A KOMA XXVIII. (Az etikaoktatás fejlesztése a közoktatásban) pályázatáról

A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése.

KOMA-mellékletünk az etika-emberismeret modultantervének fejlesztésére kiírt pályázat eredményeit mutatja be. A beérkezett pályázatok egyrészt olyan modellek kialakítására vállalkoztak, amelyekben a hagyományos normatív etika tanítása valósulhat meg. A pályázatok között azonban megjelentek olyan tanítási programok is, amelyek a mindennapi élet erkölcsi helyzeteinek elemzésével juttatják el a tanulókat erkölcsi következtetések levonásához. Ennek a szemléletnek a fontosságára hívja fel a figyelmét a vele készült interjúban Kojanitz László is. Három győztes pályázó is ilyen indirekt módszerek alkalmazásának lehetőségeit villantja fel a velük készült kerekasztal-beszélgetésben.

A KOMA 2000 decemberében írta ki Az etikaoktatás fejlesztése a közoktatásban című pályázatát, amelyre a köz- és a felsőoktatásban dolgozó pedagógusok, szakmai szolgáltatóintézmények munkatársai és kutatók jelentkezését várták. A pályázati kiírás szerint pályázni ni lehetett:

  • Módszertani megújulást tükröző pedagógiai programcsomagok (helyi tanterv, követelményrendszer, tankönyv, taneszközök, tanítási program, illetve valamely elemének) kifejlesztésével az általános iskolai ember-, társadalomismeret és etika tantárgy; a szakközép- és szakiskolai társadalomismeret és etika tantárgy; illetve a gimnáziumi emberismeret és etika tantárgy kerettantervi követelményei alapján.
  • Gyakorlati segédanyagok készítésével, amelyek hozzásegítik a pedagógust ahhoz, hogy a gyerekeket az életkoruknak megfelelő élményekhez juttassa az erkölcsi nevelés témaköreiben.
  • Képzési és továbbképzési programokkal az etika oktatására vállalkozó tanárok szakmai felkészítésének érdekében; illetve az ehhez szükséges oktatási háttéranyagok elkészítésével.

A kuratórium a kiírás szerint előnyben részesítette azokat a pályázatokat, amelyekben a pályázók több feladat megoldását vállalták (helyi tanterv és a hozzá tartozó tankönyv és továbbképzés vagy módszertani segédanyagok készítése és továbbképzés stb.).

A kuratórium különösen fontosnak ítélte a pedagógiai rendszerek, "így különösen a közoktatás e törvényben meghatározott nevelési-oktatási szakaszára, iskolatípusára kiadott kerettanterv és az erre épülő tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer, továbbá a gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő, illetve segítő akkreditált pedagógusképzési és -továbbképzési kínálat, pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység" fejlesztésének segítését.

A pályázatot a kuratórium többlépcsősre tervezi; a KOMA a legjobb pályázatok továbbfejlesztését, publikálását, iskolai kipróbálását a következő tanévben támogatja.

A sikeres pályázók számára 40 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre. Végül a 91 beérkezett pályázat közül ötvenet tartottak érdemesnek a támogatásra, és nem egészen 28 millió forintot osztottak ki a győztes pályázók között.