Author

A társadalomismeret tantárgy integrációs törekvései –

A történelem és a társadalomismeret versengő együttműködése

IRODALOM

Nemzeti alaptanterv. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest, 1995.

Jakab György: (2000): A társadalomismeret oktatása a történelem tantárgy keretében. Új Pedagógiai Szemle, 50. 5. sz., 3–12.

Jakab György (2002): Modultárgyak és általános tanulmányok I–II. Új Pedagógiai Szemle, 52. 3. és 4. sz.

Falus Katalin és Jakab György (szerk., 2006): Érettségi másképp. Országos Közoktatási Intézet. Budapest.

Jakab György (2012): Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek az új Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben. Történelemtanítás – Online, 47. (Új folyam: 3.) 2–4. szám. Letöltés: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/jakab-gyorgy-tarsadalm... (2018.10.12.)

Jakab György (2013): Egy ellentmondásos tantárgy margójára. Új Pedagógiai Szemle, 63. 9–10. szám, 74–77.

Mátrai Zsuzsa (1990): Az amerikai társadalomtudományi nevelés története. Akadémiai, Budapest.