Author

A Komplex Instrukciós Program bevezetése intézményi tapasztalatok tükrében

IRODALOM

Altrichter, J. (2005): Curriculum implementation – limiting and facilitatng factors. In: Nentwig, P. és Waddington, D. (szerk.): Context based learning of science. Waxmann, Münster, 35–62.

Fazekas Ágnes és Halász Gábor (2014): A kurrikulum fejlesztését célzó közoktatási programok implementálása. Neveléstudomány, 2. 4. sz., 23–42.

Fazekas Ágnes (2019): Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatáselemzése. (Kézirat; PhD értekezés).

Fullan, M. és Pomfret, A. (1977): Research on Curriculum and Instruction Implementation. Review of Educational Research, 47. 1. sz., 335–397.

Fullan, M. (2008a): Változás és változtatás. I. Az oktatási reform mélységének feltárása. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Fullan, M. (2008b): Változás és változtatás. II. A folytatás. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Fullan, M. (2008c): Változás és változtatás. III. A ráadás. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász Gábor (2016): Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. In: Ugrai János és Varga Attila (szerk.): Tanulmányok a pedagógiai innováció támogatásának lehetőségeiről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

K. Nagy Emese (2004): A Komplex Instrukció Program alkalmazása a hejőkeresztúri Körzeti Általános Iskolában. Letöltés: http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2004/tel/4.pdf (2020. 01. 07.)

K. Nagy Emese (é.n.a): Gondolatok a KIP terjesztésével kapcsolatban (kézirat).

K. Nagy Emese (é.n.b): Az innovációs folyamatokhoz kapcsolódó gondolatok (kézirat).

K. Nagy Emese (2015a): A Komplex Instrukciós Program mint státuszkezelő eljárás. Iskolakultúra, 25. 5–6. sz. Letöltés: http://real.mtak.hu/34803/1/03.pdf (2020. 01. 07.)

K. Nagy Emese (2015b): KIP-könyv I–II. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

OECD (2006): Personalizing education. Letöltés: http://www.oecd.
org/education/school/personalisingeducation.htm (2019. 12. 10.)