A tanulás új útjai: a tanulóközösségek

IRODALOM

Basham, P. (2001): Home Schooling. From the Extreme to the Mainstream. Public Policy Sources, 51. The Fraser Institute, Vancouver, B. C., Canada.

Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk., 1997): Pedagógiai Lexikon. Keraban, Budapest.

Beck, C. W. (2002): Home-Schooling and Future Education in Norway. European Education. Issues and studies, 34. 2. sz.

Berényi, E. (2002): Iskolátlanítási kísérletek. Educatio, 11. 3. sz., 504–509.

 

J. W. Guthrie (szerk., 2003): Encyclopedia of Education. Second Edition. Macmillan, New York.

Hajdu Tamás, Hermann Zoltán, Horn Dániel és Varga Júlia (2018): A közoktatás indikátorrendszere 2017. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.hu/17900/17966/17966.pdf (2019. 04. 12.).

Heffner Anna és Kiss Éva (1998): Az értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógia mint a Zsolnai-pedagógia legjelentősebb eleme. In: Pukánszky Béla és Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös, Budapest. 225–237.

Illich, I. D. (1971): A társadalom iskolátlanítása. In: Mászáros István, Németh András és Pukánszky Béla (szerk., 2003): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest.

Langerné Buchwald Judit (2019): Az alternatív iskolák elit iskolák? Az alternatív iskolák és a tanulói közösségek finanszírozása napjainkban. In: Juhász Erika és Endrődy Orsolya (szerk.): Oktatás – gazdaság – társadalom. HERA Évkönyv 2019. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest. 440–452.

Mihály Ildikó (2006): Az otthontanulás gyakorlata; a múlt, a jelenés a jövő? Új Pedagógiai Szemle, 56. 6. sz.

Nágel Zsuzsanna (2012): Otthonoktatás. Taní-tani Online. Letöltés: www.tani-tani.info/otthonoktatas_1 (2019. 04. 14.)

Németh András és Skiera, Ehrenhard (1999): Reformpedagógiák és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Petrie, A. (2001): Home Education in Europe and the Implementation of Changes in Law. International Review of Education, 47. 9. sz.

Webb, J. (1989): The Outcomes of Home-based Education: employment and other issues. Educational Review, 41. 2. sz. (Special Issue: Parents and Education).