Author

A képekről

Lélekmentés*

2018. július 16-án huszonhatodik alkalommal került sor a Bolyai Nyári Akadémia ünnepélyes megnyitására Válaszúton, az Akadémia népzene – néptánc – népművészet szekciójáért immár tizedik éve felelős Kallós Zoltán Alapítvány otthonában.

A sok helyszínen és szekcióban zajló továbbképzés idei átfogó témaköre volt
A kreativitás fejlesztése az iskolában. A programon több száz magyar óvodapedagógus, tanító és tanár vett részt azért, hogy a megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően minél korszerűbb és eredményesebb munkát tudjanak végezni a jövőben.

A megnyitón a szokásos ünnepi köszöntőkön túl a résztvevők megismerkedhettek a Kallós Zoltán Alapítvány oktatási, közművelődési, múzeumi és népművészeti tevékenységének vetületeivel, eredményeivel.

Az Alapítványt 1992-ben még maga Kallós Zoltán, Kossuth-díjas néprajzkutató hívta életre. Őrizni és észben-szívben tartani Erdély hagyományos népi kultúráját. A szervezet munkájában tehát meghatározó a néprajzi anyag gyűjtése, illetve a népdal, néptánc, népi játékok, kézműves mesterségek továbbadása.

Eredményeik közt az egyik legjelentősebb a magyar tannyelvű óvoda beindítása, illetve a 25 évig szünetelő magyar osztályok 1999-es újraindítása Válaszúton. Az iskola létrehozásának előzményeire az alapító így tekint vissza: „Amikor az első kézműves táborunkat szerveztük a válaszúti gyerekeknek, unokahúgom, Balázs-Bécsi Gyöngyi, aki korábban Széken tanított, megkérdezte: »Ha ennyi magyar gyerek van a faluban, miért nincs Válaszútnak 25 éve magyar iskolája?« Gyöngyi a helyi református pappal végigjárta a magyar családokat. 2007-ben négy gyermekkel indultunk, most 130 gyerekünk van. Ezt a munkát csak hittel, odaadással és önzetlenül lehet végezni. Mindig is azt vallottam, hogy mindannyiunk kötelessége az őseinktől átörökölt hagyományokat éltetni és továbbadni a következő nemzedéknek – mert csak addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.” Azóta már közel 300 diák lett részese az itt folyó munkának.

A Kallósék által elindított program tervszerűen, összehangoltan és hosszú távon biztosítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. Az Alapítvány hitvallása, hogy a szórványban a nemzet megmaradását a gyerekek magyarságtudatának alakításával, tudásuk gyarapításával, igaz emberré nevelésükkel lehet segíteni.

A lapszámban szereplő válaszúti fotókat Veszprémi Attila készítette a megnyitó napján.

Kaposi József


* A címadás ihletforrása Csinta Samu A lélekmentő – Kallós Zoltán első kilencven éve c. műve. A szövegbeli idézet is e könyvből való.

 

A borítón Bodor Zoltán, a Gyulai Művésztelep szociográfikus-realista művészeti kultúrájában felnőtt festőművész Iskola című, 1982-ben készült képe látható, sajnos nem eredeti színességében, de talán az a különös delej így is sugárzik a képből, hogy az iskola éppúgy a bölcsőhelyünk, akár áldjuk, akár átkozzuk. De persze épp ez a kérdés. (TG)