Author

A PÁWA – egy mai ifjúsági szubkultúra leírása

IRODALOM

Gazsó Ferenc, Pataki Ferenc és Várhegyi György (1971): Diákéletmód Budapesten. Gondolat, Budapest.

Géczi János (2015): Vadnarancsok I-II. Athenaeum, Budapest.

H. Sas Judit (1975): „Egy napom tíz év múlva”. Fiatalok elképzelései jövő életükről – és a jelen valóság. Társadalmi Szemle, 34. 2. sz.

Hunyady Györgyné és Trencsényi László (1980): Úttörőcsapatok a mérlegen. ILV Ságvári Endre Könyvszerkesztőség, Budapest.

Karácsony Sándor (1943/1998): A csucsai front (Egy tanár és egy osztály története). Exodus, Budapest.

Karácsony Sándor (1944/1999): A 8-éves háború. Exodus, Kolozsvár.

Kovács Ágnes Lilla és Lippai Roland (2014): Apa is csak egy van átalakuló férfiszerepek. Hetek. 18.  45. sz.

Krolopp Györgyi, Ferenczy Tamás, Fitos Renáta és Schmidt Richárd (2016): Ifjúságsegítő közösségi munka nehéz kamaszokkal. Ifjúságszakmai Kalendárium, ISZOSZ-ISZT, Budapest.

Lami Juli (2016): A hipster én vagyok. Letöltés: http://www.ellemagazin.hu/test-lelek/2012/07/09/A-hipster-en-vagyok/ (2016.10.01.)

Loránd Ferenc (1976): A Kertész utcaiak (iskolám története). Magvető Könyvkiadó, Budapest.

Lorentzen, J. (2013): A háziasszony aranykora és az apa elűzetése otthonról. Fordulópont, 15. 4. sz.

Mészáros György (2003): Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés. Iskolakultúra. 13. 9. sz., 3-63.

Minuchin, S. (2005): Családok és családterápiaCsaládterápiás sorozat 15. Animula Kiadó, Budapest.

Nagy Ádám és Tibori Tímea (2016): Narratívák hálójában: az ifjúság megismerési és értelmezési kísérletei a rendszerváltástól napjainkig. In: Nagy Ádám és Székely Levente (szerk.): Negyedszázad. ISZT, Budapest.

Nagy Ádám és Fazekas Anna (2016): Offline helyett online szabadidő? Médiakutató, 16. 2. sz.

Nemes Péter (1984): Ismerkedés a csövesek világával. Tankönyvkiadó, Budapest.

Prensky, M. (2001): Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9. 5. sz.

Pekker Bernadett (2015): A pláza mint a XXI. század művelődési háza? Magyar Pedagógiai Társaság, PTE Illyés Gyula Kar Gyermekkultúra Kutatócsoport, Szekszárd–Budapest

Roazen, B. (2016): Hypebeast, Meet the Peacocks of Pitti Uomo. Letöltés: http://hypebeast.com/2016/6/peacocks-of-pitti-uomo-mockumentary (2016. 11. 27.)

Rohr, R. (2001): A férfi útja. Ursus Libris, Budapest.

Rohr, R. (2004): A férfi útja II. Ursus Libris, Budapest.

Sikos T. István és Hoffmann Tamásné (2004): A fogyasztás új katedrálisai. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

Szapu Magda (2002): A zűrkorszak gyermekei: mai ifjúsági csoportkultúrák. Századvég, Budapest.

Szabó Csaba (2004, szerk.) : Kézikönyv nyitott ifjúsági szolgáltatások szervezéséhez, Kecskemét.

Székely Levente (2014): Az új csendes generáció. In: Nagy Ádám és Székely Levente (szerk.): Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012. ISZT Alapítvány-Kutatópont, Budapest.

Székely Levente, Rab Árpád és Nagy Ádám (2008): Virtuális ifjúsági munka. In: Nagy Ádám (szerk.): Ifjúságügy. Palócvilág – Új Mandátum, Budapest.

Tari Annamária (2011): Z generáció. Jaffa Kiadó, Budapest.

Tóbi István (2013): Tudománykommunikáció a Z generációnak. Pécs, PTE KTK, Letöltés: www.zgeneracio.hu/getDocument/801 ( 2015. 04. 24.)