Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Szerkesztők:
Karkó Ádám, Németh Gábor

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.

Szerkesztőbizottsági tagok:
dr. Kaposi József, Ötvös Zoltán

Layout tervek:
Salt Communications Kft.

Tördelés:
Pattantyus Gergely

Olvasószerkesztő:
Gyimesné Szekeres Ágnes

Felelős kiadó:
Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal megbízott elnöke

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Kiadja:
Oktatási Hivatal
Felelős szerkesztő: Kamp Alfréd főosztályvezető

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 3000 példányban.