A serdülő- és ifjúkori önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatok empirikus vizsgálata

ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célok: A tanulmány célja az önkéntesség motivációs és élményhátterének serdülő- és ifjúkori mintán történő vizsgálata.

Minta és módszer: A Magyar Ifjúsági Vöröskeresztnél és a Helperek Közhasznú Egyesületnél hivatalos tagsági viszonnyal rendelkező, ott rendszeres önkéntes munkát végző, középiskolai tanulmányokat folytató 43 diák (33 lány, 10 fiú) vett részt a vizsgálatban (Méletkor=17,9). Annak érdekében, hogy az önkéntesség hátterében azonosítható tényezőket minél kiterjedtebben vizsgálhassuk, a félig strukturált interjú módszerét alkalmaztuk, mely 12 nyitott kérdést és szociodemográfiai kérdéseket tartalmazott.

Eredmények: A minta több mint felének elérésében, önkéntességről való informálásában meghatározó szerepet töltött be az iskola, a tanárok, önkéntes koordinátorok, a motiválásban a már aktív önkéntesek is fontos szerepet játszottak. A hosszú távú önkéntessé válásban fontos motiváló tényező volt, hogy a tanulók jelentőségtelinek érezhessék tevékenységüket, kielégíthessék társas szükségleteiket, megismerhessék az őket körülvevő világot. Fontos továbbá, hogy valós segítséget nyújthassanak – és kaphassanak szükség esetén. A karrier előmozdítása mint motívum ritkábban fordul elő náluk, akkor is általában gyakorlatszerzés céljából választják az adott lehetőséget. A fontosságérzet megtapasztalása, az örömteli élmények erős motivációs bázist teremtettek a további önkéntesség irányába, az akadályok pedig leggyakrabban az időhiányban, a nehéz helyzetekre való felkészületlenség érzésében, helyenként a kliensektől érkező visszautasításban mutatkoznak meg. Az önkéntesek többsége – saját bevallása alapján – nyitottabbá, elfogadóbbá, segítőkészebbé vált önkéntes tevékenysége által, számos készsége fejlődött – ami néhány önkéntes esetében a jövőbeli munkavégzés szempontjából konkrét gyakorlati tapasztalatként is szolgált.

Konklúzió: Az önkéntesség motivációs hátterének részletes vizsgálatai, valamint a társadalmi felelősségvállalás fokozására tett erőfeszítések remélhetőleg a közeljövőben hozzájárulnak az önkéntesek tapasztalatainak az önkéntes menedzsmentbe történő beépítésébe, melynek eredményeképpen a hosszú távú önkéntesség gyakoribbá válhat.