Author

A szlovákiai magyar nyelvtantanítás kihívásai

Az anyanyelvi nevelés közös lehetőségei és dilemmái

IRODALOM

Kontra Miklós (2003): A határon túli nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai, Budapest. 301–321.

Lanstyák István (1994): Az anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körülményei között. Regio. Kisebbség, politika, társadalom 1994. 5. évf. 4. sz. 90–116.