Author

A táborozáspedagógia és helye a pedagógiai rendszertanban – A hidden extracurriculum körvonalai

IRODALOM

173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról.

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának Szociálpedagógiai Albizottságának
statútuma. Letöltés: http://nevelestudomany.hu/albizottsagok/szocialpedagogia-albizottsag (2018. 02. 25.)

Baden-Powell, R. (1992): A cserkészvezető. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége, Budapest.

Bánhidi Attila (2004): A vándortáborozás fogalma. In: Bánhidi Attila (szerk.): Vándortáborozási kézikönyv.
Mobilitás, Budapest.

Bánhidi Attila (2010): Ifjúsági turisztikai fejlesztési koncepció 2010-2025. In: Magyar Túrázó – Zöld könyv a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmusért. Komárom Környéki Civil Társulás.
Letöltés: http://www.eletteregyesulet.hu/mag-haz/wp-content/uploads/2017/04/Zold_k... (2018. 06. 10.)

Béni Miklós, Förster Vera, Gaál Ferenc, Kroó György, Ligeti Mária, Lukács Béla és Pokorny Róbert (1955): Nyári diákélet. Ifjúsági Lapkiadó, Budapest.

Bodor Tamás (2006): Táborszervezés, táborvezetés ifjúságsegítőknek és érdeklődőknek. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely.

Bodor Tamás (2014): A helyi ifjúsági munka és az ifjúsági szolgáltatások tere. In: Nagy Ádám, Bodor Tamás,
Domokos Tamás és Schád László: Ifjúságügy. ISZT Alapítvány, Budapest.

Bradford, Simon (2011): Modernising youth work: from the universal to the particular and back again.
In: Chisholm, L.; Kovacheva, S.; Merico, M. (szerk.): European youth studies – integretad research, policy and practice. EYS Consortium, Innsbruck.

Constantinovits Milán, Németh-Nagy Melinda, Solymosi Balázs, Tekse Balázs és Vargáné Balogh Orsolya (é.n.): Egységes Ifjúságnevelési kézikönyv. Magyar Cserkésszövetség, Budapest.

Deme László (1983): Az 1981. évi – szegedi – Kincskereső-tábor első estéjén. In: Trencsényi László (szerk.): A Kincskereső táborvezető kézben. Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat, Szeged.

Dorka Péter (é.n.): Táborszervezés, vezetés, természetjárás, túrázás.
Letöltés: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_reki_1/index.html (2018. 02. 25.)

European Comission (2015): Quality Youth Work, a common framework for the further, development of youth work, Report from the Expert Group on Youth Work, Quality Systems in the EU Member States. Brussels.
Letöltés: http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_...

Fővárosi Tanács VB; 1967.02.01. határozat, 6. Letöltés: https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1967-02-01/?... (2018. 06. 10.)

Heimann Ilona (2006): A táborozás. In: Heimann Ilona, Lénárd Sándor, Mészáros György, Rapos Nóra, Trencsényi László: Iskolán kívüli nevelés – A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Bölcsész Konzorcium, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Budapest. Letöltés: http://mek.niif.hu/05400/05462/05462.pdf (2018. 02. 25.)

Hortobágyi Katalin (1993): Erdei iskola: Ahol a fáktól jobban látni az erdőt; Altern füzetek 6. Iskolafejlesztési
Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, Erdei Iskola Egyesület, Budapest.

Jánosi Sándor (1985): 10 tanács a táborozó úttörők vidám műsoraihoz. In: Jani Lászlóné (szerk.): 600 tanács
a kulturális, művészeti neveléshez
. ILK, Budapest.

Kádár Júlia (1967): Gyermeküdültetési tapasztalatok pszichológiai elemzése. Pedagógiai Szemle, 17. 7-8. sz.

Kárpáti Árpád (2010): A civil ifjúsági szektor. In: Földi László, Nagy Ádám: Ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka módszertani kézikönyv. Mobilitás, Új Mandátum, Excenter, Budapest.

Király Gyula (1975): Az úttörőmozgalom pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Komássy Ákos és Nagy Ádám (2008): A civil ifjúsági világ. In: Nagy Ádám (szerk.): Ifjúságügy, ifjúsági munka, ifjúsági szakma. Palócvilág-Új Mandátum, Budapest.

KSH (2016): Jelentés a turizmus és vendéglátás éves teljesítményéről, 2015, Budapest.
Letöltés: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/jeltur15.pdf (2018. 02. 25.)

KSH (é.n. A): Jelentés: A népgazdaság 1968. évi fejlődése. Letöltés: polhist.hu/1968ev/doc/ksh1968.doc (2018.02.27.)

KSH (é.n. B): Oktatás (1960–). Letöltés: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsi001b.html (2018. 02. 27.)

Láng Péter (szerk., 1977): Úttörőtáborozás, turisztikaÚttörővezetők kiskönyvtára 2. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Budapest.

Magyar Szabványügyi Hivatal (1968):  Egyetemes Tizedes Osztályozás, 37. Nevelés és oktatás. Teljes Kiadás.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Makai Éva (2017): A táborozás pedagógiai metodikájának kezdetei Janusz Korczak műveiben. In: Nagy Ádám (szerk.): Tizenkilencre lapot? – Szociálpedagógia a XXI. században. Pallasz Athéné Egyetem – Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Társaság, Budapest.

Mandák Csaba (2010): Táborok – intézményesült ifjúságsegítői szolgáltatásformák. In: Földi László, Nagy Ádám:
Ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka módszertani kézikönyv. Mobilitás, Új Mandátum, Excenter,
Budapest.

Mihály Gábor és Szathmári Edit (2010): A gyermektáborok világa. Áromo, Budapest.

Nagy Ádám (2013): Szocializációs közegek. Replika, 83. sz., 95–108.

Nagy Ádám (2017): Ifjúsági munka: a XXI. század szociálpedagógiája? In: Nagy Ádám (szerk.): Tizenkilencre lapot? – Szociálpedagógia a XXI. században. Pallasz Athéné Egyetem – Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Társaság, Budapest.

Nagy Ádám (2017): Szabadidőszociológiától szociálpedagógiáig – az ifjúságügy útkeresése, MTA Akadémiai Doktori Értekezés, kézirat.

Nagy Ádám és Tibori Tímea (2016): Narratívák hálójában: az ifjúság megismerési és értelmezési kísérletei a rendszerváltástól napjainkig. In: Nagy Ádám, Székely Levente (szerk.): Negyedszázad, ISZT, Budapest.

Nagy Jánosné (1965): Úttörővezetők Országos Konferenciája. Pedagógiai Szemle, 15. 7-8. sz. 694–699.

Nagy Júlia (1985, szerk.): Táborozni megyünk. ILK, Budapest.

Németh Imre (2017, szerk.): Vándortáborozási képzési anyag A Testnevelési Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület által meghirdetett, „Gyalogos vándortábor-vezető” akkreditált pedagógus továbbképzéshez.
Budapest. Letöltés: http://tf.hu/files/docs/felnottkepzesi-csoport/Gyalogos_vándortábor-vezető_-_tananyag.pdf (2018. 02. 28.)

Nemzeti Ifjúsági Stratégia – „Hogy általuk legyen jobb” (2009). Letöltés: http://www.ifjusagitanacs.hu/docs/nis_091109.pdf (2018. 02. 28.)

Oross Dániel (2016): A magyar ifjúságpolitika közpolitikai dinamikája. In: Nagy Ádám (szerk.) 25 év – Jelentés az ifjúságügyről. Iuvenis - Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Együttműködési Tanácskozás, Budapest.

P. Miklós Tamás (2003): Fejezetek a hazai gyermeküdültetés és ifjúsági turizmus történetéből, cserkésztáborozás és turisztikai tevékenység a 20. század első felében. Új Pedagógiai Szemle, 53. 7-8. sz., 218–227.
Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/fejezetek-a-hazai-gyermek... (2018. 02. 25.)

Révész György (2015, szerk.): Vándortáborozás – Mozgalompedagógiai füzetek 9. Trencsényi László, Budapest.

Révész György (é.n.): A táborozás meghatározásáról (kézirat).

Révész György (2017): „Megtalált gyermekkor”. Kultúra és Közöség, 21. 1. sz., 39–50.

Sackij, Stanyiszlav (1997): Az első kísérleti állomás. In: Trencsényi László (szerk): Korok, gyerekek, nevelők – szöveggyűjtemény. Okker, Budapest.

Sík Sándor (2000): A cserkészet. In: A cserkészet. Márton Áron Kiadó, Budapest.

Szabó László Tamás (1999): A „rejtett tanterv”. In: Meleg Csilla  (szerk.): Iskola és társadalom II. JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, Pécs.

Szabó László Tamás (1988): A „rejtett tanterv”. Magvető, Budapest.

Sztrilich Pál (1929): Táborozási könyv. Magyar Cserkésszövetség, Budapest.

Tóth Ákos (2015): Táborozási ismeretek. Letöltés: http://tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/alternativ-kornyezetben... (2018. 02. 25.)

Trencsényi Imre (1987): Merre visz az ösvény. Népművelés – Színkép.

Trencsényi László (é.n.): A szociálpedagógia besorolása a pedagógiai rendszertanba (kézirat).

Tudományági nómenklatúra 2017. Letöltés: http://mta.hu/doktori-tanacs/tudomanyagi-nomenklatura-106809 (2018. 02. 25.)

Udvardi Lakos Endre (1983): Mi is az animáció? Kultúra és Közösség, 10. 2. sz., 88–99.

Váczi Márta és Lakatos György (é.n.): Módszertani ajánlás cigány gyermektáborok szervezéséhez. Nemzeti Egészség-
védelmi Intézet, Budapest.

Verschelden, G., Coussée, F., Van de Walle, T., Williamson, H. (szerk., 2009): The History of Youth Work in Europe - Relevance for Youth Policy Today. Council of Europe, Strasbourg.

Zsolnai József (2010): A pedagógia új rendszere címszavakban. Pannon Egyetemi Kiadó, Pápa.