Olvasási idő: 
13 perc
Author

Tehetségprogram leendő mérnököknek

A mérnöki életpálya bemutatását középpontba helyezve szervezett tehetségprogramot középiskolásoknak a győri Széchenyi István Egyetem. Pup Dániel, a felsőoktatási intézmény Járműipari Kutató Központjának munkatársa, a SZEnergy Team hallgatói alapítótagja és menedzsere beszélt eddigi tapasztalataikról, ami a folytatást indokolja.

– Miért szervezte meg a győri Széchenyi István Egyetem a mérnöki életpálya bemutatását középpontba állító tehetségprogramot?

– Célunk, hogy egy jövendő mérnök lehetséges szakmai életútját, karrierépítésének állomásait bemutatva a műszaki alkotó tevékenység elméleti és gyakorlati szépségeire irányítsuk a középiskolások figyelmét. Emellett az is fontos, hogy az egyetem ilyen formában is kapcsolatot alakítson ki leendő hallgatóival. Így ők pontosabb képet kapnak intézményünk életéről, működéséről, és gyakorlati tapasztalatokat is szereznek. Mint minden műszaki képzést végző intézménynél, nálunk is alapvető dolog, alapcél, hogy a képzéseink színvonalával, folyamatos fejlesztésével biztosítsuk a mérnökutánpótlást.

– Hogyan igyekezett a program keretében a mérnöki életpályára irányítani a figyelmet az egyetem?

– A diákok az induláskor személyre szabott, a Járműipari Kutató Központhoz és a SZEnergy Teamhez kötődő, alternatív járműfejlesztéssel kapcsolatos műszaki feladatot kaptak, amelynek megoldásában az egyetem oktatói és kutatói is folyamatosan segítettek. A program keretén belül így a hallgatók megismerkedhettek a mérnöki életpályával. Hasonló programok indításával már korábban is igyekeztünk a mérnöki hivatást megszerettetni a fiatalokkal, a leendő hallgatókkal. Emellett egyetemünk folyamatosan középiskolai tájékoztatókat tartott, amelyeken oktatók és mérnökök beszéltek életpályájukról, így az a diákok számára hiteles tájékoztatásnak számított.

– Mit nyújtott a tehetségprogram a közép­iskolásoknak?

– Ezt a tehetségprogramot először hirdettük meg, pilot (kísérleti) jelleggel. Öt középiskolából jelentkeztek rá diákok. Velük a tehetségprogram keretében távkonzultációt folytattunk. Volt egy elindító és egy záró workshop, a témák kapcsán pedig irodalomfeldolgozással, kutatómunkával foglalkoztak, így a diákok túlnyomórészt emailben fordultak hozzánk. Az értékelést a központ munkatársai végezték, és a középiskolásoknak munkájuk eredményéről egy szakmai anyagot kellett leadniuk, illetve egy-egy prezentációt is előadtak. A program április 7-én kezdődött és június 26-án zárult. Mindenképpen folytatását tervezzük, ismét tavasszal, amikorra kikristályosodnak majd az olyan aktuális témák, amikkel a középiskolások foglalkozhatnak.

– Eléggé motiváltak voltak a jelentkezők? Tudják, mik akarnak lenni?

– Aki egy ilyen programba jelentkezik, annak bizonyára már konkrét elképzelése van a továbbtanulásáról, és épp ezért szeretett volna megismerkedni az egyetemi környezettel. Ebben bíztunk és feltételezésünk be is bizonyosodott. Mivel a program tanórán kívüli plusz tevékenységet jelentett és jelentős időterheléssel járt, mindenképp csak megfelelően motivált hallgatók vehettek részt benne. Az egyetem is hasznos tapasztalatokat nyert a program során. Kapott egy képet arról, hogy a mai fiataloknak milyen a felfogásuk, milyen az elképzelésük egy szakmai feladatról és hogyan viszonyulnak az ilyen jellegű kihívásokhoz. A tapasztalataink egyértelműen pozitívak. A diákok érdeklődőek, tudatosan készülnek a továbbtanulásra, elmondják ötleteiket és kíváncsiak az újításokra.

– Milyen feladatokba vonták be a középiskolásokat?

– A projekt középpontjában alapvetően a műszaki irodalomkutatás és a kidolgozott téma előadása áll. Ezúttal az nem volt cél, hogy konkrét fejlesztésekbe vonjuk be a diákokat, de korábban már együttműködtünk olyan formában szakközépiskolákkal, amelyek során gyakorlati dolgokkal életszerűen foglalkoztak a tanulók.

– A programban részt vevő oktatókat hogyan választották ki?

– A Járműipari Kutató Központ azon oktatói és kutatói vettek részt a programban, akik a hallgatói SZEnergy Team alternatív járműfejlesztő versenycsapatot megalapították és folyamatosan mentorálják.

– Nyomon követik a programban részt vevők pályáját?

– A továbbiakban induló programokra ismét meghívjuk majd őket és természetesen szeretnénk, ha ők is egyetemünk hallgatói lennének, ezért felvételi tájékoztatást nyújtunk nekik. Hazánkon belül Győr az egyik legdinamikusabban fejlődő autóipari régió, rengeteg beszállító, kis- és középvállalkozás, nagyvállalat működik itt sikeresen. Egy frissdiplomás számára, aki ezen a területen képzeli el a jövőjét, rengeteg lehetőséget kínál a város és a régió.


Versenysikerek alternatív hajtású járművekkel

A SZEnergy Team a Széchenyi István Egyetem oktatóiból és hallgatóiból álló lelkes csapat, amelyet a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék alternatív energiaforrásokat kutató törekvései hívtak életre. Az alternatív energiával hajtott elektromos járművek hatékonyságát fejleszti és a technológia életképességét bizonyítja. A csapat tagjai többször indultak versenyeken járműveikkel, például a Shell Eco-marathon Europe versenyen, ahol a megadott távot az előírt időre és sebességgel kell teljesíteni és fejlesztéseiket technikai szempontból is vizsgálják. Az általuk fejlesztett járművek ezen az európai szintű energiatakarékossági versenyen bizonyítanak 2008 óta, két első, egy második helyezést is elértek már. 2011-től működésüket egyesületként is folytatják, Alternatív Közlekedést Fejlesztő Hallgatói Közhasznú Egyesület néven (http://szenergy.sze.hu/). Idén októberben a SZEnergy Team csapata megnyerte a spanyolországi Murcia városában megrendezett IV. Murcia Solar Race üzemanyag-takarékossági versenyt, ahol a továbbfejlesztett járművel az akkumulátoros, napelem-segédtöltéses kategóriában indult.


A Széchényi-egyetem programja középiskolások számára

Négy győri középiskola – a Bercsényi Miklós Középiskola, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola, a Kazinczy Ferenc Gimnázium, a Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola – és a szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Szakközépiskola 17 harmadikos diákja pályázott, s 10 fiatal lett részese a Széchenyi István Egyetem tehetséggondozó programjának, amelynek középpontjában a mérnöki életpálya bemutatása szerepelt. A leendő egyetemistákat, jövendő mérnökhallgatókat dr. Szekeres Tamás professor emeritus, volt rektor, dr. Földesi Péter rektor és dr. Bokor József akadémikus féléves kurzuson, főképpen a diákok hétvégi szabadidejéhez igazodva vezette be a mérnöki munka világába. A diákok értékes ambícióját, szorgalmát és kreativitását konkrét feladatokkal ösztönözték.


A Jedlikből a Jedlik-hídon az egyetemre

– Műszaki tárgyakat oktató középiskolánkból mindig jelentős arányban mentek műszaki pályára a diákok, sokan választottak továbbtanuláskor mérnöki szakokat. A tanítást, a gyakorlatokat úgy szervezzük, valósítjuk meg, hogy megszerethessék a műszaki szakmákat. Amit lerajzolnak, azt le is gyárthatják, arra biztatjuk őket, hogy olyat rajzoljanak, amit le lehet gyártani. A mérnöki gondolkodáshoz ez elengedhetetlen, ez a fajta hozzáállás a mérnöki gondolkodás alapja – mondta el Domonkos László, a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola igazgatója. Intézményükből is jelentkeztek diákok a Széchenyi-egyetem tehetségprogramjára.

A Jedlik igazgatója úgy véli, nem elég az, amit az iskola tanít, a világot is műszaki szempontból érdemes figyelniük a mérnöknek készülő diáknak, erre ösztönzik őket a technológia, az informatika gyors fejlődése miatt is. „A változást, az ahhoz való alkalmazkodást érdemes megszokniuk, mert amit megtanulnak, az hamar elavulhat. De a mérnöki gondolkodásmód ennek következményein átsegíthet. A jó mérnök mindig jobbat akar a meglévőnél, innovatív, kreatív, fejlesztési lehetőségekre gondol. A meglévő fejlesztésekből újabbakat szerel össze.” - hangsúlyozta Domonkos László és példaként megemlítette, hogy egyik diákjuk a Legóból összerakott robot mozgatását is megoldotta, majd három dimenziós tervét megrajzolta és azt továbbfejlesztette. Ilyen gyakorlatokra is lehetőségeket ad a Jedlik, hasonló fejlesztésekre biztatja a diákokat, s ily módon még a továbbtanulás előtt belekóstolhatnak a mérnöki pálya mindennapjaiba, eldönthetik, hogy valóban ezt a szakmát szeretnék-e választani.

– Ha megfelelőképp tálaljuk, mutatjuk be a mérnöki pálya szépségeit, akkor több fiatal megszereti. Ezért dicsérjük meg tanulóinkat, ha nem csak másolnak, és arra ösztönözzük őket, hogy merjenek újdonságokat létrehozni. Ezért örülök a győri Széchenyi István Egyetem tehetségprogramjának is, amely a mérnöki pályát helyezte középpontjába. Az egyetem műszaki karával iskolánk amúgy is régóta jó kapcsolatot ápol, tizenhárom éven át együttműködtünk a gépipari mérnökasszisztensek képzése során. Több diákunk választotta már a győri egyetemet továbbtanuláskor. Szoktam is mondani nekik, valamint a továbbtanulás előtt állóknak, hogy a Jedlikből a Jedlik-hídon át vezethet az út az egyetemre. Ugyanis valóban ezen a nemrég épült hídon lehet eljutni iskolánkból az alig két kilométerre, egy rövid sétányi távolságra található felsőoktatási intézménybe, s mi ehhez megfelelő alapokat, tudást, indíttatást is adunk – szögezte le Domonkos László iskolaigazgató.


Terveik megvalósításáért tesznek

A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában gépész-informatikusnak (CAD-CAM informatikus) tanul Pető Dániel és Nagy Attila. Ők jelentkeztek ebből a győri középiskolából a Széchenyi István Egyetem tehetségprogramjára, amely a mérnöki életpálya bemutatását helyezte középpontba.

 – Az autók mindig is tetszettek, érdekeltek, valamint győrszentiváni vagyok, a lakhelyemhez közel található az Audi gyár. Mindig is vonzott az az elképzelés, hogy egyszer ott dolgozhatok. Ezért jelentkeztem a Jedlik-középiskolába és ezért pályáztam a Széchenyi-egyetem tehetségprogramjára is. Úgy gondoltam, ez segítheti terveim megvalósítását. S bevallom, az is eszembe jutott, hogy jól is mutat majd életrajzomban, ha beleírom, hogy ebben a projektben is részt vettem. Nekünk a Jedlikben azt tanítják, hogy ilyesmire is figyeljünk, saját magunk menedzselésével is foglalkozunk kell tudásunk, gyakorlati tapasztalataink gyarapítása mellett. Az egyetemi tehetségprogram jelentette kihívás ezért több szempontból is beleillett céljaimba. Szeretnék a győri Széchenyi-egyetemen továbbtanulni, mérnökként majd fejlesztésekkel, tervezéssel foglalkozni, ez érdekel igazán. Sok jót hallottam a győri egyetemen folyó oktatásról, olyanoktól, akik oda járnak, így ez számomra hiteles információnak számít. S ez az egyetem kimondottan jó szakmai kapcsolatot ápol az Audival, szakembereik rendszeresen együttműködnek, ez is előnyös lehet számomra, ha majd oda járhatok – mondta el a jövőjét tudatosan tervező Pető Dániel.

Jedlikes diáktársa, Nagy Attila pedig arról beszélt, hogy a kíváncsiság is motiválta, amikor a Széchenyi-egyetem tehetségprogramjára jelentkezett. Szerette volna többek közt azt is megtudni, más középiskolák diákjai milyen szintű műszaki tudásra tettek szert. S persze a fő oknak nála is az számított, hogy tervei között a győri egyetem elvégzése is szerepel, szeretne továbbtanulni, mindenképpen mérnök akar lenni, s később külföldön is szakmai, gyakorlati tapasztalatot akar szerezni. Azt tetszik neki leginkább a mérnöki pályában, hogy saját elképzeléseinek megvalósítására is alkalma nyílhat majd. S már arra is gondolt természetesen, hogy mérnökként, műszaki végzettséggel valószínűleg könnyen el tud helyezkedni, mert keresettek a jó szakemberek és a szaktudást jól megfizetik.

A két jedlikes diák elmondta, hogy a Széchenyi tehetségprogramjának találkozóin barátságos légkör fogadta őket, és érdekes témákat kínáltak nekik projektfeladatuk kiválasztásakor. Mindketten olyan hibridtechnológiával működő járművekkel foglalkoztak a program keretében, amelyeket belső égésű és elektromos motor is hajt. A gyűjtőmunka során forrásként elsősorban az internetet használták. Sok újdonságról, érdekességről olvastak és ezáltal tanultak is, hasznos ismereteik gyarapodtak. E-mailen tartották a kapcsolatot az egyetem munkatársával. Utólag örülnek igazán, hogy ezt a munkamódszert is kipróbálták, mert tudják, életük során valószínűleg gyakran kell majd alkalmazniuk.

Dániel bár felkészült, elkészítette szakmai dolgozatát, annak prezentációját, előadását nem tudta megtartani, de így is hasznos tapasztalatként élte meg a tehetségprogramban való részvételét. Attila elismert műszaki szakemberek előtt adta elő kiselőadását középiskolás diákként. Ilyen helyzetben még nem tartott prezentációt, ezért főleg ezt érzi hasznos tapasztalatnak. Tudja, hogy ismeretei, munkája bemutatása terén is gyakorlatot kell szereznie, az ehhez szükséges bátorságra, kiállásra is szüksége van. Hálás, hogy a tehetségprogram során ebben is segítették, biztatták, lehetőséget adtak neki. Hiszen amit tud, elő is kell tudnia adni, érdekfeszítő módon, érhetően, meggyőzően.