A határon túli nyelvhasználat és a határon túl használt tankönyvek nyelvezetének összefüggései

Az anyanyelvi nevelés közös lehetőségei és dilemmái

IRODALOM

Budai László (2010): Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Czeglédi Csaba (2008). Constructive Linguistics. In: Andor József (szerk.) When Grammar Minds Language and Literature. Institute of English and American Studies, University of Debrecen, Debrecen.

Fedinec Csilla és Csernicskó István (2017): A 2017-es ukrajnai oktatási kerettörvény: a szöveg keletkezéstörténete és tartalma. Regio, 25. 3. sz., 278–300.

Gábrity Molnár Irén (2011): Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban. In: Bartha Csilla, Nádor Orsolya és Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Tinta, Budapest. 133–185.

Kádár Edit (2016): A magyar nyelv tantárgy tartalma és oktatása a romániai oktatásszabályozási keretben. Institutul pentru studierea problemelor minoritatirol nationale, Cluj-Napoca.

Kolláth Anna (2013). Néhány gondolat a kétnyelvű oktatási modellekről. In: Pisnjak Mária (szerk.): Kézikönyv a muravidéki kétnyelvű iskolák pedagógusai számára. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 534–597.

Kolláth Anna (2014): Tankönyvsorsok és sorskérdések. Egy muravidéki esettanulmány a kétnyelvű tankönyvek szükségességéről és hasznáról. In: Kozmács István és Vančo Ildikó (szerk.): A kisebbségi magyar nyelvtanítás kihívásai a 21. század elején. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

Kozmács István és Vančo Ildikó (szerk., 2014). A kisebbségi magyar nyelvtanítás kihívásai a 21. század elején. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

Lehocki-Samardžić Anna (2015): A magyar nyelv tantárgy oktatása a külső régiókban – középiskola (Horvátország). Domus kutatási jelentés. Kézirat. [2017. 10. 02.]

Nahalka István (2002): A tanulás. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Péntek János (2001): Milyen magyar nyelvet tanítsunk? In: Magyartanítás, 47. 5. sz., 10–14.

Péntek János (2013): Változások a változatosságban. A nyelvváltozatok és beszélőik azátmenetek korában. In: Tóth Szergej (szerk.): Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai Vol. 9. MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest–Szeged. 26–31.

Szoták Szilvia (2011): Az osztrák oktatási rendszer és a kisebbségi magyar oktatás. In: Bartha Csilla, Nádor Orsolya és Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Tinta, Budapest. 317−353.

Vukov-Raffai Éva (2016): Nyelvi attitűdök az anyanyelvi nevelésben a Vajdaságban. In: Kozmács István és Vančo Ildikó (szerk.): Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. A 18. Élőnyelvi konferencia előadásai I. Antológia Kiadó, Lakitelek. 85–93.