Author

A közösségi szolgálat 2011-es bevezetése és tanulságai

IRODALOM

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 3.§ f). Letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500088.TV (2014.01.18.)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ (13). Letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV (2014.05.01.)

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 133. § (1)-(9). Letöltés: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=T%C3%B6rv%.... (2014.01.20.)

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 17.§ (2) Letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR. (2014.01.20.)

A Karinthy Frigyes Gimnázium pedagógiai programja (é. n.) Letöltés: http://www.karinthy.hu/pages/docs/pedprog.html (2013.12.05.)

Állásfoglalás az Iskolai közösségi szolgálat programok megvalósításához (2012). Letöltés: http://www.onkentes.hu/sites/default/files/attachment/3/allasfoglalasiks... (2014.01.20.)

A Társadalmi Szolidaritás Program (TÁRS-program) (2010). Letöltés: http://old.wekerle.gov.hu/?oldal_id=709
(2014.01.05.)

Az Országgyűlés Oktatási, kutatási és tudományos bizottsága 2011. november 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyve. Letöltés: http://www.parlament.hu/biz39/bizjkv39/OTB/1111141.pdf (2014.02.08.)

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága 2011. november 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyve. Letöltés: http://www.parlament.hu/biz39/bizjkv39/OKB/1111101.pdf (2014.02.08.)

Batta Zsófia (2014): Önkéntesség Magyarországon 2013. Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Budapest.

Benigni Cipolle, S. (2010): Service-learning and Social Justice: Engaging Students in Social Change. Rowman and Littlefield.

Berger Kaye, C. (2004): The Complete Guide to Service Learning: Proven, Practical Ways to Engage Students in Civic Responsibility Academic Curriculum, & Social Action. Free Spirit Publishing, Minnepolis.

Billig, S. H. (2000): Research on K-12 School-Based Service-Learning: The Evidence Builds. In: Phi Delta Kappan 82. 658-664. Letöltés: http://www.educationreporting.com/resources/CLP_Billig_article.pdf (2014.05.01.)

Bodó Márton (2010): Gondolatok az értékelvű érettségi vizsgáról. Mester és tanítvány, 25. sz., Oktatás és politika, 2010. február, 54-64. Letöltés: https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6694/file/25.pdf. (2013.09.18.)

Bodó Márton, Kamp Alfréd és Kormos József (2011, szerk.): Iskolai közösségi szolgálat, Társ-program, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest. Letöltés: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6l.... (2014.01.17.)

Bodó Márton és Schnellbach-Sikó Dóra (2013. 09. 07.): Hol tart ma a szociális, társadalmi érzékenyítés az általános iskolában? VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen.

Bodó Márton és Simonyi István (2012, szerk.): Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez. Letöltés: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6l....
(2014.01.20.)

Celio, Ch. I., Durlak, J. és Dymnicki, A. (2011): A Meta-analysis of the Impact of Service-Learning on Students. Journal of Experiental Education. 34. 2. sz., 164-181.

Czike Klára és Bartal Anna Mária (2004): Önkéntesek és nonprofit szervezetek – az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba.

Czike Klára és F. Tóth András (2006): A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája. Letöltés: http://www.oka.hu/sites/default/files/attachment/3/okastrategiawebre.pdf (2014.01.20.)

Czike Klára és Kuti Éva (2006): Önkéntesség, jótékonyság és társadalmi integráció. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány. Letöltés: http://www.nonprofitkutatas.hu/letoltendo/czikeonk.pdf (2014.01.18.)

Dekker, P. és Halman, L. (2003, szerk.): The values of voluntering. Cross-cultural perspectives. Springer.

Fényes Hajnalka és Kiss Gabriella (2011): 2011 – az Önkéntesség Európai Éve: Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége. In: Debreceni Szemle, 19. 4. sz. 60-368.

Furco, Andrew (1996): „Service-learning: A Balanced Approach to Experiential Education.” Expanding Boundaries: Service and Learning. Corporation for National Service, Washington DC.

Giczi Johanna és Sik Endre (2009): Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés. In: TÁRKI Európai társadalmi jelentés 2009. Tárki Zrt., Budapest. 65-84.

Gottfried, A. (2008): Diakóniai-szociális tanulás: Egy új koncepció eredete, jellege és távlatai. In: Lelkipásztor, 83. 12. sz. 442-451.

International Baccalaureate Diploma Programe (2008): Creativity, action, service guide. Antony Rowe Ltd, Chippenham.

Jógyakorlatok (2014): Bárdos László Gimnázium, 1. projekt, szociális terület, Szent Teréz Idősek Otthona. Letöltés: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/40 (2014. 03.10.)

Kielsmeier, J. és Root, S. (2010, szerk.): Growing to Greatness: The State of Service-learning. National Youth Leadership Council. Letöltés: http://www.nylc.org/sites/nylc.org/files/G2G2010_0.pdf (2013.09.30.)

King Jr., M. L. (1968.02.04.): The Drum Major Instinct, Atlanta. Letöltés: http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/documentsentry/doc_... (2014.05.23)

Közösségi Szolgálat Portál (é.n.) Gyakran Ismétlődő Kérdések, Letöltés: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=GYIK (2014. 05.08.)

Lewis, B. A. (2009): The Kid’s Guide to Service Projects. Free Spirit Publishing, Minneapolis.

Magyar Waldorf Szövetség (2013, szerk.): A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve. Letöltés: http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf-kerettanterv.pdf (2014.01.20.)

Matolcsi Zsuzsa (2013): Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése. In: Új Pedagógiai Szemle, 3-4. sz. 74-80.

Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 (2012): Letöltés: http://www.kormany.hu/download/4/98/d0000/%C3%96nk%C3%A9ntes%20strat%C3%... (2013.10.20.)

Önkéntes Központ Alapítvány észrevételei a köznevelési törvény tervezetében megjelenő iskolai közösségi szolgáltat programról (2010). Letöltés: http://www.onkentes.hu/sites/default/files/attachment/3/onkenteskozponta... (2014.01.15.)

Spring, K., Grimm, R. és Dietz N. (2009): Community service and service-learning in America’s scools, 2008.
Corporation for National and Community Service, Washington DC.

Standars (2009): K-12 Service-learnig Standards for Quality Practice. Letöltés: http://www.nylc.org/k-12-service-learning-standards-quality-practice (2014.01.18.)

Stéfán I. és Velkey B. (2008, szerk.): A tantárgy neve: szolgálat. Jezsuita Pedagógiai Műhely.

Társadalmi felelősségvállalás – Mit tehet a közszféra? (2012): Hoppá Disszeminációs füzetek 36. Tempus ­Közalapítvány

Szeretetszolgálat (2013): Letöltés: http://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorla... (2014.05.07.)

Út a demokráciához: támogatás tanároknak a diákok aktív állampolgárságra neveléséhez. (2014): Letöltés: http://www.ofi.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/aktiv-allampolgarsagra (2014.01.20.)

Velkey Balázs (2011): A személyiség fejlődése a közösségi szolgálatban. 5-11. In: Iskolai közösségi szolgálat, Társ-program. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Letöltés: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6l... (2014.01.20.)

Volunteering in the European Union (2010): Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency, Final Report by GFK.

Waldorf-kerettanterv (2013): Letöltés: http://www.waldorf.hu/waldorf_pedagogia/kerettanterv (2014.01.18.)