A szövegértés-fejlesztési stratégiák hatékonyságáról

IRODALOM

Anderson, R., Wilson, P., Fielding, L. (1998): Growth in reading and how children spend their time outside school. Reading Research Quarterly, 23. 285–303.

Baker, S., Simmons, D., Kame’enui, E. (1998): Vocabulary acqusition: Synthesis of the research. U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, Educational Resources Information Center. Washington DC.

Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem, Pécs–Budapest.

Biemiller, A. (2005): Size and sequence in vocabulary development: Implication for choosing words for primary grade vocabulary instruction. In: Hiebert, E., Kamil, M. (szerk.): Teaching and learning vocabulary: Bringing research to practice. Erlbaum. Mahwah. NJ. 223–242.

Bintz, W., Williams, L. (2005): Questioning techniques of fifth and sixth grade reading teachers. Middle School Journals, 37. 1. sz. 45–52.

Coffield, F., (2012): Learning styles: unreliable, invalid and impractical and yet still widely used. In: Adey, P.Dillon, J. (szerk.): Bad education: debunking myths in education. Open University Press, Maidenhead.

Csíkos Csaba (2004): Metakogníció a tanulásban és a tanításban. Iskolakultúra, 2. 3–10. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00079/pdf/tan2004-2.pdf (2017. 12. 11.)

Fisher, D., Frey, N., Hattie, J. (2016): Visible learning for literacy. Implementing the practices that work best to accelerate student learning. Grades K-12. Corwin Literacy, California.

Guthrie, J., McRae, A., Klauda, S. (2007): Contributions of concept-oriented reading instruction to knowledge about interventions for motivations in reading. Educational Psychologist, 42. 4. sz. 237–250.

Guthrie, J., Wigfield, A. (2000): Engagement and motivation in reading. In: Kamil, M. Mosenthal, P., Pearson,
P. Barr, R. (szerk.): Handbook of reading research III. Erlbaum. Mahwah, NJ. 403–424.

Hasbrouck, J., Tindal, G. (2006): Oral reading fluency norm: A valuable assessment tool for reading teachers. Reading Teacher, 59. 7. sz. 636–644.

Hattie, J. (2008): Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge, New York.

Hattie, J. (2012): Visible learning for teachers. Routledge, London, New York.

Heckelmann,R. (1968): A neurological-impress method of remedial-reading instruction. Academic Therapy, 4. 277–282.

Juhász Valéria (2015): Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők: John Hattie: Visible learning ‒ A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Új Pedagógiai Szemle, 65. 9–10. sz. 120–135.

Juhász Valéria (2017): A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 3.

Juhász Valéria (2018): A sight word szófelismerő módszer adaptálásának lehetőségei és korlátai a magyar olvasás-
tanítás módszertanában. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (megjelenőben).

Kuhn, D. (2000): Metakognitive development. Current Direction in Psychological Science, 9. 5. sz. 178–181.

Moore, D., Readnce, J. (1984): A quantitative and qualitative review of graphic organizer research. Journal of Educational Research, 71. 1. sz. 11–17.

Nagy József (2004): A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése. Magyar Pedagógia, 104. 2. sz. 123–142.

Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nystrand, M. (2006): Research on the role of classroom discourse as it affects reading comprehension. Research in the Teaching of English, 40. 392–412.

Palincsar, A., Brown, A. (1984): Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension monitoring activities. Cognition and Instruction, 1. 2. sz. 117–175.

Sencibaugh, J. (2005): Meta-analysis of reading comprehension interventions for students with learning disabilities: Strategies and implications. Harris-Stowe State University, St. Louis.

Steklács János (2013): Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés. Nemzedékek Tudása Kiadó, Budapest.

Sthal, S., Fairbanks, M. (1986): The effects of vocabulary instruction: Amodel-based meta-analysis. Review of Educational Research, 56. 1. sz. 72–110.

Stricht, T., James, J. (1984): Listening and reading. In: Pearson, P. David, Barr, R., Kamil, Michael L., Mosenthal, Peter B. (szerk.): Handbook of reading research, 1. sz. 293-317. White Plains, NY: Longman.

Swanson, E. Hairrel, A. Kent S. Ciullo S. Wanzek, J. Vaughn, S. (2014): A synthesis and meta-analysis of reading interventionsusing social studes content for students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 47. 2. sz. 178–195.

Szinger Veronika (2009): Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. Anyanyelv-pedagógia, 3. Letöltés: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=184 (2017. 10. 25.)

Van den Broek, P., Tzeng, Y., Risden, K., Trabasso, T. Basche, P. (2001): Inferential questioning: Effects on comprehension of narrative text sas a function of grade and timing. Journal of Educational Psychology, 93. 3. sz. 521–529.

Varga Kornél (é. n.): Tankönyvek szókészlete. A Szókincsháló szakosztály videós kutatási beszámolója 99 általános iskolai tankönyv szókészletéről. Letöltés: http://www.szokincshalo.hu/video_osszefoglalo.php (2017. 08. 17.)