Author

A nemzetközi és hazai pénzügyi, gazdasági oktatás eredményei a kutatások tükrében

A PénzSztár verseny mint a pénzügyi, gazdasági műveltség fejlesztésének sajátos lehetősége

IRODALOM

Atkinson, A. és Messy, F. (2012): Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions. No. 15, OECD Publishing. Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en (2015. 03. 20.)

Bábosik István (2015): A korszerű iskola személyiségfejlesztő funkciói. In: Kormos József és Pálvölgyi Ferenc (szerk.): A köznevelés céljai és fejlesztési területei a Nemzeti alaptanterv szemléletének tükrében, PPKE BTK, Budapest. 7-13.

Béres Dániel (2013. 06. 20.): A pénzügyi kultúra – mi is ez valójában? Pénzügyi Szemle Online.
Letöltés: www.penzugyiszemle.hu/vitaforum/a-penzugyi-kultura-mi-is-ez-valojaban (2014. 03. 20.)

Csapó Benő (2015a): A magyar közoktatás problémái az adatok tükrében. Iskolakultúra, 25. 7–8. sz., 4-17.

Csapó Benő (2015b): A PISA hatása a neveléstudomány fejlődésére. Educatio, 24. 2. sz, 29–38.

Fülöp Márta, Berkics Mihály és Pinczés-Pressing Zsuzsanna (2015): A verseny szerepe a versenyzők életében és az eredményes versenyzés lehetséges pszichés összetevői. Géniusz műhely 18. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.

Grifoni, A. és Messy, F. (2012): Current Status of National Strategies for Financial Education: A Comparative Analysis and Relevant Practice. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 16. OECD Publishing. Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/5k9bcwct7xmn-en (2015. 03. 20.)

Haar, Jean és Foord, Kathleen (2013): Effective Professional Learning Communities. In: Jean Haar és Kathleen Foord (szerk.): Professional Learning Communities: an Omplementation Guide and Toolkit. Routledge,
New York. 375.

Harangozó Gábor (2015): Gazdasági és pénzügyi nevelés. In: Kormos József és Pálvölgyi Ferenc (szerk.): A köznevelés céljai és fejlesztési területei a Nemzeti alaptanterv szemléletének tükrében, PPKE BTK, Budapest. 205-231.

Huston, S. J. (2012): Financial Literacy and The Cost of Borrowing. International Journal of Consumer Studies, 36. 5. sz., 566–572. Letöltés: DOI: 10.1111/j.1470-6431.2012.01122.x (2015. 02. 22.)

Hung, A. A., Parker, A. M. és Yoong, J. K. (2009): Defining and Measuring Financial Literacy. RAND Working Papers 28. Letöltés: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2009/RAND_WR70... (2015. 03. 18.)

Kerekes György István (szerk., 2015–2016): Magyar Pénzügyi Almanach. TAS Kiadó, Budapest.

Kovács Levente és Terták Elemér (2016): Financial Literacy (Panacea or placebo? – A Central European Perspective). Verlag Dashöfer, Bratislava. Letöltés: http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2017/01/Financial-literac... (2017. 05. 21.)

Kovács Péter, Révész Balázs és Ország Gáborné (2013): A pénzügyi kultúra és attitűd mérése.
Letöltés: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/a_penzugyi_kultura_es_attit... (2015. 03.20.)

Kovács Péter (2017): Fiatalok pénzügyi kultúra mérésének fejlesztésének lehetőségei. In: Pál Zsolt (szerk.):
A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel a banki szolgáltatásokra, Economix Kft, Miskolc. 31-38.
Letöltés: http://www.penz7.hu /uploads/images/ckfinder/files/tanulmanykotetfinal.pdf (2017. 05. 20.)

Luksander Alexandra, Béres Dániel, Huzdik Katalin és Németh Erzsébet (2014): A felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúráját befolyásoló tényezők vizsgálata. Pénzügyi Szemle. 59. 2. sz., 237-259.

Mihály Ildikó (2015): Kihívások és lehetőségek a pénzügyi ismeretek oktatásában. Opus et Educatio, 2. 2. sz.,
31-41.

Nagy József (2000). XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

Nagy József (2010): A személyiség kompetenciái és operációs rendszere. Iskolakultúra, 20. 7–8. sz., 3-21.

Nagy József (2016): Az olvasásképesség pszichikus komponensrendszere. Iskolakultúra, 26. 2. sz., 119-130.

Németh Erzsébet, Jakovác Katalin, Mészáros Aranka, Kollár Péter és Várpalotai Viktor (2016): Körkép és kórkép
a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó képzésekről. Pénzügyi Szemle, 61. 3. sz.,  407-428.

OECD (2014): PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century. (Volume VI). PISA. OECD, Paris. Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/9789264208094-en (2015. 03. 14.)

OECD/INFE (2016): International Survey of Adult Financial Literacy Competencies. OECD Publishing.
Letöltés: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-... (2017. 03. 23.)

OECD (2016): PISA 2015, Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. PISA. OECD Publishing, Paris.
Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en (2016. 11. 12.)

OECD (2017): PISA 2015 Results (Volume IV): Students’ Financial Literacy, PISA. OECD Publishing, Paris.
Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/9789264270282-en (2017. 07. 28.)

Pénziránytű (2015): A Pénziránytű Alapítvány által lebonyolított pénzügyi kultúra kutatás fő eredményeinek bemutatása. Letöltés: http://penziranytu.hu/sites/default/files/csatolmany/oecd_kutatasi_eredm... (2017. 09. 10.)

Polányi Mihály (1994): Személyes tudás. Úton egy posztkritikai filozófiához. Ford. Papp Mária. Atlantisz, Budapest.

Remund, D. L. (2010): Financial Literacy Explicated: The Casefor a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. The Journal Of Consumer Affairs, 44. 2. sz., 276-294.
Letöltés: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x/epdf (2015. 03. 10.)

Schüttler Tamás (1998): A gazdasági kultúra nem ismeretek rendszere, hanem szemléletmód – Beszélgetés Chikán Attilával, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszékének vezetőjével.
Új Pedagógiai Szemle, 48. 7–8. sz., 5-14.

Sims, Michelle (2014): Using Pad Apps to Engage Students in Critical Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration, Creativity and Innovation. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Letöltés: http://www.editlib.org/p/131058/ (2015. 03. 12.)

Tót Éva (2008): Tanulási környezetek. Educatio, 17. 2. sz., 183-192.

Tóth Edit (2015): A pénzügyi műveltség online diagnosztikus mérése 2–6. évfolyamos tanulók körében. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 269-295.

Vidákovich Tibor (2001): Diagnosztikus tudásszint- és képességvizsgálatok. In: Csapó B.és Vidákovich T. (szerk.):
Neveléstudomány az ezredfordulón: Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Budapest, Tankönyvkiadó,
314-327.

Zsigmond István (2003): Az oktatástudomány kognitív forradalma. Új Pedagógiai Szemle, 53. 5. sz., 3-15.