A pedagógus szakmai önreflexiójának szerepe énhatékonyságának alakulásában

IRODALOM

Dudás Margit (2005): A tanárképzésbe belépő hallgatók nézeteinek feltárási lehetőségei. Pedagógusképzés, 3. sz.

Hegyi Ildikó (1996): Siker és kudarc a pedagógus munkájában – A pedagógiai képességek és fejlesztésük módja.
OKKER Oktatási Iroda, Budapest.

Hercz Mária (2007): A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről.
Letöltés: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/578/ (2016. 05. 02)

Hercz Mária (2013): Tanárjelölt egyetemisták „majdnem naív” pedagógiai gondolkodása a pedagógusokról és a tanításról. In: Buda András és Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés:
VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Tartalmi összefoglalók.
Kiss Árpád Archívum Könyvtára – DE Neveléstudományok Intézete, Debrecen. 38.

Hercz Mária (2015): Pedagógushallgatók pályaszocializációjának alakulása a tanítási gyakorlatokon. In: Major Éva és Veszelszki Ágnes (szerk.): A tanárrá válás és a tanárság kutatása – A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 11. ELTE, Budapest. 9-27.

Köcséné Szabó Ildikó (2009): A tanárjelöltek tanárról alkotott nézetei, és azok változása a képzés során és a pályára lépés első éveiben. Letöltés: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=4419&lang=HU
(2016. 06. 06.)

OECD (2007, szerk.): A tanárok számítanak. A hatékony pedagógusok pályára vonzása, fejlesztése és a pályán való megtartása. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya, Budapest.

Sántha Kálmán (2007): A hatékonyság kulcsa: reflektivitás. In: Bábosik István és Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 291-298.