A mindennapos testnevelés implementációjának megítélése az Észak-Alföld régióban

IRODALOM

András Krisztina és Kassay Lili (2015): A mindennapos testnevelés társadalmi és gazdasági vonatkozásai. In: Révész és Csányi: Tudományos alapok a testnevelés tanításához. I. kötet: szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. 260–285.

Balogh László és Kiss Mihály (2016): Merre tovább testnevelőtanár-képzés? In: Kovács Klára (szerk.) Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 36–45.

Bodnár Ilona és Perényi Szilvia (2016): Értékháló az iskolai testnevelés körül. In: Kovács Klára (szerk.) Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 101–110.  

Borbély Szilvia (2014): As parents see physical education (PE) from representative survey’s point of view In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Mozgás, környezet, egészség. International Research Institute, Komarno. 39–54

Borbély Szilvia és Fónai Mihály (2016): A pedagóguspálya, a testnevelők és a testnevelés tantárgy presztízse a mindennapos testnevelés bevezetését követően. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Tanulás és fejlődés: A IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmányai. International Research Institute, Komarno. 185–192

Csepela Yvett (2000): „Örömtestnevelés?” – Gondolatok a testnevelésről, a sportról a 21. század küszöbén. Új Pedagógiai Szemle, 50.  10. sz., 83–89.

Csinády Rita (2014): Ismét legyen rögeszme az eszme: ép testben ép lélek. Mediárium, 12., 39–56.

Elbert Gábor (2010): Testnevelés és európai kulcskompetenciák a közoktatásban. Magyar Sporttudományi Szemle, 11. 41. sz., 10–13.

Fazekas Ágnes és Halász Gábor (2014) A kurrikulum fejlesztését célzó közoktatási programok implementálása. Neveléstudomány, 2. 4. sz., 23–42.

Fixen L Dean (2005): Implementation Research, A Synthesys of the literature, Tampa, Florida.

Fintor Gábor (2015): Az egészségtudatosság megjelenése nyíregyházi felső tagozatos diákoknál. In: Kozma Tamás, Kiss Virág Ágnes, Jancsák Csaba és Kéri Katalin (szerk.) Tanárképzés és oktatáskutatás. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Debrecen. 633–649.

Fintor Gábor (2016): Tanulói nézetek a mindennapos testnevelésről észak-alföldi általános iskolákban. In: Kovács Klára (szerk.) Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 24–35.

Fintor Gábor (2017): A mindennapos testnevelés vizsgálata diákszemmel az Észak-alföldi általános iskolákban. In: Mrázik Julianna (szerk.): A tanulás új útjai. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest. 91–101.

Halász Gábor (é.n.): A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere. Letöltés: http://halaszg.ofi.hu/download/NTK_tanulmany_rendszer.pdf  (2016. 05. 03.)

Hamar Pál és Karsai István és Soós István (2016): Pedagógusi vélemények az iskolai testnevelés aktuális kérdéseiről. In: Kovács Klára (szerk.) Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 11–24.

Howes Carolle (2000): Social-emotional classroom climate in child care, child-teacher relationships and children’s second grade peer relations. Social Development, 9. 2. sz., 191–204.

Karsai István, Kaj Mónika, Csányi Tamás, Ihász Ferenc, Marton Orsolya és Vass Zoltán (2013): Magyar 11–19 éves iskolások egészségközpontú fittségi állapotának keresztmetszeti vizsgálata – Első jelentés az Országos Reprezentatív Iskolai Fittségmérési Program eredményeiről. Magyar Sporttudományi Szemle, 14, 56. sz., 9–18.

Lannert Judit (2010): Az oktatás kutatás és -fejlesztés helyzete napjainkban. Educatio, 19. 4. sz., 535–547.

Maár Tiborné (2002): Presztízsvizsgálat.Acta Paedagogica, 3. sz. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00031/00003/pdf/actapaed_EPA00031_2002_03_001-0... (2016. 10. 15.)

Meszlényi Emese (2017): Vizsgálat a 2012-ben bevezetett mindennapos testnevelés gyakorlati megvalósításáról a szegedi iskolák körében. In: Rétsági Erzsébet (szerk.) Sport- és Egészségtudományi Füzetek. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 1. 44–56.

Morvay-Sey Katalin és Rétsági Erzsébet (2017): A mindennapos testnevelés gyakorlati megvalósulásának vizsgálata a pécsi iskolákban In: Rétsági Erzsébet (szerk.) Sport- és Egészségtudományi Füzetek. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 1. 19–29.

Nagy Ágoston, Fintor Gábor és Urbinné Borbély Szilvia (2016): Az egyetemi testnevelő tanárok tevékenység profiljára ható testkulturális változások. In: Kovács Klára (szerk.) Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 123–138.

Rétsági Erzsébet (2016): A (mindennapos) testnevelés értékei és kihívásai Magyar Sporttudományi Szemle 17. 2. sz., 56–57.

Rétsági Erzsébet és Milinte Beáta (2016): Szaktanácsadói vélemények a mindennapos testnevelésről Magyar Sporttudományi Szemle 17. 56. 

Révész László és Csányi Tamás (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. 286.

Stuart Wells (2002): Where Charter School Policy Fails: The Problems of Accountability and Equity, Teachers College, Columbia University New York and London.

Trencsényi László (2016): Tanulói részvétel az iskolában: Egy fejlesztési program üzenete és dokumentumai, Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest. 84.

Urbinné Borbély Szilvia (2016): A testnevelők és a testnevelés tantárgy presztízse a megváltozott testkulturális környezetben. In: Kovács Klára (szerk.) Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 111–122.

Urbinné Borbély Szilvia és Seregi Ernő (2017): 160 intézmény testnevelő munkaközösségének véleménye a mindennapos testnevelés bevezetéséről, jelenlegi helyzetéről (Szabolcs-Szatmár- Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Hajdú-Bihar megye). In: Rétsági Erzsébet (szerk.) Sport és Egészségtudományi füzetek. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs, 1. 30–43.

Vass Zoltán, Molnár László, Boronyai Zoltán, Révész László és Csányi Tamás (2015): Zöld könyv. A Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések (T.E.S.I. 2020) szakpolitikai stratégia helyzetelemző tanulmánya. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Vári Beáta (2015): Mindennapos testnevelésben részt vevő és nem részt vevő általános iskolások koordinációs képességeinek összehasonlító vizsgálata In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú pedagógia. International Research Institute, Komarno. 501–508.