Author

A hidden extracurriculum fogalma

IRODALOM

Anderson, T. (2001): The hidden curriculum in distance education. Letöltés: https://auspace.athabascau.ca/bitstream/handle/2149/763/the_hidden_curri... (2018. 06. 27.)

Bárdossy Ildikó (2011): Lehetséges kérdések és válaszok a curriculumfejlesztéshez – Tananyag egyetemi hallgatók és pedagógusok számára. Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék, Pécs. Letöltés: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/curriculum/ii_2__a_curriculum_s... (2018. 06. 27.)

Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciált tanításelmélet vázlata. Okker Oktatási Kiadó, Budapest.

Lavoie, R. (1994): Last one picked…First one picked on. Learning disabilities and social skills [DVD]. Public Broadcasting Service, Washington.

Eccles, J., Barber, B., Stone, M. és  Hunt, J. (2003): Extracurricular Activities and Adolescent Development. 
Journal of Scoial Issues, 59. 4. sz., 865–889.

Csányi Vilmos (2011): Társadalom és ember. Gondolat, Budapest.

Falus Iván (2003, szerk.): Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Feldman, A. F. és Matjasko, J. L. (2005): The Role of School-Based Extracurricular Activities in Adolescent Development: A Comprehensive Reviews and Future Directions. Review of Educational Research, 75. 2. sz., 159–210.

Guèvremont, A. – Findlay, L. és Kohen, D. (2014): Organized Extracurricular Activities: Are In-School and
Out-of-School Activities Associated With Different Outcomes for Canadian Youth? Journal of School Health,
84. 5. sz., 317–325.

Gubi Mihály (1980): A rejtett tanterv elméletei. Világosság, 21. 1. sz., 15–22.

Hafferty F. W. és Castellani, B. (é.n.): The hidden curriculum. A theory of medical education.
Letöltés: https://sme.sbmu.ac.ir/uploads/hidden_curriculum.pdf (2018. 06. 27.)

Haralambos, M. (1991): Sociology: Themes and perspectives. Collins Educational, Glasgow.

Jackson, P. W. (1968): Life in Classrooms. Holt, Rinehart and Winston, New York.

Kozma Tamás (1976): „Rejtett” tanterv. Köznevelés. 31. sz.

Knausz Imre (é.n.): A tanítás mestersége [kézirat].

Marsh, H. W. és Kleitman, S. (2002): Extracurricular School Activities: The Good, the Bad, and the Nonlinear. Harvard Educational Review, 72. 4. sz., 464–515.

Marsh, H. W. (1992): Extracurricular activities: Beneficial extension of the traditional curriculum or subversion of acadamic goals? Journal of Educational Psychology, 84. 4. sz., 553–562.

Nagy Ádám (2017): Ifjúsági munka: a XXI. század szociálpedagógiája? In: Nagy Ádám (szerk.): Tizenkilencre lapot? Szociálpedagógia a XXI. században. Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét.

Portelli, J. P. (1993): Exposing the hidden curriculum. Journal of Curriculum Studies, 25. 4. sz., 343–358.

Radó Péter (2017): Az iskola jövője. Noran Libro, Budapest.

Snyder, B. (1973): The hidden curriculum. The MIT Press, Cambridge .

Szabó László Tamás (1988): A rejtett tanterv. Magvető, Budapest.

Szabó László Tamás (1999): A „rejtett tanterv”. In: Meleg Csilla (szerk.): Iskola és társadalom II., JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék, Pécs

Trencsényi László és Nagy Ádám (2016): Tanórán innen, iskolán túl: a szociálpedagógiai gondolat létjogosultsága. Iskolakultúra, 26. 10. sz., 81–97.

Vámos Krisztina (2015): Elméleti keret a tanodák eredményességének vizsgálatához. Tani-tani Online. Letöltés: http://www.tani-tani.info/elmeleti_keret_a_tanodak_eredmenyessegenek_viz... (2018. 06. 27.)