Author

A B-lista és a pedagógusok

Az MKP vezette politikai tisztogatás 1946-1947-ben

IRODALOM

Golnhofer Erzsébet (2004): Hazai pedagógiai nézetek (1945–1949) Iskolakultúra-könyvek 23. Iskolakultúra, Pécs.

Gyarmati György (1989): Három koncepció és ami utána következik. In: Tér- és Társadalom 1989/4. 3-16. o.

Gyarmati György (1996): Harc a közigazgatás birtoklásáért. A koalíción belüli pártküzdelmek tematikái és eszközei az 1946. évi hatalmi dualizmus korszakában. In: Századok 1996/3. 497-565. o.

Gyarmati György (2011): A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. ÁBTL–Rubicon, Budapest.

Habuda Miklós (1986): A magyar szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban (1944–1948) Népszava, Budapest.

Dr. Horváth Márton (1975): A népi demokrácia közoktatási rendszere (1945-1948). Tankönyvkiadó, Budapest.

Izsák Lajos (1983): Polgári ellenzéki pártok Magyarországon (1944–1949). Kossuth Kiadó, Budapest.

Jakab Sándor (1985): A magyar szakszervezeti mozgalom 1944–1950. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Kanyó Ferenc (1991): Hatalmi változások 1944–1949 között http://web.morahalom.hu/sajto/a_telepules_foldje_es_nepe/heraldicart.uw..... Letöltés: 2014. 05. 02.

Kovács M. Mária (1982): Közalkalmazottak1938–1949. In: Valóság 1982/9. 41-53. o.

Mészáros István, Németh András és Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó Kft., Budapest.

Rigó Róbert (2011): Elitváltás Kecskeméten (1938–1948). Bölcsészdoktori értekezés, Kecskemét.

Vida István (1976): A Független Kisgazdapárt politikája (1944–1947). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vida István (1986): Koalíció és pártharcok (1944–1948). Magvető Kiadó, Budapest.

Zinner Tibor (1985): Internálások, kitelepítések, igazoló eljárások. In: Történelmi Szemle 1985/1. 118-137. o.