Author

A fizikai aktivitás globális cselekvési terve 2018–2030: Aktív emberek egy egészségesebb világért

GLOBAL ACTION PLAN ON PHYSICAL ACTIVITY 2018–2030: MORE ACTIVE PEOPLE FOR A HEALTHIER WORLD. WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018. ISBN 978-92-4-151418-7

HIVATKOZÁSOK

Csányi Tamás és Révész László (2015): A testnevelés tanításának didaktikai alapjai – Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Ding, D., Lawson, K. D., Kolbe-Alexandar, T. L., Finkelstein, E. A., Katzmarzyk, P. T., Mechelen, W. és Pratt, M. (2016): The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases. Lancet, 388. 10051. sz., 1311–1324.

Huszár Anikó és Bognár József (2006): Fiatal felnőttek testkultúrája, avagy az iskolai testnevelés felnőttkori hatásai Magyarország és Finnország példáján. Új Pedagógiai Szemle, 56. 6. sz., 107–114.

Ihász Ferenc (2018): Egészségnevelés. Egészségmegőrzés – prevenció – a terhelésélettan alapjai. Akadémiai, Budapest.

Lee, I.-M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska P., Blair (2012): Effect of physical inactivity on major noncommunicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet, 380. 9838. sz., 219–229.

Kopkáné Plachy Judit, Bognár József, Barthalos István és Vécseyné Kovách Magdolna (2014): Életminőségi összetevők, testösszetétel és fittségi állapot vizsgálata Észak- és Nyugat Magyarországon – keresztmetszet-elemzés a 60 év feletti lakosság körében. Népegészségügy, 92, 1. sz., 44–50.

Special Eurobarometer 472 – December 2017 „Sport and physical activity”. Letöltés: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/d... (2019. 04. 10.)

Szakály Zsolt, Ihász Ferenc, Konczos Csaba, Fügedi Balázs és Bognár József (2016): Body composition and the level of fitness in 10 to 14-year-old girls in western Hungary: the impact of the new PE curriculum. Biomedical Human Kinetics, 8. 1. sz., 95–102.

World Health Organization (2013): Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020. Geneva. Letöltés: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng... (2019. 04. 10.)