A mindennapos testnevelés implementációjának megítélése az Észak-Alföld régióban

ÖSSZEFOGLALÓ

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy a 2012 szeptemberétől felmenő rendszerben bevezetett mindennapos testnevelés implementációjában milyen szerepet játszik a hivatástudat, a presztízs, a különböző értékpreferenciák; illetve hogyan jelennek meg az intézményi hatások a pedagógusok támogató attitűdjének kialakulásában.

Kutatásunkban az értékpreferenciákat a nem, a kor, a sportolási szokások, a beosztás és a település típusa szerint vizsgáltuk. Olyan intézményi hatásokat és jellemzőket is bevontunk a vizsgálatba, mint az infrastruktúra, a tanuló- és pedagóguslétszám. Vizsgáltuk továbbá a folyamatban részt vevő szereplők (szülők, pedagógusok, testnevelés-munkaközösségek, intézményvezetők), illetve a többdimenziós skálázással kialakított pedagóguscsoportok támogató attitűdjét a mindennapos testnevelés bevezetéséről, megvalósulásáról, a testnevelők és a testnevelés tantárgy megítéléséről.

Az implementációs folyamat szereplőitől kapott válaszok elemzésekor arra a megállapításra jutottunk, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatban minden szereplő részéről pozitív attitűd jelenik meg. Az intézményvezetők és a szülők a folyamat legerősebb támogatói. A várakozással szemben a jó infrastruktúra hatása fordított összefüggést mutat az elégedettséggel. Megállapítható, hogy a mindennapos testnevelés bevezetését dokumentáló Nemzeti alaptantervben és az arra épülő kerettantervben meghatározott célok megvalósulását a pedagógusok attitűdjei alapvetően befolyásolják. Ezek az eredmények igazolják a pedagógusok hivatástudatának, elköteleződésének szerepét a mindennapos testnevelés megvalósulásának folyamatában. A sikerességben az intézmények infrastrukturális ellátottsága is kimutatható; illetve a gyermekkori sportolási aktivitás is meghatározza a felnőttkori véleményeket a testneveléshez kapcsolódó célok megvalósításában.