Author

A Képességek és Nehézségek Kérdőív alkalmazása enyhén értelmi fogyatékos tanulók körében

IRODALOM

Ahuja, A., Martin, J., Langley, K. és Thapar, A. (2013): Intellectual Disability in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The Journal of Pediatrics, 163. 3. sz. 890–895. ­­

Argus, G. R., Terry, P. C., Bramston, P. és  Dinsdale, S. L. (2004): Measurement of mood in adolescents with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 25. 6. sz. 493–507.

Bakare, M. O., Ubochi, V. N., Ebigbo, P. O. és Orovwigho, A. O. (2010): Problem and pro-social behavior among Nigerian children with intellectual disability: the implication for developing policy for school based mental health programs. Italian Journal of Pediatrics, 36. 2–7.

Bank Éva (2015): Pszichés és viselkedési problémák megjelenése enyhén értelmi fogyatékos gyermekek körében. Gyógypedagógiai Szemle (megjelenés alatt).

Belva, B. C. és Matson, J. L. (2015): Examining the psychometrics of the Psychopathology Inventory for Mentally Retarded Adults-II for individuals with mild and moderate intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 36. 291–302.

Bottcher, L. és Dammeyer, J. (2013): Disability as a risk factor? Development of psychopathology in children with disabilities. Research in Developmental Disabilities, 34. 10. sz. 3607–3617.

Csorba János, Radványi Katalin és Regényi Enikő (2010): Magatartásprofil és pszichiátriai tünetdimenziók vizsgálata értelmi akadályozottsággal gondozott intézeti betegeken. Psychiatria Hungarica, 25. 3. sz. 221–232. 

De Ruiter, K. P., Dekker, M. C., Verhulst, F. C. és Koot, H. M. (2007): Developmental course of psychopathology in youths with and without intellectual disabilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 48. 498–507.

Dekker, M. C., Koot, H. M., Van Der Ende, J. és Verhulst, F. C. (2002): Emotional and behavioral problems in children and adolescents with and without intellectual disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines43. 8. sz. 1087–1098.

Di Riso, D., Salcuni, S., Chessa, D., Raudino, A., Lis, A. és Altoè, G. (2010): The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Early evidence of its reliability and validity in a community sample of Italian children. Personality and Individual Differences, 49. 6. sz. 570–575.

Eigner Bernadett (2012): Érzelmi és viselkedészavarok gyökerei: a korai szülői hatások szerepe. Gyógypedagógiai Szemle, 40. 1. sz. 14–24.

El-Keshky, M. és Emam, M. (2015): Emotional and behavioural difficulties in children referred for learning disabilities from two Arab countries: A cross-cultural examination of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Research in Developmental Disabilities, 36. 1. sz. 459–469.

Emerson, E. (2003): Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 47. 1. sz. 51–58.

Emerson, E. (2005): Use of the strengths and difficulties questionnaire to assess the mental health needs of children and adolescents with intellectual disabilities. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 30. 1. sz. 14–23.

Emerson, E. és Hatton, C. (2007): Mental health of children and adolescents with intellectual disabilities in Britain. British Journal of Psychiatry, 191. 6. sz. 493–499.

Endermann, M. (2015): Rehabilitation for young adults with epilepsy and mild intellectual disabilities: Results of a prospective study with repeated measurements. Seizure, 26. 72–80.

Fejes József Balázs és Szenczi Beáta (2010): Tanulási korlátok a magyar és az amerikai szakirodalomban. Gyógypedagógiai Szemle, 38. 4. sz. 273–287. 

Gácser Magdolna (2006): Gyermekpszichiátria. APC-Stúdió, Gyula.

Goodman, R. (1997): The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38. 5. sz. 581–586.

Goodman, R. (2001): Psychometric Properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40. 11. sz. 1337–1345.

Hagquist, C. (2007): The psychometric properties of the self-reported SDQ – An analysis of Swedish data based on the Rasch model. Personality and Individual Differences, 43. 5. sz. 1289–1301.

Hartley, S. L. és MacLean, W. E. Jr. (2005): Perceptions of stress and coping strategies among adults with mild mental retardation: insight into psychological distress. American Journal on Mental Retardation, 110. 4. sz. 285–297.

Hartley, S. L., Hayes Lickel, A. és MacLean, W. E. Jr. (2008): Reassurance seeking and depression in adults with mild intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 52. 11. sz. 917–929.

Haynes, A., Gilmore, L., Shochet, I., Campbell M. és Roberts, C.: (2013): Factor analysis of the self-report version of the strengths and difficulties questionnaire in a sample of children with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 34. 2. sz. 847–854.

Hermans, H. és Evenhuis, H. M. (2012): Life events and their associations with depression and anxiety in older people with intellectual disabilities: Results of the HA-ID study. Journal of Affective Disorders, 138. 1–2. sz. 79–85.

Hermans, H., Beekman, A. T. F. és Evenhuis H. M. (2014): Comparison of Anxiety as Reported by Older People with Intellectual Disabilities and by Older People with Normal Intelligence. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 22. 12. sz. 1391–1398.

Janurik Márta ­és Józsa Krisztián (2014): Tanulásban akadályozott és tipikusan fejlődő gyermekek zenei képessége. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 252.

Józsa Krisztián (2011): Híd a többségi és a gyógypedagógia között: a DIFER Programcsomag. In: Papp Gabriella (szerk.): A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. Eötvös Kiadó, Budapest. 37–58.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006a): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél − I. rész. Gyógypedagógiai Szemle, 34. 2. sz. 133–141.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006b): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél − II. rész. Gyógypedagógiai Szemle, 34. 3. sz. 161–176.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2007): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. Iskolakultúra Online, 1. 1. sz. 76–92.

Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit, Szenczi Beáta és Szabó Ákosné (2014): Tanulásban akadályozott és tipikusan fejlődő gyermekek szóolvasási készségének, szövegértésének és olvasási motivációjának fejlődése. Magyar Pszichológiai Szemle, 69. 1. sz. 181–204.

Kaptein, S., Jansen, D. E. M. C., Vogels, A. G. C. és Reijneveld, S. A. (2008): Mental health problems in children with intellectual disability: Use of the strengths and difficulties questionnaire. Journal of Intellectual Disability Research, 52. 2. sz. 125–131.

Kottlár Gabriella (2006): A terápiás rekreációs program hatásának vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 56. 10. sz. 75–86.

McCarthy, J. (2005): Teenagers with severe learning difficulties and behavioural problems: what to do. Current Paediatrics, 15.  2. sz. 127–132.

Mileviciute, I. és Hartley, S. L. (2015): Self-reported versus informant-reported depressive symptoms in adults with mild intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 59. 2. sz. 158–169.

Minjarez, M., Phillips, J. M., Feinstein, C. és Hardan, A. J. (2011): Psychiatric Disorders in Individuals with Intellectual Disabilities. In: Steiner, H. (szerk.): Handbook of developmental psychiatry. World Scientific, Singapore. 491–522.

Myrbakk, E. és Tetzchner, S. (2008): Psychiatric disorders and behavior problems in people with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 29. 4. sz. 316–332.

Nagyné dr. Réz Ilona és Mészáros Andrea (2012): A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója. In: Torda Ágnes (alkotószerkesztő): Diagnosztikai kézikönyv.  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, Budapest.

Oesburg, B., Jansen, D. E. M. C., Groothoff, J. W. és Reijneveld, S. A. (2010): Emotional and behavioural problems in adolescents with intellectual disability with and without chronic diseases. Journal of Intellectual Disability Research, 54. 1. sz. 81–89.

Ortuno-Sierra, J., Fonseca-Pedrero, E., Paino, M., Riba, S. S. és Muniz, J. (2015): Screening mental health problems during adolescence: Psychometric properties of the Spanish version of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Journal of Adolescence, 38. 49–56.

Pavlovic, Zunic-Pavlovic és Glumbic (2013): Students’ and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in adolescents with intellectual disability and typically developing adolescents. Research in Developmental Disabilities, 34. 11. sz. 37893797.

Péley Bernadette (2013): Pszichopatológia és fejlődés. Diagnózis és terápia fejlődési pszichopatológiai nézőpontból. Magyar Pszichológiai Szemle, 68. 1. sz. 3–6.

Percy, A., McCrystal, P. és Higgins, K. (2008): Confirmatory Factor Analysis of the Adolescent Self-Report Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 24. 1. sz. 43–48.

Reardon, T. C., Gray, K. M. és Melvin, G. A. (2015): Anxiety disorders in children and adolescents with intellectual disability: Prevalence and assessment. Research in Developmental Disabilities, 36. 175–190.

Rojahn, J. és Meier, L. J. (2009): Epedemiology of Mental Illness and Maladaptive Behavior in Intellectual Disabilities.  International Review of Research in Mental Retardation, 38. 239–287.

Ruchkin, V., Koposov, R. és Schwab-Stone, M. (2007): The strength and difficulties questionnaire: scale validation with Russian adolescents. Journal of Clinical Psychology, 63. 9. sz. 861–869.

Rzepecka, H., McKenzie, K., McClure, I. és Murphy, S. (2011): Sleep, anxiety and challenging behaviour in children with intellectual disability and/or autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities, 32. 6. sz. 2758–2766.

SDQ: Information for researchers and professionals about the Strengths & Difficulties Questionnaires. Letöltés: www.sdqinfo.com. 2015. 05. 07.

Susánszky Éva és Szántó Judit (2008): Ifjúság és egészség. Új Ifjúsági Szemle, 6. 2-3. sz. 87–96.

Tomic, K., Mihajlovic, G., Jankovic, S., Djonovic, N., Jovanovic–Mihajlovic, N. és Diligenski, V. (2012): Risk factors for behavioural and emotional disorders in children with mild intellectual disability. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 13. 1. sz. 19–24.

Tremblay, K. N., Richer, L., Lachance, L. és Côté, A. (2010): Psychopathological manifestations of children with intellectual disabilities according to their cognitive and adaptive behavior profile. Research in Developmental Disabilities, 31. 1. sz. 57–69.

Tringer László (2010): A pszichiátria tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest.

Turi Eszter, Tóth Ildikó és Gervai Judit (2011): A Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ-Magy) további vizsgálata nem-klinikai mintán, fiatal serdülők körében. Psychiatria Hungarica, 28. 6. sz. 415–426.

Turi Eszter, Gervai Judit, Áspán Nikolett, Halász József, Nagy Péter és Gádoros Júlia (2013): A Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ-Magy) validálása serdülőkorú klinikai populációban. Psychiatria Hungarica, 28. 2. sz. 165–179.

van de Looij-Jansen, P. M., Goedhart, A. W., de Wilde, E. J. és Treffers, P. D. (2007): Confirmatory factor analysis and factorial invariance analysis of the adolescent self-report Strengths and Difficulties Questionnaire: how important are method effects and minor factors? British Journal of Clinical Psychology, 50. 2. sz. 127–144.

Vereenooghe, L. és Langdon P. E. (2013): Psychological therapies for people with intellectual disabilities: A systematic review and meta-analysis. Research in Developmental Disabilities, 34. 11. sz. 4085–4102.

Vetró Ágnes és Kapornai Krisztina (2008): A pszichopatológia fejlődése. In: Vetró Ágnes (szerk.): Gyermek és ifjúságpszichiátria. Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest. 21–61.

Wallander, J. L., Dekker, M. C. és Koot, H. M. (2003): Psychopathology in Children and Adolescents with Intellectual Disability: Measurement, Prevalence, Course, and Risk. International Review of Research in Mental Retardation, 26. 93–134.

Yoo, J. H., Valdovinos, M. G. és Schroeder, S. R. (2012): The Epidemiology of Psychopathology in People with Intellectual Disability: A Forty-Year Review. International Review of Research in Developmental Disabilities, 42. 31–56.

Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2013): Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek rendszerező képességének fejlődése. Iskolakultúra, 23. 11. sz. 131–145.