Olvasási idő: 
9 perc

Változatlan kitartással egy változó intézményi közegben

Az oktatás feltételeinek megteremtése, az intézményi háttér biztosítása, valamint a felelős, szakmai keretek között zajló forrásfelhasználás kiterjedt, átfogó rendszerműködést tesznek szükségessé, amely minősége és hatékonysága minden kapcsolódó területen érezteti hatását. Hogy milyen feladatokkal és kihívásokkal kell szembenézni ezen feltételek biztosítása során, illetve kinek a felelőssége egy kiterjedt intézményi közeg megfelelő működtetése – ezekről a kérdésekről beszélgettünk Mészárosné Pék Anitával, az Oktatási Hivatal (OH) gazdasági, jogi és üzemeltetési elnökhelyettesével.

Mióta dolgozik az oktatásban? Milyen tapasztalatokkal gazdagodott az e területen töltött évek alatt?

1993-ban kaptam felkérést, hogy legyek az akkor alakult Közép-dunántúli Regionális Oktatási Központ gazdasági vezetője. Ekkoriban még egy apró intézményről volt szó, mindössze 15 fővel indultunk. Az intézmény 1996-ban beolvadt az Oktatáskutató Intézetbe (OKI), nem sokkal ezután, 1996 áprilisában pedig felkérést kaptam a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól, ahol egy évet töltöttem a Költségvetési Főosztályon. Innen kerültem a Borbola István főosztályvezető által irányított Közoktatás-tervezési Főosztályra, majd egy év múltán Környei László akkori közoktatási helyettes államtitkár keresett meg, hogy dolgozzam a titkárságán, és lássam el a közoktatási fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi vezetői feladatokat.

Rövid gazdasági vezetői tapasztalattal kerültem a misztérium, illetve a felügyeleti szervi működéssel kapcsolatos pénzügyek világába, azonban hála a kiváló szakmai csapatnak, rengeteget bővült a tudásom. Köznevelési oldalon maga a köznevelési finanszírozás, a különböző típusú pályázatkezelési előirányzatok szakmai és pénzügyi tervezése, támogatása, elszámoltatása képezték fő feladataimat.

Mindemellett segítettem az államtitkár munkáját: ott voltam vele az államtitkári értekezleteken, továbbá minden olyan sürgős és fontos feladat, ami az egész köznevelési területet átfogta, hozzám futott be, valamint én közvetítettem a köznevelési területen dolgozó főosztályok között is.

2002-ben pedig hivatalunk elődjénél, az Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpontnál (OKÉV) az akkori főigazgató úr, Pósfai Péter megkeresésére vállaltam el a gazdasági főigazgató-helyettesi pozíciót. Lassan tehát huszonkét éve dolgozom a területen.

Milyen feladatokat kell ellátnia gazdasági, jogi és üzemeltetési elnökhelyettesként, illetve hogyan mozdítja elő az Ön munkája az oktatási innovációt?

Jelenleg sokkal szélesebb körű feladatokat látok el, mint gazdasági főigazgató-helyettesként az OKÉV-nél. Akkor hivatalosan csak a gazdasági terület tartozott hozzám, hiszen a humán és jogi területek közvetlen elnöki irányítás alá tartoztak, és ekkoriban még nem létezett a projektterület. Most azonban 7 főosztályért felelek: a gazdasági, a humán, a jogi, a beszerzési, az üzemeltetési, a rendszerüzemeltetés és dokumentumkezelési, illetve a projektterületért. Talán abban különbözik feladatköröm a Hivatal többi elnökhelyettesének feladatkörétől, hogy amíg a szakmai elnökhelyettesek az adott szakmai feladatkörükhöz szorosan kapcsolódó feladatot ellátó főosztályokat irányítanak – mint például a köznevelés, a felsőoktatás vagy a tankönyvfejlesztés –, addig a hozzám tartozó főosztályok által ellátott feladatok különbözőek, szerteágazóak, sokrétűek. Ezek a főosztályok a Hivatal összes szakmai főosztályával kapcsolatban állnak, azaz feladataikat horizontálisan látják el. Akkor működünk jól, ha minden olajozottan működik, nincsenek fennakadások, azaz a munkánk „láthatatlanul” zajlik.

Gazdasági, jogi és üzemeltetési elnökhelyettesként a szervezeti és működési szabályzat, valamint a jogszabályok szerint is én vagyok a hivatal gazdasági vezetője. Ennek megfelelően személyesen is kiemelt fontosságú számomra a jogszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság, valamint az intézmény zökkenőmentes működésének biztosítása. Mindez azonban csak úgy valósulhat meg, ha megfelelő mértékben állnak rendelkezésre források. Elsődleges prioriást élvez tehát, hogy elegendő forrásunk legyen, valamint, hogy ezek a források megfelelően legyenek felhasználva. Nem kevésbé fontos, hogy biztosítva legyen az elszámoltathatóság és transzparencia, nem felejtve a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést.

Hogyan szűrődik át az Ön által gondozott területekre a pedagógia, illetve milyen pedagógiai értékeket tart fontosnak a munkája kapcsán?

Nem tudnánk működni bizonyos pedagógiai értékek nélkül. Ugyanúgy elvárható nem csupán a pedagógusok, de a mi részünkről is egy alapvető fegyelem vagy a szabályos működés, amit magunkkal, de másokkal szemben is megkövetelünk. Mindemellett eddig is és ezután is támogatásra talál nálunk mindenki, aki képezni, fejleszteni akarja magát. Biztosítani tudjuk azokat a feltételeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy a változásokkal szembenézve minél több tudással gyarapodhassanak a kollégák. A digitalizációnak, illetve annak köszönhetően, hogy nagy számban használunk informatikai rendszereket, elengedhetetlen, hogy az informatika terén is megfelelő képzéseket biztosítsunk. Mivel ezek sokba kerülnek, az ehhez szükséges források megteremtése nem egyszerű feladat. Igyekszünk mindent megtenni, amit a lehetőségeink megengednek. Rengeteg engedélyezési eljárás van nagyon sok területen, a képzések, az informatikai és egyéb beszerzések, de a kommunikációs feladatok kapcsán is. Minden beszerzést valamilyen engedélyezési folyamat előz meg, ezt pedig minden adott szakmai feladat tervezésekor figyelembe kell venni.

Elnökhelyettesként milyen nehézségekkel kell nap nap után megbirkóznia?

A két legnagyobb nehezítő tényező az állandóan változó jogszabályi környezet és a finanszírozás. Folyamatos kapcsolatban kell állnunk a felügyeleti szervünkkel, és a Pénzügyminisztériummal. Ha azt látjuk, hogy nehézségeink vannak, először is megpróbáljuk belső intézkedésekkel megoldani ezeket, ha pedig ezek a nehézségek nem bizonyulnak megoldhatónak önerőből, akkor jelezzük feléjük, egyeztetéseket kezdeményezve velük.

A hivatalban töltött évek alatt nagyon jó szakemberekkel, kitartó kollégákkal sikerült megismerkednem. Amikor az OKÉV-be kerültem, 75 fővel működtünk. Ez a kis létszámú közeg nagyon jól összekovácsolódott, majd a Hivatal az átszervezések során egyre nagyobb és nagyobb lett; ma már 1025 fő a jóváhagyott létszámkeretünk. Ugyanakkor volt olyan időszak is, amikor a projektek megvalósítása kapcsán közel 6000 ember dolgozott az OH-ban.

Mindezeken túlmenően hatalmas szellemi és tárgyi vagyon felett diszponál a Hivatal. Hiszem, hogy az intézményünk a misztérium szemszögéből nézve is egy magas presztízsű intézmény. Bárki forduljon hozzánk, mindenben készséggel rendelkezésre tudunk állni, és meg tudunk felelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket a minisztérium támaszt felénk.

Biztos vagyok benne, hogy azok az eredmények, amiket elértünk, nem valósulhattak volna meg a Hivatalban dolgozó vezetők és munkatársak elhivatottsága, magas szakmai tudása nélkül, és ezen belül ki kell emeljem a hozzám tartozó 7 főosztály vezetőinek és munkatársainak kiemelkedő munkáját.

Milyen számottevő változások történtek az Önre bízott területeken kinevezése óta, és mely eredményekre a legbüszkébb?

Nehéz volna egyet kiemelni, mivel számtalan eredményt elértünk az évek alatt. Mint a hivatal gazdasági vezetője, fontos eredménynek tartom, hogy a hivatal gazdasági működése mind a likviditás szempontjából, mind gazdasági, jogszabályi oldalról maximálisan biztosított. Ez ugyanis az összes többi terület tevékenységét is érinti.

Mindemellett a komplex feladatok megoldása, az átszervezések sikeres lebonyolítása, a hazai támogatások és uniós pályázatok kimagasló eredménnyel történő megvalósítása mind-mind sikernek számítanak.

Milyen tervei vannak az elkövetkező évekre vonatkozóan?

Azt gondolom, hogy a legnagyobb feladatunk, hogy mindig túljussunk az aktuális akadályokon, hogy a problémás helyzeteket megoldjuk. Ez azonban elképzelhetetlen a már említett irányelveknek való megfelelés nélkül.

A jövőben is a szabályszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság, illetve ehhez kapcsolódóan az erőforrások hatékony felhasználása figyelembevételével kell dolgoznunk, miként a felügyeleti szervünk, valamint a jogszabályok velünk szemben támasztott elvárásainak, követelményeinek is meg kell felelnünk.