A képekről

Lapszámunkban ezúttal az Alternatív Közgazdasági Gimnázium rajz- és művészettörténet-tanárának egyik programját mutatjuk be, az értelmező és alkotásra felkészítő, kísérőszöveggel ellátott bevezető képsorozattól néhány diákalkotásig. A program a 2011/2012-es tanévben készült, s mindmáig a klasszikus képzőművészeti alko-
tások elemzésének egyik hatékony eszköze, s egyúttal remek nonfiguratív diákalkotások
ösztönzője az AKG-banA címlapon Vincze Mária tapétakollázsa, a további képek
a B2, 24., 26., 27., 49., 72., 99., 116., 130., 134., 143. és B3 oldalakon láthatók.

További képek AKG-s diákok tapétakollázs-kiállításáról itt: https://www.facebook.com/szaboimremonti/photos/pcb.153141142114679/1
53129425449184/?type=3&theater

Szabó Imre különféle AKG-s művészeti programjai során készült diákalkotások pedig itt: https://www.facebook.com/szaboimremonti/      


SZABÓ IMRE 
A nonfiguratív komponálás logikája

A kompozíció

A kompozíció a műalkotás elemeinek (formák, színek, vonalak, tónusok) elrendezése, bizonyos rend szerinti csoportosítása.

A jó elrendezés ösztönzőleg hat a nézőre, a lényegest kiemeli, a többit pedig alárendeli. Egy jó kompozíció jellemzője, hogy sem hozzátenni, sem elvenni belőle nem lehet az egyensúly felborítása vagy a művészi mondanivaló megmásítása nélkül. A képi egyensúly nem jelent feltétlenül szimmetriát. A mű különböző pontjain elhelyezett alkotóelemek ellensúlyozhatják egymást, és a művész szándékának megfelelően más-más hatást gyakorolhatnak a nézőre. A kompozíció alapelemei a mű alakja és mérete. Jelentős szerepük van a mondanivaló kifejezésében, pl. egy függőleges téglalapforma felfelé irányítja a tekintetet, tehát célszerű a lényeges részleteket a kép felső területére elhelyezni. Egy történelmi kép vagy szobor igényli a monumentális méreteket, ugyanis a méretnek összhangban kell lennie a témával és a mű rendeltetésével (kinek készül, mekkora térben és milyen környezetben helyezik el).

Adott egy üres felület. Az egyszerűség kedvéért legyen ez egy négyzet. Egy négyzet alakú rajzlap vagy fehérre alapozott vászon felülete.