Olvasási idő: 
6 perc
Author

Változó idők változatlan elkötelezettsége

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központja országos neveléstudományi konferenciájáról

Hosszas előkészületeket követően 2020 november 27-én online konferenciát szervezett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központja. A sokéves hagyományra visszatekintő rendezvény a szokásos esztergomi helyszín helyett idén online formában valósult meg. A résztvevők előre rögzített aszinkron neveléstudományi, módszertani és pedagógiaelméleti előadásokat tartottak, amelyeket élő online kapcsolatban vitattak meg.

A rendezvény címe, Változások a pedagógiában – a pedagógia változása már első felhívásában fókuszba emelte a pedagógusok és tanulók előtt álló aktuális kihívásokat. A rendezvényt főszervezőként dr. Szőke-Milinte Enikő, a Vitéz János Tanárképző Központ intézetvezető egyetemi docense nyitotta meg, majd két szimpózium-előadás következett, amelyek folyamatban lévő kutatási és fejlesztési projektekről számoltak be.

Az első szimpózium az Eszterházy Károly Egyetem pedagógusképzési módszerét javasolta a nézők figyelmébe. A szimpóziumot Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az EKE rektora vezette elnökként. A szimpózium során az érdeklődők betekintést kaphattak az egyetem 2018-ban elindított teljes képzési palettát lefedő reformjáról, amely a gyakorlatorientált képzést célozza. A szimpózium előadásai kutatási-fejlesztési projektek nagy számát vonultatta fel, a tartalmi szabályozóktól kezdve a Nemzeti Köznevelési Portál tökéletesítéséig.

Másodikként a házigazda Vitéz János Tanárképző Központ Szakmódszertani kutatócsoportjának szimpózium-előadásai következtek. A prezentációsorozat egy 2020-as friss kutatás eredményeinek első disszeminációja volt, amelyben a digitális távoktatás köznevelései hatásait vizsgálták a tanszék munkatársai. A kutatás elsősorban a katolikus középiskolák pedagógusainak attitűdjét és módszertani felkészültségét célozta; bemutatta a távoktatást érintő friss nemzetközi és magyar kutatásokat, majd empirikus kutatási eredményeit a tanári digitális kompetenciák fejlesztésének kérdéseiről, a differenciálás és értékelés dimenzióiról, az online kommunikációról és a személyes jelenléti oktatás elemeinek helyettesíthetőségéről (a teljes VJTK szimpózium elérhető online: https://www.youtube.com/watch?v=OGwE0Wq7Fr8&t=1s).

A plenáris szimpózium-előadásokat nyolc szekció párhuzamos munkája követte, amelyek során ötvenkilenc előadó prezentálta kutatási eredményeit több mint száznegyven érdeklődő számára. A szekciók változatos palettája számtalan diszciplínát és eltérő életkori nevelési környezetet mutatott be a kisgyermekneveléstől a köznevelésen keresztül a felsőoktatás világáig, majd ezeken túl a mentorálási és extrakurrikuláris neveléssel bezáróan végig fókuszban tartotta az aktuális digitális távoktatási hátteret.

Az óvodai nevelés szekcióban a pedagógusképzés egyik legkomolyabb pillérét adó kisgyermekkorhoz kapcsolódó témák és ezeknek a távoktatás során változó sajátosságai álltak. A rendezvény online formája lehetőséget nyújtott a magyarországi és határon túli kollégák közös tanácskozására, tapasztalatcseréjére is, amely a konferencia kiemelkedő erényét jelentette.

Az idegen nyelvi nevelés szekcióban szintén megjelent a kisgyermekkori nevelés a kétnyelvű óvodák relációjában. A szekció további előadásai az általános iskola felső tagozatának kompetenciaméréseit, a gimnáziumi nyelvoktatást és a nyelvvizsgafelkészülés motiváló hatásait érintették, továbbá teret kaptak az élménypedagógiai és a nemzetiségi nyelvoktatás témái is.

művészet-zene-lelki egészség szekció munkájában alsó tagozatos énekórai módszertannal, képességfejlesztő célú mozgásos, szabály- és szerepjátékokkal, általános iskolai digitális tanítási gyakorlatokkal, művészeti versenyekkel és az ikonográfia 21. századi modern integrációval kapcsolatos figyelemfelkeltő előadásokat hallhattak a résztvevők.

A konferenciát figyelemmel követők egy különálló szekcióban ismerkedhettek meg az aktuális felsőoktatási helyzetképpel. Az előadások egy része a digitális távoktatásban átalakuló egyetemi képzés szerepét és módszereit elemezte, míg további előadások olyan kiemelt témákat vizsgáltak, mint a nemformális nevelés vagy a pedagógusszerep változásai.

mentorálás szekciója szintén különleges élményekkel szolgált, felhívta a figyelmet arra a jó kapcsolatra, amelyet a Tanárképző Központ partner- és bázisiskoláival tart fenn a hallgatói szakmai gyakorlatok támogatása érdekében. A szekcióelőadások változatos sora egyaránt érintette Szent Benedek reguláját, a konformizmus kérdéseit, a közösségépítést és a drámapedagógiát is.

Végül a természet- és társadalomtudományok tanításának változása című szekcióban az előadók az interdiszciplináris oktatói kooperáció kiváló mintáját láthatták, hiszen két, sztereotipikusan különböző, ám a valóságban azonos kihívásokkal és tapasztalatokkal rendelkező, de eltérő megközelítést alkalmazó kutatók mutatkoztak be. Az előadások a biológia és a kémia, valamint a történelemtanítás szakmódszertani kérdései mellett a humán és természettudományos műveltségtartalmak általános dimenzióit vázolták fel.

A sikeres online rendezvényszervezés ellenére a szervezők és a résztvevők is bizakodásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy 2021-ben ismét az 1842-ben alapított esztergomi tanítóképző épületében találkozhatnak a következő pázmányos neveléstudományi konferencián.