Author

A „Küzdősportok, önvédelem” tantervi témakör oktatásának kérdőíves, követéses vizsgálata pécsi testnevelő tanárok körében

IRODALOM

Ballér Endre (1981): Közoktatásunk reformja és a pedagógusképzés. In: Esztó Péterné, Őri Zoltánné és Szurmay Ernő (szerk.): Rövid úton. Pedagógiai Folyóiratszemle. A Pedagógus Továbbképző Intézet és Filmtár valamint a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Kiadványa, Szolnok.

Distaso, M., Maietta A., Giangrande, M. és Villani, R. (2009): The state of the art of scientific research in combatsports. In: Loland, S. és mtsai (szerk.): Book of Abstracts of the 14th annual Congress of the European College of Sport Science, European College of Sport Science, Oslo. 599.

Finkenberg, M. E. (1990): Effect of participation inTaeKwonDoon college women’s selfconcept. Journal of Perceptual and Motor Skills. 71. 3. sz., 891-894.

Hamar Pál, Leibinger Éva és Derzsy Béla (2003): A testnevelés tananyag-kiválasztás problematikája a testnevelők szemszögéből. Magyar Sporttudományi Szemle, 4. 2. sz., 34-40.

Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Hardman, K. (2009): Selected Issues, Challanges and Resolutions in Physical Education. In: Božo Bokan (szerk.): Theoretical, methodology and methodical aspects of physical education: conference proceedings. Faculty of sport and physical education, Belgrade. 11-20.

Kanczler István és Morvay-Sey Kata (2013): The Involvement of Combat Sports in School Physical Education in Hungary. Képzés és gyakorlat (Training and Practice), 11. 1-4 sz., 1-9. Letöltés: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/161451192 (2017. 01. 12.)

Konzak, B. és Boudreau, F. (1984): Martial arts training and mental health: An exercise in self-help. Canada’s Mental Health, 32. 4. sz., 2-8.

Kurian, M., Verdi, M. P., Caterino, L. és Kulhavy, R. W. (1994): Relating scales on the children personality questionnaire to trainingtime and beltrankin ATA Taekwondo. Perceptual and Motor Skills, 79. 2. sz., 904-906.

Morvay-Sey Kata (2009): Martial Arts and Combatsports in Pratice and in Curricula. Képzés és gyakorlat (Training and Practice), 7. 1-2. sz., 64-80.

Morvay-Sey Kata és Rétsági Erzsébet (2010): A küzdősportok és az önvédelem iskolai oktatásáról: Egy pécsi vizsgálat eredményei. Új Pedagógiai Szemle, 60. 3-4.sz., 129-139. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_129-139... (2017. 01. 12.)

Morvay-Sey Kata (2011): Küzdősportok, küzdőjátékok. Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, Pécs – Budapest. Letöltés: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Morvay-Sey_Kata-Kuzd... (2017. 01. 12.)

Morvay-Sey Kata, Vass Lívia, Prókai Judit, Szentgyörgyváryné Juhász Ivett és Fehér-Borsos Anita (2014, szerk.): Mindennapos testnevelés alternatív lehetőségei. Válaszok a mindennapos testnevelés kihívásaira. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. Letöltés: http://tamop-sport.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/mindennapos-testn... (2017. 01. 12.)

Nagy Ernő (2000): Küzdősportok az iskolai testnevelésben. Dialóg Campus, Budapest.

Nagykáldi Csaba (2002): Küzdősportok elmélete. Computer Arts Kft., Budapest.

Novaco, R. G. (1975): Anger Control. Lexington Books, Lexigton, Kentucky.

Nosanchuk, T. A. (1981): The way of the warrior: the effects of traditional martial arts training on aggressiveness. Human Relations, 34. 6. sz., 435-444.

Richman, C. L. és Rehberg, H. (1986): The Development of Self-esteem through the martial arts. International Journal of Sport Psychology, 17. 3. sz., 234-239.

Spear, R. K. (1989): Military physical and psychological conditioning: comparisons of four physical training systems. Journal of the International Council for Health, Physical Education and Recreation, 25. 2. sz., 30-32.

Theeboom, M. és De Knop, P. (1999): Asian martial arts and approaches of instruction in physical education. European Journalof Physical Education, 4. 2. sz., 146-161.

Trulson, M.E. (1986): Martial arts training. A novel „cure” for juvenile delinquency. Human Relations, 39. 12. sz., 1131-1140.

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. Letöltés: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300008.emm (2017. 03. 06.)

Kerettantervek (2000). Testnevelés és sport műveltségterület. 1–4. évfolyam; 5–8. évfolyam; 9–12. évfolyam. Letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/kerettanterv-2000 (2017. 01. 12.)

Kerettantervek (2008). Testnevelés és sport műveltségterület. 1–4. évfolyam; 5–8. évfolyam; 9–12. évfolyam. Letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/oktatasi-kulturalis (2017. 01. 12)

Kerettantervek (2012). Testnevelés és sport műveltségterület. 1–4. évfolyam; 5–8. évfolyam; 9–12. évfolyam. Letöltés: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200051.emm (2017. 01. 12.)