Tehetséggondozás Romániában

Modern Nyilas Misik

A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületről Péntek János akadémikust, az Egyesület elnökét kérdeztük.

– Országukban milyen lehetőségei vannak a tehetséggondozásnak?

– A román oktatási törvény 57. cikkelye a tehetséggondozást is előírja. Ezt részben az iskoláknak kellene ellátniuk, részben az ún. tehetségközpontoknak (centre de excelenţă). Sajnálatos módon éppen a dominánsan magyarok által lakott megyékben nem történt kezdeményezés ilyen központok létrehozására. Elitképzés van, ennek köszönhetően a romániai diákok is sikeresen szerepelnek nemzetközi versenyeken, őket az oktatási hatóság is támogatja, a legeredményesebb tanulókat és felkészítő tanáraikat néhol helyi szinten is jutalmazzák (ilyen programja van például a székelyudvarhelyi Rotary Clubnak). De nincs szervezetten, pályázati vagy más keretben működő tehetséggondozás. A pénztelenség és az oktatásnak a nemzetközi mérések által is jelzett gyenge színvonala miatt nagyon sok az oktatásból kimaradó, elkallódó tehetség. Mindez fokozottabban sújtja azokat, akik magyar nyelven tanulnak.

– Bemutatná pár szóban az intézményüket? Mikor jöttek létre? Mióta foglalkoznak tehetséggondozással?

– Tehetségtámogató programunk tíz évvel ezelőtt, 2003-ban indult, kezdeményezői ketten voltunk É. Kiss Katalin budapesti nyelvészprofesszorral. A célunk az volt, hogy minél több, többszörösen hátrányos helyzetű, magyar nyelven tanuló, tehetséges diáknak legyen esélye arra, hogy legalább az érettségiig folytathassa tanulmányait. Kolozsváron az első évben a program adminisztrálását az Iskolaalapítvány végezte Somai József irányításával. Budapesten kezdetben É. Kiss Katalin közvetítésével a Baptista Szeretetszolgálat karolta föl programunkat. 2004-ben a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület megalakulásával a program intézményesült. Az Egyesület 2008 óta Magyarországon is bejegyzett alapítvány
(www.nyilasmisi.ro).

– Hogyan, milyen szervezeti keretek között zajlik az Önök egyesületében a tehetséggondozás?

– Tehetséggondozásunk körültekintő kiválasztást, ösztöndíjas támogatást és folyamatos kapcsolattartást, esetenként külön képzést jelent. A havi ösztöndíj (10, emelt változatában 15 ezer Ft) 90%-a magánszemélyektől származik. A működés átláthatóságát, ellenőrizhetőségét az biztosítja, hogy a támogatók tudják, kit támogatnak, ismerik a tanuló elérhetőségeit, személyesen is kapcsolatba léphetnek vele. Évenként meghirdetett pályázatunk révén lehet elérni, hogy valaki támogatottá váljék. A pályázatokat az Egyesület ösztöndíj-bizottsága bírálja el a támogatások számától függően, az értékelésben egyenlő arányban veszi figyelembe a tehetséget, illetve a rászorultságot. Az elnyert pályázat alapján az Egyesület a pályázó szülővel szerződést köt, ebben a szülők vállalják, hogy az ösztöndíj teljes összegét a gyermek tanulására fordítják. A támogatási program alapja tehát az egyéni támogatók nagy száma a világ nagyon sok országából, legtöbben Magyarországról, az akadémiai szférából. Az elmúlt évtizedben egyesületünk több mint 340 millió forintot juttatott el 974 tanulónak. Évi átlagban 350 ösztöndíjat folyósítottunk, évenkénti 600 támogató segítségével. Eddig 450 támogatottunk érettségizett sikeresen, nagyrészük egyetemen folytatja tanulmányait.

Az Alapprogramhoz csatlakozik a Barátság Program, amelyhez azok a diákok tartoznak, akik korábban részesültek az Alapprogram ösztöndíjában, és támogatóik az érettségit és sikeres egyetemi felvételit követően is ragaszkodnak a támogatás folytatásához. Jelenleg 104 ilyen támogatottunk van.

– Ápolnak-e kapcsolatot más tehetséggondozó intézettel határon belül, illetve kívül?

– 2009-től csatlakoztunk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont-hálózatához. Ennek keretében tehetségfejlesztést célzó műhelytevékenységekkel, személyiségfejlesztő táborokkal, pedagógusképzésekkel bővítettük tevékenységünket. Az illetékes Akkreditációs Bizottság döntése alapján Egyesületünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 2010-ben kezdeményezői voltunk az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács létrehozásának, folyamatosan kapcsolatban állunk a most már több mint 30 erdélyi Tehetségponttal.

A 2010-2011-es és a 2011-2012-es évben Egyesületünket megbízták a Kárpát-medencei Ady Endre Ösztöndíj erdélyi programjának megszervezésével és lebonyolításával, közvetlen megbízónk 2010-2011-ben az Oktatásért Közalapítvány, 2011-2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. Ez az ösztöndíj jellegében és a támogatás volumenében megegyezett egyesületünk alapprogramjával.

– Melyek az aktuális pályázatok?

– Alapprogramunk és a Barátság Program működése folyamatos, most fejezzük be a 10. támogatási évet, május 24-én e jubileum alkalmából mutatkozunk be a Magyar Tudományos Akadémián szervezett Tehetségnapon. A következő tanévre várhatóan júniusban hirdetjük meg soron következő pályázatunkat. Közben éppen most lebonyolítói vagyunk azoknak a pályázatoknak, amelyeket az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács részére írt ki az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából.