Author
Author

A Kognitív Profil Teszt alkalmazásának kiterjesztése – kísérlet a szakképzésben tanuló fiatal felnőttek lemorzsolódásának csökkentésére

IRODALOM

BKSZC – Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a szakképzésért – Kísérletek a lemorzsolódás csökkentésére a Budapesti Komplex Szakképzési Centrumban (Megvalósíthatósági tanulmány). Kézirat, 2017.

Falus András (2015): Mit öröklünk, és mit nem? Perspektíva és realitás. Magyar Tudomány, 176. 6. sz., 674–680.

Fehérvári Anikó (2015): Lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás trendjei. Neveléstudomány, 2015/1. sz.,
Letöltés: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2015/nevelestudomany_2015_3_31-...
(2019. 11. 22.)

Gyarmathy Éva és Smythe, Ian  (2000): Többnyelvűség és olvasási zavarok. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1. 4. sz., 63–76., ill Pszichológia, 22. 4. sz., 387–406.

Gyarmathy Éva (2009): Kognitív Profil Teszt. Iskolakultúra, 19. 3–4. sz., 60–73.

Gyarmathy Éva, Gyarmathy Zsófia, Szabó Zénó, Pap Anna és Kraiciné Szokoly Mária (2019): Tizenévesek
és felnőttek kognitív profiljának online mérése. Opus et Educatio, 6. 3. sz.

Merton, R. K. (1968): The Matthew Effect in Science. Science, 159. 3810. sz., 56–63.

Smythe, I., Gyarmathy Éva és Everatt, J. (2002): Olvasási zavarok különböző nyelveken: egy nyelvközi kutatás elméleti és gyakorlati kérdései (Reading  difficulties on different languages: theoretical and practical issues
of a cross-linguistic study).