Author

A négydimenziós értékelés néhány gyakorlati aspektusa

ÖSSZEFOGLALÓ

A tanulmány célja, hogy feltárja a négydimenziós értékelés modelljének néhány gyakorlati aspektusát. Ez a megközelítés az osztálytermi tanulás és értékelés négy dimenzióját különbözteti meg: teljesítményértékelés, formatív értékelés, metakognitív értékelés, valamint értékelés a tanulásszervezés módjával. Abból a szempontból vizsgáljuk majd ezt a modellt, hogy milyen, a gyakorlat számára hasznosítható észrevételeket, megközelítéseket nyerhetünk az értékelés többdimenziós megközelítéséből. A hazai és nemzetközi források szerint a neveléstudomány fontos feladata, hogy a kutatók és a pályán lévő pedagógusok egyaránt világosabb képet tudjanak alkotni arról, mit és hogyan lenne szükséges változtatni az értékelés gyakorlatán. A négydimenziós értékelési modell dimenziói mentén ráadásul talán könnyebben feltárhatók azok a gyakorlati ismérvek is, amelyek nemcsak a pedagógusok osztálytermi gyakorlatát, hanem a kutatók osztálytermi értékelési gyakorlattal kapcsolatos vizsgálatait is pontosíthatják. Az értékelés többdimenziós megközelítésének gyakorlati aspektusai alapján talán az a lefontosabb tanulság, hogy a tanulás és értékelés fenti négy dimenziójának mindegyikében számos fejlődési út kínálkozik a pedagógusok számára.