A Komplex Alapprogram Testmozgásalapú alprogramjának kapcsolata a mindennapos testnevelés megvalósítási lehetőségeivel

IRODALOM

Barati Krisztina, Boda Eszter, Bognár József, Boruzs Norbert, Csáki István, Fügedi Balázs, Kövécs Tünde, … és Varga Attila (2018): A Testmozgásalapú alprogram célja. In: Csáki István, Révész László (szerk.): A Testmozgásalapú alprogram koncepciója. Líceum, Eger.

Csányi Tamás, Révész László (2015): A testnevelés tanításának didaktikai alapjai – Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Csányi Tamás, Révész László, Prihoda Gábor és Vass Zoltán (2018): In: Révész László, Csányi Tamás (szerk.): Megalapozó tanulmány a testmozgásalapú iskolai mozgásprogramok fejlesztéséhez. Líceum, Eger.

K. Nagy Emese és Révész László (2018): A Komplex Alapprogram tanulási-tanítási stratégiája. In: Révész László, K. Nagy Emese és Falus Iván (szerk.): A Komplex Alapprogram Koncepciója. Líceum, Eger.

K. Nagy Emese, Révész László, Revákné Markóczi Ibolya, Sápiné Bényei Rita, Kopp Erika, Lénárd Sándor, Major Éva, … és Musza Katalin (2018): Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT). Tanítási-tanulási stratégia. Líceum, Eger.

Koronczai Józsefné (2013): Differenciálás összevont osztályokban. In: Podráczky Judit (szerk.): Különlegesek. Adalékok a differenciálás módszertanához. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest. 41–52.

Magyarország 2018. évi Nemzeti Reform Programja. Letöltés: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-nation... (2019. 05. 04.)

Révész László (2018a): Az EFOP 3.1.2. Projekt bemutatása. In: Révész László; K, Nagy Emese és Falus Iván (szerk.): A Komplex Alapprogram Koncepciója. LíceumEger9–11.

Révész László (2018b): A Komplex Alapprogram alprogramjai. In: Révész László, K. Nagy Emese és Falus Iván (szerk.): A Komplex Alapprogram Koncepciója. Líceum, Eger. 43–60.

Révész László és Csányi Tamás (2015): Az iskolai testnevelés és sport tudományos alapjai. In: Révész László és Csányi Tamás (szerk.): Tudományos alapok a testnevelés tanításához. I. kötet: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. 8–36.

Révész László, K. Nagy Emese (2018a): A Komplex Alapprogram bemutatása. In: Révész László, K. Nagy Emese és Falus Iván (szerk.): A Komplex Alapprogram Koncepciója. Líceum, Eger. 11–20.