A képekről

Lapszámunk képanyaga ezúttal egészen sajátos, noha amúgy magától értetődő. Mivel „a tábor” lett a témánk ‒ ez is szokatlan, évek óta nem volt tematikus lapszámunk ‒, minden tábori íráshoz kértünk képet, hiszen amíg a mindennapi iskolai életben látszatra egyik nap olyan, mint a másik, egyik tanóra többnyire alig különbözik bármiben is a másiktól ‒ miközben persze meglehet: ég és föld ‒, a tábor mindig látványos. Elfeled(het)jük, ki mellett ültünk hónapokon, vagy akár éveken át nap mint nap, de a nyári tábori pillanatok gyakran a különlegesen tartós emlékeink közé, a szívesen idézett életeseményeink közé kerülnek, s általában sok-sok kép segít ebben bennünket (annyira sok, hogy ma már megesik, az élményt is képek helyettesítik).

A képek meg is érkeztek, csak a válogatás volt nehéz. Végül is inkább hangulatidézőnek szántuk őket, vagyis most sok a fotó, de mégis fordított a szerepük, mint ahogy megszoktuk; nincs saját külön elbeszélésük, nincs a válogatásnak önálló pedagógiai szándéka, azon az általános igyekezeten túl, hogy aki lapozza folyóiratunkat, akár képernyőn, akár valóságosan, az egy kicsit láthassa is a tábori világok sokszínűségét. Még ha csak fekete-fehérben is. (A képek nem alkotói termékek, afféle „névtelen” felvételek.)

A címoldalon a Winkler Mártával készült indián tábori beszélgetést
inspiráló tolldíszeket láthatjuk. A képet, ahogy a beszélgetést is, Paál
Zsuzsanna készítette. (TG)

…………………………………………………………………………………

Búcsú Kányádi Sándortól

A nyár fájdalmas eseménye volt, hogy 89 éves korában, júniusban meghalt a költő, aki a gyermeki tisztaság, bölcsesség és derű képviselője volt, aki mindvégig őrizte gyermeki szeretetét, aggodalmát a világ, az élet dolgai iránt. S ha már „indián tollakkal” ékes a címlapunk, tőle is „indiános” versével búcsúzunk. (Hátha lesz bátorságunk megérteni.)           

Bogotai bagatellek
2

pompás székesegyház / barokk katedrális / drágakőből rakva / benne az istálló / színarany a jászol / szelíd-szavú jézus / jámborságra intő / ostorodtól már a /
kufárok nem félnek / kelj föl kicsi jézus / az arany szalmáról / kattintsd el a benti / villany-örökmécsest / s térdelj ki a templom / eresze alá a / poncsóban didergő / indián vénasszony / alkalmi kis tüze / mellé melegedni