A „Pátka bárányai” tanoda

Pátkán, július elsejétől a református parókián nyitja meg kapuit az a tanoda, mely túlnyomórészt a településen élő cigány családok gyerekeinek nyújt pedagógiai segítséget. A településen van egy cigány sor, amolyan 3-4 utcából álló mini gettó. Az ott élőknek a település többségi lakosságával annyira rossz a kapcsolatuk, hogy pár éve Molotov-koktélt dobtak az egyik család házába.

A lelkész szeretne segíteni a cigány családokon tanítással, pasztorációval, de nem tudta, hogyan is kezdje el. Engem meg már nagyon régóta érdekel a cigány pasztoráció, így a lelkésszel elkezdtünk együtt gondolkodni egy évvel ezelőtt. Beadtuk a tanoda-pályázatot és nyertünk.

A tanoda civil és egyházi összefogással valósul meg, melyet az EU TÁMOP konstrukciója finanszíroz húsz hónapon keresztül. A program megvalósítója a Szabad Tér Egyesület, mely több szervezettel, intézménnyel összefogva kívánja helyzetbe hozni azokat a családokat, fiatalokat, akik Pátka településén nem jutnak hozzá azokhoz a kulturális javakhoz, melyek szükségesek az iskolai sikeresség eléréséhez.   

Az egyesület a „több mint tanoda” szemléletével szeretne kialakítani egy olyan komplex közösségi házat, mely a Pátkán élő hátrányos helyzetű fiataloknak a település többi fiataljaival együtt nyújt élményeket, lehetőségeket, fejlesztést.

A helyszínül szolgáló parókia lehetőséget biztosít arra a pasztorációs tevékenységre, amelyre elkötelezett a település lelkésze és a tanodát megvalósító egyesület is.

2013 nyarán klubfoglalkozásokkal és táborokkal kezdünk. 2013. szeptember elsejétől a hét minden napján délután 16.00-tól fogadja diákjait.

A tanoda pedagógiai működését a nem formális tanítás eszközrendszere határozza meg, mint például a drámapedagógia, az outdoor (szabadtéri) programok, a projekt módszer.

Két célom van: az egyik, segíteni minél több cigány fiatalnak a tanulásban sikeressé válni, a másik, a két közösség (cigány-nem cigány) kezdjen el együtt élni, együtt dolgozni. Ezért a tanodánk mindenki számára nyitott lesz, és úgy is építjük fel, hogy az orvos gyereke is találhasson benne a maga számára izgalmas felfedezni valót.