A Pető Intézet, a Pető-módszer

Egy látogatás élménye

IRODALOM

Az állami iskolákat egyre több szülő utasítja el (2015. 08. 31.): Letöltés: http://eduline.hu/
kozoktatas/2015/8/31/alternativ_iskolak_YDIVPB (2016. 02. 22.)

Dunajeva, J. (2013): Töprengés egy kisvárosi iskola cigány diákjainak táborozásakor. Új Pedagógiai Szemle, 63. 5–6. sz. 79-89.

Dunajeva, J. (2014): ‘Bad Gypsies’ and ‘Good Roma’: Constructing Ethnic and Political Identities through Education in Russia and Hungary. Doktori disszertáció. University of Oregon, Eugene, OR.

Feitelson, D. (1972): Developing imaginative play in pre‐school children as a possible approach to fostering creativity. Early Child Development and Care, 1. 2. sz.

Fisher, M. (2013. 05. 15.): A fascinating map of the world’s most and least racially tolerant countries.
The Washington Post. Letöltés: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/15/a-fascinati... (2016. 06. 02.)

Global Campaign for Education (2013, szerk.): Equal right, equal opportunity – Inclusive Education for Children with Disabilities. Global Campaign for Education, Johannesburg. Letöltés: http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Equal%20Right,%20Equal%... (2016. 06. 02.)

Kovács Andrásné és Novák Valentin (2006): Mozgássérültek a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 56. 4. sz. 65–71. Letöltés: http://ofi.hu/tudastar/mozgasserultek (2016. 06. 02.)

Központi Statisztikai Hivatal (2014, szerk.): 2011. évi népszámlálás – 11. Fogyatékossággal élők. KSH, Budapest. Letöltés: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_11_2011.pdf (2016. 06. 02.)

Kulcsár-Domján Rita (2011. 05. 10.). A konduktív pedagógiáról. Csaladinet. Letöltés: http://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/egeszseg/16598/a_konduktiv_pedago... (2016. 04. 22.)

Mayer József (2011): Paradigmák hálójában. In: Mayer József és Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.):
A szavak és a tettek: sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. Letöltés: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/szavak_es_tettek.pdf (2016. 02. 22.)

Mittler, P. (2000): Working Towards Inclusive Education: Social Contexts. David Fulton Publishers, Abingdon, UK.

Némethné Tóth Ágnes (2009): Tanári attitűdök és inkluzív nevelés. Magyar Pedagógia, 109. 2. sz. 105–120.
Letöltés: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nemetne_MP1092pdf.pdf (2016. 02. 22.)

Rouse, M. és Lapham, K. (2013): Learning to See Invisible Children: Inclusion of Children with Disabilities in Central Asia. CEU Press, Budapest.

Varga Júlia (2015, szerk.): A közoktatás indikátorrendszere. MTA KRTK KTI, Budapest. Letöltés: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf (2016. 04. 22.)

Wilshaw, M. (2015. 09. 10.): Key stage 3: The Wasted Years? The National Conference on School Improvement, London.