Tehetséggondozás Szerbiában – Vajdaságban

De Negri Ibolya, a VATT elnöke

 

A szerbiai hatályos közoktatási törvény a tehetséggondozást ezidáig még nem iktatta be a kerettantervbe. A törvényi keret ugyanakkor lehetőséget ad a speciális iskolák létrehozására, így alakult meg Belgrádban a ’70-es években nyelvi, illetve matematikai gimnázium a ’80-as években, de a legrégebbi gimnáziumunkban, a Karlócai Gimnáziumban is a ’90-es évek elejétől specális nyelvi program szerint folyik az oktatás. A ’70-es években alakult Ćuprián (Közép-Szerbia) a vonós hangszerekre szakosodott Zeneiskola.

Magyar nyelvű tehetséggondozás a Vajdaságban 2003 óta folyik intézményesített rendszerben. A magyar állam célirányos segítségnyújtásának köszönhetően megalakult Zentán a Bolyai Tehetségondozó Gimnázium és Kollégium, mely a természettudományi-matematikai szakirányon foglalkozik tehetséggondozással, valamint Szabadkán a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, mely nyelvi és sport gimnázium.

Napjainkban a Vajdaságban a tehetséggondozás térhódításában nagy szerepet vállalnak a civil szervezetek, oktatási intézmények, melyek Tehetségpontokként működnek, regisztráltak a Magyar Géniusz Hálózatba, bekapcsolódva így a Kárpát-medencei tehetséggondozó mozgalomba. A Vajdaságban jelenleg 19 Tehetségpont működik, melyek főleg a közoktatásban folytatnak tehetséggondozó munkát. A szakterületek sokrétűek: természet- és társadalomtudomány, zene- és képzőművészet, sport- és tánckultúra. Szakkörök, műhelymunkák, táborok keretén belül folyik a munka, és a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a diákok, akikkel foglalkoznak, folyamatos fejlődést mutatnak, és kiemelkedő eredményeket érnek el a versenyeken.

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy hálózatot építsen ki a Tehetségpontok között, az együttműködést szorgalmazza és koordinálja a tevékenység kiterjesztése és elmélyítése érdekében. Abból az alapgondolatból kiindulva, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, igyekszünk az innovációt és a kreativitást ösztönözni és elterjeszteni a magasabb versenyképesség érdekében. A vajdasági magyar diákok körében különösen fontos az önbizalom építése, a továbbtanulás motiválása, hiszen a statisztikai kimutatások alapján a magyar diákok százalékarányban kevesebben iratkoznak egyetemre, mint az állam nyelvén tanuló diákok, ezért nagyobb figyelemmel kell foglalkoznunk a jelen generációjával. Fontos, hogy kialakítsuk benük azt az igényt, szükségességet, hogy tovább tanuljanak, hogy kitörjenek a mindennapok szürkeségéből. Jelmondatunk: „A kisebbség esélye a minőség”.

Elsődleges célunk a Tanácsban az volt, hogy bemutassuk Vajdaság jelenlegi tehetségeit, így 2013. március 8-án tartottuk meg az 1. Vajdasági Tehetségnapot, melyen megneveztük és díjaztuk a legjobb diákokat, egyetemi hallgatókat, akik a legjobb eredényeket tudták felmutatni, illetve különös adottsággal, tehetséggel rendelkeznek. Példaképül állítva a mai fiatalok elé, két nagyköveti címet is adományoztunk, két közéleti megbecsült személynek.

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács a hatékony munka érdekében igyekszik más szervezetekkel, intézményekkel felvenni a kapcsolatot Magyarországon, illetve más határon kívüli szervezettel. Nagyon nagy szakmai segítséget, elméleti és gyakorlati képzést nyújtanak a Magyarországon működő tehetséggondozó szervezetek, intézmények. Példaként megemlíteném a sakk képességfejlesztési programot, melyet igyekszünk térségünkben is meghonosítani.

A Tanács társszervezésében Tehetségnapokra kerül sor a Tehetségpontokban, tematikus versenyek, vetélkedők szervezése, pedagógusképzések és tanulmányutak zajlanak. Szeretnénk a tehetséggondozást az iskoláskor előtti intézményekben is beindítani, hiszen fontos, hogy a gyerekeknél minél előbb felismerjük a képességeket.

A tehetségprogramok nagy részét támogatások útján tudjuk megvalósítani, pályázni az Önkormányzatnál, Tartományi Oktatási Titkárságnál tudunk, valamint igyekszünk társadalmi, gazdasági és magánvallalkozói szervezeteket is megszólítani.