Author
Author

A mindennapos testnevelés fittségi hatásai alsó és felső tagozatos fiúknál: homok a gépezetben

IRODALOM

Aeberli, I., Gut-Knabenhans, M., Kusche-Ammann, R. S., Molinari, L. és  Zimmermann, M. B. (2011): Waist circumference and waist-to-height ratio percentiles in a nationally representative sample of 6–13 year old children in Switzerland. Swiss Medical Weekly. 141. sz., w13227.

Bakonyi Ferenc (1984): A testi fejlettségi és a fizikai képességbeli változások a 7–18 éves iskolai tanulóknál. Testnevelés és Sporttudomány, 1–2. sz., 27–36.

Beunen, G. (2003): Physical growth, maturation and performance. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3. 2. sz., 11–12.

Blair SN. (2009): Physical inactivity: The biggest public health problem of the 21st century. British Journal of Sports Medicine, 43. 1. sz., 1–2.

Bognár József és Révész László (2009): Testnevelés tantervek. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémiai, Budapest. 668–672.

Capel, S. (2000): Physical education and sport. In: Capel, S. and Piotrowski, S. (szerk.): Issues in Physical Education. Routledge Falmer, London. 131–143.

Chaoyang, L., Ford, E. S., Mokdad A. H. és Cook, S. (2006): Recent Trends in Waist Circumference and Waist-Height Ratio Among US Children and Adolescents. Pediatrics, 118. 5. sz.

Csányi Tamás, Kaj Mónika, Vass Zoltán, Boronyai Zoltán, Király Anita és F. Saint Maurice, P. (2016): A magyar 10–18 éves tanulók egészségközpontú fizikai fittségi állapota (2015). Kutatási jelentés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) 2014/2015. tanévi országos eredményeiről. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Csányi Tamás. (2010): A fiatalok fizikai aktivitásának és inaktív tevékenységeinek jellemzői. Új Pedagógiai Szemle, 60. 3‒4. sz., 115–129.

Csányi, T., Finn, K. J., Welk, G. J., Zhu, W., Karsai, I., Ihász, F., Vass, Z. és Molnár, L. (2015): Overview of the Hungarian National Youth Fitness StudyResearch Quarterly for Exercise and Sport86. sup1, S3S12.

Dobbelsteyn, C. J., Joffres, M. R., MacLean, D. R. és Flowerdew, G. (2001): A comparative evaluation of waist circumference, waist-to-hip ratio and body mass index as indicators of cardiovascular risk factors – The Canadian Heart Health Surveys. International Journal of Obesity, 25. 5. sz., 652–661.

Ennis C. D. (2007): 2006 C. H. McCloy Research Lecture. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78, 3. sz., 138–150.

Fisher R. A.(1967): An Appreciation. Science, 156. 3781. sz., 1456–1462.

Fredriks, A. M., van Buuren, S., Fekkes, M., Verloove-Vanhorick, S. P. és Wit, J. M. (2005): Are age references for waist circumference, hip circumference and waist-hip ratio in Dutch children useful in clinical practice? European journal of pediatrics164. 4. sz., 216–222.

Fügedi, B., Capel, S., Dancs, H., Bognár, J. (2016): Satisfaction and preferences of PE students and the head of the PE department: meeting the new curricular expectations. Journal of Human Sport and Exercise, 11. 1. sz., 1–18.

Gregory J. Welk, Pedro F. Saint-Maurice és Csányi Tamás (2015): Health-Related Physical Fitness in Hungarian Youth: Age, Sex, and Regional ProfilesResearch Quarterly for Exercise and Sport, 86. Sup1, S45S57.

Grundy S. M., Brewer Jr H. B., Cleeman J. I., Smith Jr S. C. és Lenfant C. (2004): Definition of metabolic syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Circulation, 109, 3. sz., 433–438.

Huszár Anikó és Bognár József (2006): Fiatal felnőttek testkultúrája avagy az iskolai testnevelés felnőttkori hatásai Magyarország és Finnország példáján. Új Pedagógiai Szemle, 56. 6. sz.,
107–114.

Huxley, R., Mendis, S., Zheleznyakov, E., Reddy, S. és Chan, J. (2010): Body mass index, waist circumference and waist to hip ratio as predictors of cardiovascular risk- a review of the literature. European Journal of Clinical Nutrition, 64. 1. sz., 16–22.

Ihász Ferenc, Mészáros Zsófia, Szakály Zsolt, Bartusné Szmodis Márta, Rikk János és Mavroudes, M. (2010): Különböző korú fiúk testi fejlettsége és tápláltsági állapota. Magyar Sporttudományi Szemle, 11. 2. sz. (42. sz.), 7–12.

Kaj, M., Saint-Maurice, P. F., Karsai, I., Vass, Z., Csányi, T., Boronyai, Z. és Révész, L. (2015) Associations Between Attitudes Toward Physical Education and Aerobic Capacity in Hungarian High School Students. Research Quarterly for Exercise and Sport, 86. Sup1, S74–S81.

Király Tibor és Szakály Zsolt (2011): Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. Dialóg Campus, Pécs.

Kodama, S., Saito, K., Tanaka, S., Maki, M., Yachi, Y., Asumi, M., Sugawara, A., … és Sone, H. (2009) Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality and cardiovascular events in healthy men and women: A meta-analysis. JAMA, 301. 19. sz., 2024–2035.

Konczos Csaba és Szakály Zsolt (2007): Az ifjúság fizikai aktivitásának jellemzői, az életstílus befolyásolása, a fizikai aktivitás tudatos alkalmazása. Magyar Sporttudományi Szemle, 8. 2. sz., 39–46.

Konczos Csaba, Ihász Ferenc, Szakály Zsolt, Huszár Anikó (2006): Az egészségtudatos életvitel is megtanulható? Magyar Sporttudományi Szemle, 7. 4. sz., 20–23.

Köznevelési törvény – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Lang, J. J., Tremblay, M. S., Léger, L., Olds, T., Tomkinson, G. R. (2018):International variability in 20 m shuttle run performance in children and youth: who are the fittest from a 50-country comparison? A systematic literature review with pooling of aggregate results Br. J. Sports Med, 52. 4. sz., 276.

Leger, L. A., Mercier, D., Gadoury, C., Lambert, J. (1988): The multistage 20 meter shuttle run test for aerobic fitness. J Sports Sci, 6. 2. sz., 93–101.

Li, C., Ford, E. S., Mokdad, A. H., Cook, S. (2006): Recent trends in waist circumference and waist-height ratio among US children and adolescents. Pediatrics118. 5. sz., e1390–e1398.

Mamen, A., Fredriksen, P. M. (2018). Anthropometric measures as fitness indicators in primary school children: The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP). Scandinavian Journal of Public Health, 46. 21_suppl, 48–53.

Mayorga-Vega, D., Aguilar-Soto, P., Viciana, J. (2015): Criterion-Related Validity of the 20-M Shuttle Run Test for Estimating Cardiorespiratory Fitness: A Meta-Analysis. Journal of sports science & medicine14 3. sz., 536–547.

Mészáros János, Szabó Tamás, Lee Chee Pheng, Tatár András, Uvacsek Martina (2001): Testösszetétel és motorikus teljesítmény 12 és 14 éves fiúknál. Magyar Sporttudományi Szemle, 2. 3–4. sz., 34–36.

Mészáros János, Szabó Tamás, Mohácsi János, Lee Chee Pheng és Tatár András (2002): A motorikus szekuláris trend. Magyar Sporttudományi Szemle, 3. 1. sz., 4–7.

Mura, G., Rocha, N. B., Helmich, I., Budde, H., Machado, S., Wegner, M., Nardi, A. E., ... Carta, M. G. (2017): Physical activity interventions in schools for improving lifestyle in European countries 2015. Letöltés: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25834629 (2019. május 2.)

Pampakas, P., Mészáros Zsófia, Király Tibor, B. Szmodis Márta, Szakály Zsolt, Zsidegh Miklós, Mészáros János (2008): Longitudinal differences and trends in body fat and running endurance in Hungarian primary schoolboys. Anthropologischer Anzeiger, 66. 3. sz., 317–326.

Photiou, A., Anning, J., Mészáros, J., Vajda, I., Mészáros, Zs., Sziva, Á., Prókai, A., Ng, N. (2008): Lifestyle, body composition and physical fitness changes in Hungarian school boys (1975–2005). Research Quarterly for Exercise and Sport, 79. 2. sz., 168–173.

Post, G. B., Kemper, H. C. G., Twisk, J. W. R. (1997): Biological maturation in relation to lifestyle from adolescence into adulthood. In: Armstrong, N., Kirby, B. J., Welsman, J. R. (szerk.): Children and exercise XIX. Promoting health and well-being. E. and F. N. Spon, London, 57–62.

Prókai András, Völgyi Eszter, Mészáros Zsófia, Tatár András, Zsidegh Miklós, Uvacsek Martina, Vajda Iildió és Mészáros János (2005): Relatív testzsírtartalom és motorikus teljesítmény. In: Mónus, A. (szerk.): IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II. MSTT, Budapest, 238–243.

Protzner Anna, Trájer Emese, Bosnyák Edit, Udvardy Anna, Szőts Gábor, Tóth Miklós és Szmodis Márta (2015): Iskoláskorúak fizikai aktivitása és testzsírja: a mindennapos testnevelés első hatásvizsgálata. Magyar Sporttudományi Szemle, 16. 1. sz. (61. sz.), 15–20.

Rankinen, T., Kim, S. Y., Perusse, L., Despres, J. P. és Bouchard, C. (1999): The prediction of abdominal visceral fat level from body composition and anthropometry: ROC analysis. Int J Obes Relat Metab Disord, 23. 8. sz., 801–809

Rétsági Erzsébet és Csányi Tamás (2014): Nemzeti alaptanterv 2012, Testnevelés és sport műveltségi terület – Az iskolai testnevelés új kihívásai. Magyar Sporttudományi Szemle, 15. 3. sz., 32–36.

Ross, R., Janssen, I. és Tremblay, A. (2000): Obesity reduction through lifestyle modification. Canadian Journal of Applied Physiology, 25. 1. sz., 1–18.

Rowland, T. (2003): Effects of body fat on cardiovascular fitness in youth. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3. 2. sz., 18–19.

Roy, N. és Sharma, R. (2016): Relationship between height, weight, BMI, waist circumference, hip circumferences, waist-to-hip ratio and waist-to-height ratio among male school children. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 3. 3. sz., 614–617.

Sághi Gábor, Sík Endre, S. Molnár E. (szerk., 2002): Életmódidőmérleg. A népesség időfel-használása 1986/1987-ben és 1999/2000-ben. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Schwandt, P., Kelishadi, R. és Haas, G. M. (2008): First reference curves of waist circumference for German children in comparison to international values: the PEP Family Heart Study. World Journal of Pediatrics4. 4. sz., 259–266.

Shephard, R. J., Trudeau, F. (2000): The legacy of physical education: influences on adult lifestyle. Paediatric Exercise Science, 12. 1. sz., 34–50.

Stevens, J.,  Katz, E. G., Huxley, R. R. (2010): Associations between gender, age and waist circumference. European Journal of Clinical Nutrition64. 1. sz., 6–15. 

Szakály Zsolt, Ihász Ferenc, Konczos Csaba, Fügedi Balázs és Bognár József (2016): Body composition and the level of fitness in 10 to 14-year-old girls in western Hungary: the impact of the new PE curriculum. Biomedical Human Kinetics, 8. 95. sz., 102.

Taylor R. W., Jones, I. E., Williams, S. M., Goulding, A. (2000): Evaluation of waist circumference, waist to hip ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy X-ray absorptiometry, in children aged 3–19 years. Am J Clin Nutr 72. 2. sz.,  490–495.

Telama, R. és Yang, X. (2000): Decline of physical activity from youth to young adult-hood in Finland. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32. 9. sz., 1617–1622.

Weiner J. E. S. és Lourie J. A. (szerk., 1969): Human Biology. A Guide to Field Methods. IBP Handbook, No. 9. Blackwell Scientific Publishers, Oxford.

Yoon-Myung, K., SoJung, L. (2009): Physical activity and abdominal obesity in youth. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 34. 4. sz., 571–581.

Zhang, T., Chen, A., Chen, S., Hong, D., Loflin, J. és Ennis, C. (2014): Constructing cardiovascular fitness knowledge in physical education. European Physical Education Review, 20. 4. sz., 425–443.