Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.

Szerkesztőbizottsági tagok:
dr. Kaposi József, Ötvös Zoltán

Layout tervek:
Salt Communications Kft.

Tördelés:
Pattantyus Gergely

Olvasószerkesztők:
Földes Zsuzsanna

Felelős kiadó:
Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Kiadja:
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Tankönyvkiadási Igazgatóság,
Pedagógiai Kiadványok Központja, felelős igazgató: Kamp Alfréd

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.