Author

A nemzetközi és hazai pénzügyi, gazdasági oktatás eredményei a kutatások tükrében

A PénzSztár verseny mint a pénzügyi, gazdasági műveltség fejlesztésének sajátos lehetősége

ÖSSZEFOGLALÓ

Nemzetközi és hazai kutatások felhívják a figyelmet a pénzügyi, gazdasági műveltség szintjének mérésénél évek óta jelentkező alacsony értékekre. A lakosság körében megfigyelhető negatív tendenciák az oktatásra irányítják a figyelmet. A középiskolai pénzügyi, gazdasági oktatás helyzete nagyrészt még megoldatlan, a felmérések szerint a tanulók számára az iskolán kívüli képzések többnyire csak korlátozottan alkalmasak a pénzügyi, gazdasági műveltség fejlesztésére. A meglévő lehetőségek között vizsgálni kell azokat az új utakat, amelyek előrelépést jelenthetnek mind az iskolai oktatás, mind az iskolán kívüli képzések tekintetében. A gazdasági válság hatására a világon mindenütt fokozódott a pénzügyek, a gazdaság felé irányuló figyelem; láthatóvá vált, hogy a pénzügyi, gazdasági nevelés és oktatás, a műveltség fejlesztése nemzetgazdasági érdek, ezért a probléma megkerülhetetlen.
A legújabb kutatási eredményekben megmutatkozó romló tendencia a közoktatás fokozott figyelmét igényli.

A PénzSztár verseny tanulói eredményeiből kitűnik, hogy ami megtanulható, azt megtanulják a diákok, ám azokat a feladatokat, amihez képesség, jártasság, számítási készségek szükségesek, nem tudják jól megoldani. Ez a megállapítás egybecseng a legutóbbi PISA-vizsgálat Magyarországra vonatkozó eredményeivel, és részben indokolhatja a hazai pénzügyiműveltség-kutatásoknak azt a meglepő megállapítását, hogy a gazdasági képzésben részesülő diákok csak kevéssel teljesítenek jobban a különböző pénzügyiműveltség-vizsgálatokban, mint más képzésben részt vevő társaik.