A középiskolások szüleinek infokommunikációs eszközhasználattal kapcsolatos attitűdjei

IRODALOM

Dorner László, Hatvani Andrea, Taskó Tünde, Soltész Péter, Estefánné Varga Magdolna és Dávid Mária (2016): IKT-használat 10–18 éveseknél. Egy IKT-eszközhasználati kérdőív bemutatása. Magyar Pszichológiai Szemle, 71. 1/2. sz., 25-56.

Gombos Péter, Hevérné Kanyó Andrea és Kiss Gábor (2015): A netgeneráció olvasási attitűdje – 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai. Új Pedagógiai Szemle, 65. 1–2. sz., 52-66.

Havassy András (2016): Az okostelefon használatának néhány lehetősége és tapasztalata a gimnáziumi oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 66. 9–12. sz., 80-87.

Kárpáti Andrea, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka és Antal Péter (2015): Mobil infokommunikációs eszközök a közoktatásban: iskolai beválás-vizsgálatok. Információs társadalom, XV. 1. sz., 7-25.

Kiszelák Zsófia (2016): Modern vagy hagyományos oktatás? Interjú tanárokkal a digitalizálódásról. Információs Társadalom, XVI. 2. sz., 69-75.

Kőrösi Gábor, Námesztovszki Zsolt és Esztelecki Péter (2015): M-learning – a jelen vagy a jövő oktatási eszköze? Új Pedagógiai Szemle, 65. 1-2. sz., 103-109.

Mihalik Árpád, Szabó Éva és Kovács Péter (2014): A gyermek számítógép- és internethasználatának szülői kontrollja. Alkalmazott pszichológia, 14. 1. sz., 47-58.

Muhi B. Béla, Kőrösi Gábor és Esztelecki Péter (2015): Az m-learning alkalmazásának pedagógiai lehetőségei. Információs Társadalom, XV. 1. sz., 95-103.

Racsmány Mihály, Lukács Ágnes és Pléh Csaba (2005): A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásaiMagyar Pszichológiai Szemle, 60. 4. sz., 479-505.

Racsmány Mihály és Conway, Martin A. (2006): Episodic inhibition. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition, 32. 1. sz., 44-57.

Racsmány Mihály, Conway, Martin A., Garab, Edit A. és Nagymáté Gábor (2008): Memory awarness following episodic inhibition. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 61. 4. sz., 525-534.

Schacter, Daniel L. (2001): The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers. Houghton Mifflin Company, Boston – New York.

Sólyom Barbara (2015): Középiskolások okostelefon-használati szokásai 2015-ben. Információs társadalom,
XV. 2. sz., 55-68.

Sólyom Barbara (2016): Általános iskolások okostelefon-használati szokásai 2016-ban. Információs társadalom, XVI. 1. sz., 29-45.

Szunyoghné Bogdán Hajnalka (2015): A digitális pedagógia helyzete és sajátosságai az alapfokú oktatásban. Iskolakultúra, 25. 2. sz., 58-75.