Author

Tisztelt Pedagógusok!

A magyarság számára nemzeti érték a gyermek, az óvodások és az iskolások jövőjének záloga pedig az Önök kezében van. Önök azok, akik az alapvető képességek elsajátítása után továbbvezetik őket a tudás rögös útján, felfedezik a bennük rejlő tehetséget. Önök azok, aki nemcsak tanítják, hanem nevelik is őket, és nemzeti hagyományaink átadása mellett a személyiségüket is formálják. Egy jó pedagógus ugyanis nemcsak tanár, hanem példakép, barát, pszichológus is, akik megmutatja gyermekeinknek, hogyan kell kiállniuk önmagukért, küzdeni másokért és a kudarcokból előnyt kovácsolni. Önök tehát nem szakmát, hanem hivatást választottak. Az Önök munkájának eredménye hosszú évek alatt válik kézzelfoghatóvá. Fáradozásaik éppen ezért különös megbecsülést érdemelnek.

Köszönöm, hogy munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak a magyar ifjúság neveléséhez és oktatásához! Szent Pál írja: „Minden, amit tesztek, szeretetből történjék”, valamint: „Mindennek a szeretetben kell meggyökerezve és megalapozva lennie”. A magyar oktatás Önöknek köszönhetően éppen ilyen. Szívből kívánom, hogy lássák megérni munkájuk gyümölcsét, és tanúi legyenek annak, ahogy a felnövő generációk az Önök által kapott tudás és értékek alapján gyarapítják a hazánkat, a társadalom értékes, értéket teremtő tagjaivá válnak, és szeretetben gondoskodnak a családjukról.

Kétezer évvel ezelőtt, az első karácsony idején valami véglegesen megváltozott a földön. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Ez a páratlan isteni szeretet, az örök életbe vetett hit vezet minket a mindennapokban, teszi lehetővé, hogy boldogan éljünk. Ez a szeretet az alapja az Önök pedagógusi hivatásának.

Köszönöm Önöknek, hogy az év 365 napján kitartóan, alázattal, a legjobb tudásuk szerint teljesítik küldetésüket a magyar oktatásért, a magyar ifjúságért. Kívánok Önöknek meghitt ünnepi készülődést, békés, áldott karácsonyt, sikeres új esztendőt és jó egészséget!

Budapest, 2018. december 14.

                                                                                                   Tisztelettel:
                                                                                                   Dr. Kásler Miklós
                                                                                 az emberi erőforrások minisztere