A tanári tervezés tanulásának és tanításának vizsgálata

IRODALOM

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és
kimeneti követelményeiről. Letöltés: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158734 (2015. 10. 14.)

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről.
Letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM (2015. 10. 14.)

Aspfors, J. és Göran, F. (2015): Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers:
A qualitative meta-synthesis. Teaching and Teacher Education, 48. 75–86.

Bage, G., Grosvenor, J. és Williams, M. (1999): Curriculum planning: Prediction or response? A case study of teacher planning conducted through partnership action research. The Curriculum Journal, 10. 1. sz. 49–69.

Bakır, S. (2014). The effect of microteaching on the teaching skills of preservice science teachers. Journal Of Baltic Science Education, 13. 6. sz. 789–801.

Balassa Katalin (1998): Iskolai kísérlet a vezetőtanári munka és a tanítási gyakorlat tartalmi megújítására. Magyar Pedagógia, 98. 3. sz. 169–186.

Barber, M. és Mourshed, M. (2007): Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? McKinsey & Company, (h.n.). Letöltés: http://mek.oszk.hu/09500/09575/ (2015. 12. 01.)

Bárdossy Ildikó (2011): Lehetséges kérdések és válaszok a curriculumfejlesztéshez. PTE, Pécs. Letöltés: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/curriculum/v_3_5_az_oktats_ s_a_helyi_curriculum_rtkelse (2015. 12. 01.)

Bárdossy Ildikó és Dudás Margit (2009): A tanulás tervezése és értékelése. Educatio, Budapest.
Letöltés: http://hiszem.hu/sites/default/files/a_tanulas_tervezese_es_ertekelese.pdf (2015. 12. 01.)

Basturkmen, H. (2012): Review of research into the correspondence between language teachers’ stated beliefs and practices. System, 40. 282–295.

Beyerbach, B. A. (1988): Developing a technical vocabulary on teacher planning: Preservice teachers’ concept maps. Teaching & Teacher Education, 4. 4. sz. 339–347.

Biehler, R. F. és Snowman, J. (1986): Psychology applied to teaching. Houghton Mifflin, Boston.

Broderick, J. T. és Hong, S. B. (2011): Introducing the Cycle of Inquiry System: A Reflective Inquiry Practice for Early Childhood Teacher Development. Early Childhood Research and Practice, 13. 2. sz.

Christensen, L. (2006): Teacher Quality: Teachers Teaching Teachers. Penn GSE Perspectives on Urban Education, 4. 1. sz. ERIC: EJ852614

Clark, C. E. és Yinger, R. J. (1980): The Hidden World of Teaching: Implications of Research on Teacher Planning. Research Series No.77. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational
Research Association (Boston, MA).

Clark. C. E. és Yinger, R. J. (1979): Three Studies of Teacher Planning. Research Series. No. 55. The Institute
for Research on Teaching, Michigan State University, East Lansing, Michigan.

Fernandez, M. L. (2010): Investigating how and what prospective teachers learn through microteaching lesson study. Teaching and Teacher Education, 26. 351–362.

Gage, N. L. és Berliner, J. (1992): Educational Pychology. Houghton Mifflin, Boston.

Good, T. L. és Brophy, J. E. (2008): Nyissunk be a tanterembe! 2. kötet. Educatio Kht., Budapest.

Gordon Győri János (2007): Tanórakutatás (lesson study) – Egy elterjedőben lévő oktatásfejlesztési módszer
magyarországi adaptációjának kérdései. Új Pedagógiai Szemle, 57. 2. sz. 15-23.

Graff, N. (2011): „An Effective and Agonizing Way to Learn”: Backwards Design and New Teachers’ Preparation for Planning Curriculum. Teacher Education Quarterly, 38. 3. sz. 151–168.

Gülten, A. Z. (2013): Am I planning well? Teacher trainees’ voices on lesson planning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 93. 1409–1413.

Halász Gábor (2013): Az oktatáskutatás globális trendjei. Neveléstudomány, 1. 1. sz. 64-90. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_1_64-... (2015. 12. 01.)

Harris, J. B. és Hofer, M. J. (2011): Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in Action:
A Descriptive Study of Secondary Teachers’ Curriculum-Based, Technology-Related Instructional Planning. Journal of Research on Technology in Education, 43. 3. sz. 211–229.

Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária (2008): Pedagógiai tervezés. In: Lénárd Sándor és Rapos Nóra (szerk.): Adaptív oktatás Szöveggyűjtemény. 2. kötet. Educatio, Budapest. 93–117.

Isotani, S., Mizoguchi, R., Isotani S., Capeli, O. M., Isotani, N., de Albuquerque, A. R. P. L., Bittencourt, Ig. I. és Jaques, P. (2013): A Semantic Web-based authoring tool to facilitate the planning of collaborative learning scenarios compliant with learning theories. Computers & Education, 63. 267–284.

John, P. D. (2006): Lesson planning and the student teacher: Re-thinking the dominant model. Journal of
Curriculum Studies
, 38, 4. sz. 483–498.

Juang, Y.-R., Liu, T.-C., és Chan, T.-W. (2008). Computer-Supported Teacher Development of Pedagogical Content Knowledge through Developing School-Based Curriculum. Educational Technology & Society, 11.
2. sz. 149–170.

Kimmel, S. C. (2012): Collaboration as School Reform: Are There Patterns in the Chaos of Planning with Teachers? School Library Research, 5. American Association of School Librarians.

Kotschy Andrásné (2013): Oktatásszervezés elmélete. Eszterházy Károly Főiskola, Eger.

Kotschy Beáta (2000): A pedagógiai tervezésre való felkészítés a tanárképzésben. BME, Budapest.

Kotschy Beáta (2001): Az iskolai munka tervezése és a pedagógusok nézeteinek összefüggései. In: Golnhofer
Erzsébet és Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 308–327.

Kotschy Beáta (2003a): Az oktatás célrendszere. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika: Elméleti alapok a tanítás
tanulásához
. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137–164.

Kotschy Beáta (2003b): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika: Elméleti alapok
a tanítás tanulásához
. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 468–486.

Kotschy Beáta (2011, szerk.): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. EKF, Eger. Letöltés: http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_f... (2015. 10. 14.)

Leikin, R. és Kawass, S. (2005): Planning teaching an unfamiliar mathematics problem: The role of teachers’ experience in solving the problem and watching pupils solving it. Journal of Mathematical Behavior, 24. 253–274.

Liyanage, I., Bartlett, B. J. (2010): From autopsy to biopsy: A metacognitive view of lesson planning and teacher trainees in ELT. Teaching and Teacher Education, 26. 1362–1371.

Milne, L. és Eames, C. (2011): Teacher responses to a planning framework for junior technology classes learning outside the classroom. Design and Technology Education: An International Journal, 16. 2. sz. 33–44.

Mrázik Julianna (2014): A portfólió: dokumentumgyűjtemény vagy reflexiógyűjtemény? In: Arató Ferenc (szerk.): Horizontok: A pedagógusképzés reformjának folytatása. PTE, Pécs. 77–87.

Mumba, F., Chabalengula, V. M., Moore, C. J. és Hunter, W. J. F. (2007): Mathematics and Science Teaching Fellows’ Instructional Planning for K-12 Classrooms. Science Educator, 16. 2. sz. 38–43. 

Mutton, T. Hagger, H. és Burn, K. (2011): Learning to plan, planning to learn: the developing expertise of beginning teachers. Teachers and Teaching, 17. 4. sz. 399–416.

Nilssen, V. L. (2010): Guided Planning in First-Year Student Teachers’ Teaching. Scandinavian Journal of Educational Research, 54. 5. sz. 431–449.

Nilsson, P. és Driel, J. v. (2010): Teaching together and learning together: Primary science student teachers’ and their mentors’ joint teaching and learning in the primary classroom. Teaching and Teacher Education, 26. 1309–1318.

Norman, P. J. (2011): Planning for What Kind of Teaching? Supporting Cooperating Teachers as Teachers of Planning. Teacher Education Quarterly, 38. 3. sz. 49–68.

Oleson, A. és Hora, M. T. (2014): Teaching the way they were taught? Revisiting the sources of teaching knowledge and the role of prior experience in shaping faculty teaching practices. Higher Education, 68. 29–45.

Öztürk, I. H. (2012): Teacher’s Role and Autonomy in Instructional Planning: The Case of Secondary School History Teachers with regard to the Preparation and Implementation of Annual Instructional Plans. Educational Sciences: Theory & Practice, 12. 1. sz. 295–299.

Peterson, C. L. és Bond, N. (2004): Online Compared to Face-to-Face Teacher Preparation for Learning Standards-Based Planning Skills. Journal of Research on Technology in Education, 36. 4. sz.

Prytula, M. P.; Hellsten, L. M. és McIntyre, L. (2010): Perceptions of Teacher Planning Time: An Epistemological Challenge. Current Issues in Education, 13. 4. sz. 32.

Rock, T. C. és Wilson, C. (2005): Improving Teaching through Lesson Study. Teacher Education Quarterly, 32.
1. sz. 77–92.

Ruys, I., Keer, H. V., és Aelterman, A. (2012): Examining pre-service teacher competence in lesson planning pertaining to collaborative learning. Journal Of Curriculum Studies, 44. 3. sz. 349–379.

Sezen-Barrie, A., Tran, M. D., McDonald, S. P. és Kelly, G. J. (2014): A cultural historical activity theory perspective to understand preservice science teachers’ reflections on and tensions during a microteaching experience. Cultural Studies of Science Education, 9. 675–697.

Stanescu, M. (2013): Planning physical education – from theory to practice. Procedia Social and Behavioral Sciences, 76. 790–797.

Suh, J. M. és Fulgitini, K. (2012): „Situating the Learning” of Teaching: Implementing Lesson Study at a
Professional Development School. SchoolUniversity Partnerships, 5. 2. sz. 24–37.

Tseng, C., Tuan, H. és Chin, C. (2013): How to Help Teachers Develop Inquiry Teaching: Perspectives from Experienced Science Teachers. Research in Science Education, 43. 809–825.

Vámos Ágnes (2013): A gyakorlat kutatása a neveléstudományban: az akciókutatás. Neveléstudomány, 1. 2. sz.
233-42. Letöltés: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany _2013_2_23-42.pdf (2015. 10. 14.)

Wette, R. (2010): Professional knowledge in action: How experienced ESOL teachers respond to feedback from learners within syllabus and contextual constraints. System, 38. 569–579.