Olvasási idő: 
11 perc

Tudásátadás, képességfejlesztés, kapcsolatépítés

Tehetséggondozás a Mathias Corvinus Collegiumban

Az 1996-ban, magánfelajánlásból létrejött Mathias Corvinus Collegium (MCC) jelentős mérföldkőhöz érkezett a 2020-as évben. Az oktatás minden szintjét lefedő tehetséggondozó és vezetőképző szakkollégium az elkövetkező években Kárpát-medence-szerte számos új képzőközpontot kíván nyitni. Az MCC-ben működő képzésekről és a közeljövő terveiről Szalai Zoltán főigazgatót kérdeztük.

A Mathias Corvinus Collegium 1996-ban jött létre magánfelajánlásból. A kezdeményezés célja a kezdetektől fogva a kiemelkedően tehetséges, szűkebb közösségük és az ország fejlődése iránt elkötelezett fiatalok támogatása. Hogyan változott a képzési portfólió az alapítás óta?

Az MCC az elmúlt évtizedek alatt jelentős átalakuláson és fejlődésen ment keresztül. Az 1996-os alapításkor tehetséges fiataloknak szóló ösztöndíjprogramok és képzések jelentették az MCC-t. Ekkor még nem beszélhettünk bentlakásos kollégiumról, illetve a maihoz hasonlóan kiterjedt, az általános iskolásoktól az egyetemistákig minden korosztályt megszólító programról. Az MCC 2000-ben költözött a jelenlegi, Somlói úti épületébe, ahol megindult a bentlakásos képzés, illetve ezzel párhuzamosan egy szervezett, középiskolásoknak szóló program. A létszám is folyamatosan nőtt, a középiskolás program létszáma a kezdetekben 50-60 fő volt, ez mostanra már 1400-1500 fő környékén jár. Az egyetemi program a legelső évfolyamában harminc fővel indult. Most az egyetemisták száma − a kolozsvári campussal együtt − már 200 fő fölött van.

Az MCC Fiatal Tehetség programja 2015-ben indult el, ez a 10−14 éves korosztályba tartozó, általános iskolás diákoknak nyújt tehetséggondozási lehetőséget. Mindeközben több posztgraduális programunk is elindult, ezek közé sorolható az Erdélyi Politikai Iskola, a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző, a Női Vezetőképző Program, a Roma Tehetségprogram, tehát egy elég széles oktatási portfólió alakult ki az MCC keretein belül. Azzal pedig, hogy 2020-ban egy közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá alakult az intézmény, megnyílt a lehetőség, hogy mind territoriális, mind pedig létszámbeli tekintetben még inkább tudjunk fejleszteni a programjainkon. Jelenleg tíz helyszínen működik az MCC valamely programja. Ez a 2021-es évben eléri a17 helyszínt, a 2025-ös tanévre pedig a terveink szerint már 35 helyszínen, a teljes Kárpát-medencét lefedve fogunk működni.

A Fiatal Tehetség Program az általános iskola felső tagozatos diákjai számára nyújt iskolán kívüli fejlődési lehetőséget. Kiknek szól, és milyen jellegű fejlesztést kínál a program?

A Fiatal Tehetség Programba az általános iskola ötödik osztályától, tehát tízéves kortól lehet jelentkezni. Minden felső tagozatos diák számára érdekes lehet a program, aki azt érzi, hogy többet szeretne megtudni a világról, jobban szeretné érteni a dolgokat, kíváncsi olyan összefüggésekre, amiknek az elemzésére a közoktatásban kevésbé van lehetőség. A Fiatal Tehetség Programban lehetőség nyílik megismerni akár a zene és a matematika, vagy a pénzvilág és a matematika összefüggéseit. Akit pedig a történelem és a társadalom kérdései, vagy akár robotika, illetve a programozás érdekel, az is megtalálhatja a helyét a képzés keretei között. Várjuk a programba a nyelvek iránt érdeklődő fiatalokat is, illetve azokat, akik szeretnének egy közösség tagjaivá válni, hasonló érdeklődéssel, ambícióval rendelkező fiatalokat megismerni, velük időt eltölteni. Mindezt pedig akár nemcsak a saját lakóhelyükön, hanem a téli és nyári táboraink, illetve az országos rendezvényeink keretében is művelnék.

A tehetséggondozási háló következő lépcsőfoka az MCC Középiskolás Program. Milyen többlettudás megszerzésére van lehetőség a program keretében? Milyen eszközökkel zajlik a középiskolás tehetségek gondozása?

A Középiskolás Programban történő részvételhez nem kell feltétlenül elvégezni a Fiatal Tehetség Programot. Természetes dolog, ha valaki 10−14 évesen még érdeklődik valami iránt, amiért később már nem lelkesedik, vagy éppen fordítva, a középiskolába kerülve kezd el olyan dolgok felé nyitni, amik pár évvel korábban még nem mozgatták volna meg. A Középiskolás Programban Magyarország egyik legjobb e-learning kurzuskínálata áll a résztvevők rendelkezésére. A társadalom- és bölcsészettudományokban gyakorlatilag a teljes spektrumot lefedik a képzések a pszichológiától a történelemtudományon keresztül egészen a társadalmi tanulmányokig. Nagyon fontos azonban, hogy ez nem kizárólag egy online program, hiszen különböző hétvégi tréningeken, táborokon keresztül az MCC közösség tagjává válhatnak a résztvevők, mindezek mellett pedig személyes képzések és szabadidős programok közül is lehet válogatni.

Hogyan tudják a fiatalok összeegyeztetni kötelező iskolai tanulmányaikat az MCC tehetséggondozó programjában való részvétellel?

Az MCC ott kezdődik, ahol a közoktatás véget ér. Folyamatosan keressük az együttműködést a diákjainkkal kapcsolatban álló szülőkkel és pedagógusokkal. Az időbeosztást, valamint az egyéni és csoportos leterheltséget igyekszünk mindig úgy kialakítani, hogy ne okozzon problémát, összeegyeztethető legyen az általános és a középiskolai tanulmányokkal. Egyfajta plusz segítséget is tudunk nyújtani a tehetségesebb, több energiával rendelkező fiataloknak, hogy megtalálják a számításukat a programjainkban, miközben kiváló eredménnyel tudják végezni az iskoláikat. Az a tapasztalatunk, hogy akik részt vesznek a programjainkban, azok félévről félévre egyre jobb eredményeket érnek el az iskolai tanulmányaik során. A legtöbbször az adott pedagógus is felfigyel a központunkra, valamint azok a pedagógusok, akik már ismerték az MCC-t, hozzánk irányították a tehetséges diákjaikat. Mind a Fiatal Tehetség Programban, mind pedig a Középiskolás Programban félévente mérjük a résztvevők teljesítményét, visszajelzést kapnak az előrehaladásukról, melyek értelmezésében pszichológusok és pályaválasztási tanácsadók is a fiatalok rendelkezésére állnak.

Mennyire épülnek egymásra az MCC programjai? Jellemző, hogy egy kisdiák elvégzi a Fiatal Tehetség Programot, majd a Középiskolás, később pedig az Egyetemi és Posztgraduális programokban is részt vesz?

Természetesen van erre lehetőség! Most is vannak már olyan diákjaink, akik végigjárták a számukra lehetséges teljes képzési portfóliót. Ez egyfajta célunk, vagy álmunk is, hogy minél többen legyenek olyanok, akiket általános iskolás koruktól egészen a karrierkezdésig végig tud kísérni a Matthias Corvinus Collegium.

Az utóbbi években az MCC nem iskolai korcsoporthoz kötött programokkal is szélesítette programkínálatát. Mit érdemes tudni a Roma Tehetség Programról, illetve a különböző vezetőképző és nemzetközi mobilitási lehetőségekről?

Működik egy úgynevezett Erdélyi Politikai Iskolánk, ahol az RMDSZ-szel, a MIÉRT-tel együttműködve olyan, a közélet iránt érdeklődő, tehetséges, erdélyi magyar fiataloknak nyújtunk plusz képzést, akik azt gondolják, hogy a közéletben szeretnének részt venni, és úgy gondolják, hogy ehhez fontos, hogy képezzék magukat, mind képességek, mind pedig tudás terén. Ugyanez igaz a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző programunkra, ahol a kisebbségben élő kárpátaljai magyar fiataloknak nyújtunk lehetőséget tudásuk és képességeik fejlesztésére. A Roma Tehetség Programunkba középiskolás és egyetemista fiatalokat várunk, akik egy minél jobb középiskolába, vagy egyetemi képzésbe szeretnének bekerülni, ők egy minőségi, az életüket és a tanulmányaikat előremozdító programban vehetnek részt.

A 2020-as évben jelentős mérföldkőhöz érkezett az MCC. Megalapította könyvkiadóját, illetve egy törvénymódosítással a műhely pénzügyi hátterét is megerősítették. Milyen jövőképet tűzött ki maga elé az MCC? Milyen fejlesztések, változások várhatóak az elkövetkező időszakban?

Ahogy a bevezetőben is említettem, az a célunk, hogy az elkövetkező években kialakuljon az MCC képzéseinek a teljes Kárpát-medencét lefedő hálózata. A jelenlegi képzőhelyeinket megsokszorozva, 35 helyen működne így az MCC, amiből 9 helyszínen a képzési portfólió teljes vertikuma jelen lenne az általános iskolás programtól egészen posztgraduális programjainkig. Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Kolozsvárott, Győrben, Pécsett szeretnénk létrehozni bentlakásos kollégiumokat, amelyek tízéves kortól az egyetem végéig, sőt még azon túl is segítik a fiatalokat. Ezen kívül rengeteg ösztöndíjlehetőséget kívánunk meghirdetni olyan tehetséges fiatalok számára, akik például szeretnének eljutni jó minőségű külföldi egyetemi képzésekre. Szeretnénk minél több szakértőt, pedagóguskollégát az MCC-hez kötni. Ez a folyamat már megkezdődött, így például Cséfalvay professzor úr az egyetemi programunk oktatója lett, Boris Kálnoky a médiaiskola vezetését vállalta el, Szepesi Balázs lett a közgazdaságtani iskolánk vezetője, és még hosszan sorolhatnám azokat az oktatási körökben igen jó hírnévvel és reputációval rendelkező oktatókat, akik mostantól teljes egészében az MCC csapatának részeként, főállásban kutatnak és oktatnak.

Mit üzen azoknak a fiataloknak, akik most hallanak először az MCC által nyújtott lehetőségekről?

Arra bátorítom a fiatalokat, hogy jelentkezzenek a programjainkra.[1] A felvételink sem egy vizsgahelyzet, tehát nem kell attól tartani, hogy ez olyan lenne, mint egy gimnáziumi felelés vagy egy egyetemi vizsga. Természetesen arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mit tudnak, mennyire tudták elsajátítani azt, amire eddig a köznevelésben vagy a felsőoktatásban lehetőségük nyílt. De ennél még fontosabb, hogy milyen ambíciókkal, milyen jövőképpel rendelkeznek, mennyire képesek egy-egy problémát áttekinteni és ezekre megoldásokat találni. A felvételi beszélgetés is már egy jó élményt jelentő, igazi, izgalmas szóbeli megmérettetés. Ezt követően pedig aki bekerül az MCC-be, az Magyarország talán legjobb programjában vehet részt, ahol olyan tudást, olyan képességeket és olyan kapcsolati hálót szerezhet, amire máshol nem lenne lehetősége.

Footnotes

  1. ^ Fiatal Tehetség Program: http://fit.mcc.hu/jelentkezes.htmlKözépiskolás Program: https://moodle.mcc.hu/jelentkezes/