A képekről

Az alábbiakat olvastuk év elején egy levelezőlistán Lukács Noémi biológustól, a Szirák Polgárosodásáért Alapítvány kuratóriumának elnökétől, a sziráki képviselőtestület tagjától:

„Szirák Község Önkormányzata egy elég súlyos probléma előtt áll. A község által működtetett óvodába 50 gyermek jár, fele helybeli szülők gyermeke, másik fele nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermek. Az óvoda 100%-ban szegregált, sőt, a roma családok közül a ’jobbak’ szintén a környező települések falvaiba hordják át a gyerekeket. Az óvónők helyzete már mindezek miatt eleve nehéz, ezt a szülők időről időre sikeresen súlyosbítják. Részben az óvónőhiány, részben az elmondottak miatt hiába hirdetjük folyamatosan az állásokat, nem kapunk óvónőt, akit kapunk, hamar elmegy. Álláshely, lakás van.

Jelenleg két óvónőnk hiányzik. Az egyik szülő ezért a kormányhivatalnál feljelentette az óvodát, hogy törvénytelenül működik. A kormányhivatal, véleményem szerint kevéssé építő módon, törvényességi felülvizsgálatot rendelt el, és a működést az előírt személyi feltételek biztosítása esetén, vagy akkor tartja lehetségesnek, ha az önkormányzat vállalja a felelősséget a törvénytelen működésért. A szülők természetesen ragaszkodnak a működtetéshez és a két óvodai csoport fenntartásához. A gyerekek máshol történő elhelyezése, a környező falvakban való szétosztása a nevelési év folyamán, és egyébként is, se nem kívánatos, se nem megoldható.

Minden megoldási javaslatnak, profi tanácsnak örülünk. Leginkább pedig óvónőknek örülnénk, akár átmeneti időre, akár heti 1-2 napra is.”

Voltak azóta próbálkozások. De a helyzet lényegében nem változott. (A folyamatosan meghirdetett két óvónői helyre nem érkezik pályázat, bár volna szolgálati lakás is, s nyugdíjas pedagógusok pótolják ideiglenesen a hiányzó óvópedagógusokat.)

A sziráki óvoda gondja tehát azóta is megoldatlan. (Ahogyan más, hasonló helyzetű óvodáké is.)

 A lapszám képeit (ezek a B2, 20., 40., 94., 122., 126. és 143.oldalakon találhatók), beleértve a címlapon látható képet is, a sziráki óvodában készítette Veszprémi Attila, egy óvodai foglalkozás közben. (A Szerk.)Aprófalva Óvoda, Szirák