Author

A pécsi Wlislocki Henrik Szakkollégium mint inkluzív tudományos közösség

IRODALOM

Atkinson, A. B. (2002): Social inclusion and the European Union. Journal of Common Market Studies, 42. sz. 625-643.

Bauman, G., Bustillos, L. T., Bensimon, E. M., Brown, C. és Bartee, R. (2005): Achieving Equitable Educational Outcomes with All Students: The Institution’s Roles and Responsibilities. Washington D.C.: Association of American Colleges and Universities Letöltés: http://www.aacu.org/sites/default/files/files/mei/bauman_et_al.pdf (2014.11.06.)

Claiborne, L. B. és Cornforth, S. (2013): Supporting Diversity, Difference and Inclusion in Higher Education. In: Vanessa Green, Sue Cherrington (szerk.): Delving into diversity: An international exploration of issues of diversity in education. Nova Science, 255-263.

Cooper, M. (2010, szerk.): Changing the Culture of the Campus: Towards an Inclusive Higher Education – Ten Years on. European Access Network, London.

Cooper, M. (2012, szerk.): Student Diversity in Higher Education: Conflicting Realities – Tensions affecting policy and action to widen access and participation. European Access Network, London.

Forray R. Katalin és Boros Julianna (2009): A cigány, roma tehetséggondozás intézményei. Educatio, 2. sz.
199-203.

Forray R. Katalin (2012): Cigány diákok a felsőoktatásban. In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága – ELTE Eötvös Kiadó. 265-298.

Forray R. Katalin (2013): Colleges for Roma in Higher Education. Hungarian Educational Research Journal, 3. 1. sz. Letöltés: http://pedtamop412b.pte.hu/menu/84/25 (2014.10.20.)

Forray R. Katalin (2014): A diploma felé. Iskolakultúra, 9. sz. 72-86.

Giambona, F. és Vassallo, E. (2013): Composite Indicator of Social Inclusion for European Countries. Springer Science – Business Media Dordrecht. 269-293.

Hinz, A. (2002): Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung. Zeitschrift für Heilpädagogik, 53. sz. 354-361. Letöltés: http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf (2014.11.08.)

Milem, J., Chang, M. és Antonio, A. (2005): Making diversity work: A researched based perspective. ­Washington D. C.: Association of American Colleges and Universities Letöltés: http://siher.stanford.edu/AntonioMilemChang_makingdiversitywork.pdf (2014.11.06.)

n. a., (2005): Making excellence inclusive series. Association of American Colleges and Universities – Washington, DC. Letöltés: https://www.aacu.org/programs-partnerships/making-excellence-inclusive (2014.10.11.)

Pecy-Smith, J. (2000, szerk.): Policy Responses to Social Exclusion towards Inclusion? Open University Press, Buckingham, Philadelphia.

Pető Ildikó (2003): Inklúzió a nevelésben. Iskolakultúra, 10. sz. 3-13.

Policy Guidelines (2009): Policy Guidelines on Inclusion in Education. UNESCO, Párizs.

Potts, P. (2002, szerk.): Inclusion in the City: A Study of Inclusive Education in an Urban Setting. Routledge Falmer, London, New York.

Réthy Endréné (2004): Inkluzív pedagógia. In: Nahalka István – Torgyik Judit (szerk.): Megközelítések. Eötvös Könyvkiadó, Budapest. 231-245.

Varga Aranka (2013a): Az esélyegyenlőség értelmezési keretei. In: Varga Aranka (szerk.): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. PTE, Pécs. 11-15.

Varga Aranka (2013b): Roma szakkollégium az oktatáspolitikában. Romológia, 1. sz. 60-72.

Varga Aranka (2014): Inkluzív szakkollégiumi közösség. Iskolakultúra, 5. sz. 28-34.

Williams, D., Berger, J. és McClendon, S. (2005): Toward a model of inclusive excellence and change in postsecondary institutions. Washington D.C.: Association of American Colleges and Universities. Letöltés: http://www.aacu.org/inclusive_excellence/documents/williams_et_al.pdf (2014.11.06.)