Tehetség-Tehetséggondozás-Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program célja, prioritásai és pályázatai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hatékonyan működnek együtt a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak lebonyolításában. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – kormányhatározat alapján – 2011-ben vette át a pályázatok szakmai irányítását, amelyet a 2012 óta az Intézetben létrejött Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ lát el. Emellett a Központban folyik az Arany János Programok szakmai koordinációja, és itt működik az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Titkársága is.

A Nemzeti Tehetség Programban kiírt pályázatok célja, hogy segítsék a magyar fiatalok tehetséggondozását az óvodától a doktori iskolákig Magyarországon és a határon túli magyarság körében. Az idei évben e célnak megfelelően mintegy egymilliárd Ft támogatás odaítélésére volt lehetőség. A pályázati kiírások, – igazodva a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011-2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz – rendkívül sokrétűek voltak és sok célcsoportot érintettek.

A Nemzeti Tehetség Program 2011-2012. évi cselekvési programjának kiemelt prioritásai:

  1. A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása
  2. Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése
  3. A tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének növelése
  4. A tehetségsegítő személyek és szervezetek (oktatási-nevelési intézmények) megbecsülése
  5. A tehetségtudatos (esélyegyenlőséget célzó tehetségsegítő programok, jó gyakorlatok elterjesztését segítő hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, tehetségsegítő tanácsok) kialakulásának elősegítése
  6. Hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése
  7. Magyar tehetségsegítő eredményeknek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetése

A 30 pályázati kiírásra összesen kb. 1400 db pályázat érkezett, amelyek közül a formai ellenőrzést követően, az OFI által lebonyolított szakmai értékelés alapján több mint 700 pályázó szervezet kapott támogatást. A pályázati támogatások felhasználásának határideje 2013. június 30.

A már lefolytatott pályázati eljárások mellett újabb, kb. 1,4 milliárd Ft pályázati támogatásra lesz lehetősége a Nemzeti Tehetség Programnak, melyben az előző prioritások mellett a nyári tehetséggondozó programokhoz elnyerhető támogatás is színesíti a palettát.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Nemzeti Tehetség Program, az Arany János Programok, valamint az OTDT Titkárság „gazdájaként” a magyar tehetségügy meghatározó irányítója, koordinálója. Ezen szerepben hozzá kíván járulni ahhoz, hogy egyetlen tehetség se vesszen el. A három program szakmai tevékenységeinek ellátása, valamint a tehetséges fiatalok által elért eredmények nyilvánossá tétele ezen küldetés elemei, amelyeknek további fejlesztése kiemelt jelentőségű társadalmi feladata.