Author

A pedagógustársadalom fegyelmezése

(1919–1926)

IRODALOM

Iratok

1920. évi XI. tc. az állami, államvasúti és vármegyei tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó egyes intézkedésekről.

1921. évi XXXVI. tc. állami kislakások építéséről.

1922. évi VI. tc. a közszolgálati és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és árvák) anyagi helyzetének javítása, valamint egyes állami bevételek fokozása tárgyában.

1924. évi IV. tc. az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról.

1924. évi VI. törvénycikk az államháztartás hiányainak fedezése céljából felveendő belső kölcsönről.

61.919/VII. sz., körlevél; 96.115/1919-1.sz., r.; 120.684/1919-VII. sz., r.; 184799/1919.-B/V. sz., l. (VKM, 1919. szeptember 23.)

PSzKLt 658/f. 10/2. I-II. kötet.

PSzKLt 658/f. 10/4. é. n.

Lapok

Az Újság, 1919. november 14. sz., 6. o.; 1920. január 9. sz., 4. o.; 1920. március 2. sz., 4. o.; 1920. március 28. sz., 6. o.

Budapesti Fehér Újság, 1919. november 27. sz.

Fővárosi Közlöny, 1919. augusztus 15.; 1919. augusztus 29. sz., 616-617. o.; 1919. október 24. sz., 707-708. o.; 1921. február 18. sz., 251.o.

Izraelita Tanügyi Értesítő, 1920. V-VIII. 48. o.

Köztársasági Újság, 1919. 1. sz., 1. o.

Magyar Tanítóképző, 1923. 1-8. sz., 117-119. o.

Magyarország, 1925. november 4. sz., 7. o.; 1925. november 25. sz., 7. o.; 1925. november 27. sz., 10. o.; 1925. december 3. sz.

Magyarság, 1919. október. 5. sz., 5. o.; 1919. október 18. sz., 6. o.; 1919. december 17. sz., 6. o.; 1920. március 26. sz., 3. o.; 1922. július 7. sz., 3. o.; 1922. augusztus 6. sz., 2. o.; 1922. augusztus 11. sz., 6. o.; 1923. május 8. sz., 2. o.; 1923. június 19. sz., 8. o.; 1923. július 6. sz., 2. o.; 1923. augusztus 29. sz., 3. o.

Nemzetgyűlési Napló, 1920. augusztus 25. sz., 27. o.; 1923. augusztus 27. sz., 202-207. és 341. o.; 1923. augusztus 31. sz., 305-311. o.; 1924. február 20. sz., 532-536. o.;

Nemzetnevelés, 1919. október 15. sz., 6-7. o.; 1920. március 1. sz., 15. és 58. o.; 1920. április 1. sz., 62 o.

Népszava, 1919. október 12. sz., 5.o. 1925. január 1. sz., 1. o.; 1925. február 26. sz., 12. o.

Somogy Vármegye Hivatalos Lapja, 1920. január 15. 3. sz., 8. o.; 1921. 48. sz., 422. o.

Szakszervezeti Értesítő, 1919.

Új Nemzedék, 1919. október 5. sz., 6-7. o.

Világ, 1920. április 9. sz., 1. o.

Virradat, 1920. február 13. sz., 4. o.; 1920. március 20. sz., 1. o.

Zsidó Szemle, 1921. október 28. sz., 11. o.; 1921. november 4. sz., 1. o.

Egyéb:

A Rákosi-diktatúra évei. Letöltés: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_... (2014.10.30.)

Balogh Sándor és Szabolcs Ottó (1963, szerk.): Pedagógusok a két világháború között, 1919–1945. Magánkiadás, Budapest.

Bellér Béla (1969): A fehérterror felsőoktatási politikája. In: Felsőoktatási Szemle, 18. 9. sz., 516-526. o.

Bihari Mór és Both Béla (1958): A szocialista tanítómozgalom Magyarországon, 1900–1920: A Tanácsköztársaság iskolapolitikája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Donáth Péter (2008): A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből (1868–1958). Trezor Kiadó, Budapest.

Gábris József (2000): Az esztergomi nevelőképzés krónikája I–II. Esztergom.

Gergely Ferenc és Kiss György (1976): Horthy leventéi. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Gergely Ferenc (1997): A magyar gyermekvédelem története (1867–1991). Püski, Budapest.

Gergely Ferenc (2014): A B-lista és a pedagógusok. In: Új Pedagógiai Szemle, 3-4. 16-45. o.

Gratz Gusztáv (1921, szerk.): A bolsevizmus Magyarországon. Budapest.

Gratz Gusztáv (1935): A forradalmak kora. Budapest.

Gyurgyák János (2001): A zsidókérdés Magyarországon. Osiris, Budapest.

Hajdu Tibor (1963): Az őszirózsás forradalom. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Hajdu Tibor (1968): Az 1918-as polgári demokratikus forradalom. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Hajdu Tibor (1969): A Magyarországi Tanácsköztársaság. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Hanák Péter (1971): A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája (1945–1968). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kaas Albert és Lazarovits Ernő (1930): Der bolschewizmus in Ungarn. München.

Kelemen Elemér (1969): Somogy megyei tanítók a Tanácsköztársaság bukása után. In: Pedagógiai Szemle, 1969. 10. 907-913.

Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem sodrában – Tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történe­téből. Iskolakultúra, Pécs.

Kelen Jolán, K. Bartos Erzsébet és Bihari Mór (1963): Kioltott fáklyák, Tankönyvkiadó, Budapest.

Kiss Ibolya (1963): Császy László. In: Pedagógiai Szemle, 13. 7-8. 680-687. o.

Ködöböcz József (1986): Tanítóképzés Sárospatakon. Tankönyvkiadó, Budapest.

Köte Sándor (1979): A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikai és pedagógiai törekvései. Tankönyvkiadó, Budapest.

Ladányi Andor (1965): A Tanácsköztársaság felsőoktatási politikájának kérdéseihez. In: Századok. 1-2.

Ladányi Andor (1979): Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben, 1919–1921. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lebov, M. F. (1959): Vengerszkaja szovjetszkaja reszpublika 1919 goda. Moszkva.

Molnár József (1969): Haladó pedagógusok üldözése a fehérterror idején Heves megyében. In: Pedagógiai Szemle, 10. 913-921.

n. a. (1919. 11. 04.): Az iskola rabszolgái. Az Újság.

n. a. (1920. 01. 27.) Elnémult iskolák. Nemzeti Újság.

n. a. (1925. 12. 23.) Vádindítvány – B-lista miatt a cseh miniszterelnök ellen. Magyarság.

Nemes Dezső és Karsai Elek (1959, szerk.): Az ellenforradalmi rendszer gazdasági helyzete és politikája Magyarországon, 1924-1926. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Romsics Ignác (2010): Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest.

Simon Gyula (1959): Fegyelmi eljárások pedagógusok és diákok ellen a Magyar Tanácsköztársaság bukása után. In: Pedagógiai Szemle, 3. 286-295.

Szabolcs Ottó (1959): Pedagógus üldözések Budapesten a Tanácsköztársaság bukása után. In: Pedagógiai Szemle, 3. 296-306.

Szántó Zoltán (1964): Vég és kezdet. Emlékiratok. Szépirodalmi Kiadó, Budapest.

Új Nemzedék, 1919. október 5. sz., 6-7.

Ungváry Krisztián (2013): A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon. Jelenkor, Budapest.

Váry Albert (1921): A vörös uralom áldozatai Magyarországon.

Walser, M. (2004): Szökőkút. Európa Könyvkiadó, Budapest.