Author

Tapasztalatok a fenntartóváltással kapcsolatban

Folyamatos egyeztetésre van szükség

Bohácsné Nyíregyházi Zsuzsannát, a tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium igazgatónőjét kérdeztük.

– A közoktatási intézmények jelentős része állami fenntartásba került 2013. január elsejétől. Azóta eltelt néhány hét, talán már összegezhető, milyen változások történtek az iskola hétköznapjaiban.

– A mindennapi tevékenységekben még nincs jelentős változás, a diákok és a pedagógusok az eddig megszokottak szerint élik életüket, a gyerekek tanulnak, a tanárok tanítanak. Örömmel mondhatom, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) minden pedagógusunkat átvette, a soros átsorolások is rendben megtörténtek. Most zajlik az egyeztetés a túlórák és helyettesítések elszámolási módjáról. A havi munkaidő-nyilvántartást segíti a számunkra évek óta jól bevált informatikai program, amelyet informatikusok, ügyvédek és tanügy-igazgatási szakértők dolgoztak ki, remélem, ezt továbbra is használhatjuk. A tankerület vezetőjének gazdasági szakembere is jól felkészült, segítőkész, kérdéseinkre mindig igyekszik gyors és korrekt választ adni. Minden kérdésben folyamatosan egyeztetünk. Előre egyeztetni – ez a kulcsszó. Emellett a tankerület kéthetente szervez vezetői értekezleteket, amit nagyon jónak tartok, mert sokat tanulhatunk egymástól. A félévet záró értekezletünk is eljött a tankerület vezetője és a gazdasági szakember is, ami újabb lehetőség volt arra, hogy megismerjék az intézményben folyó munkát.

– A jogszabály szerint a fenntartóváltás következményeként megváltozik az iskolavezetők jog- és feladatköre. Ez mit jelent az Önök számára a gyakorlatban?

– Az intézmény szakmai irányításáért az igazgató felel, és a napi működéshez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása is az ő feladata, melyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a KLIK elnökének 2/2013. (I. 15.) KLIKE utasítása szabályoz. Eddig önállóan gazdálkodó intézményként funkcionáltunk, ez a függetlenség azonban az átkerüléssel megszűnt. Meg kell tanulnunk, hogy melyik kérdésünkkel kihez fordulhatunk, hiszen az iskola működtetője a városi önkormányzat maradt.

 

Az együttműködést tanulni kell

Az állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai irányítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó tankerületeken keresztül történik.
Országosan 198 tankerületi igazgató kezdte meg munkáját járási és megyei szinten, illetve a fővárosban kerületenként.
Budapest VIII. tankerületében nagyon változatos a paletta: vannak itt gimnáziumok, szakközépiskolák, szakképző és általános iskolák, valamint ide tartozik az ország egyik legkiválóbb iskolája, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium is. A tankerület igazgatója, Szabóné Fónagy Erzsébet válaszolt kérdéseinkre.

– A VIII. kerületben számos közoktatási intézmény működik. Összesen hány és milyen típusú iskola tartozik a tankerülethez?

– Józsefváros valóban iskolakerület, de állami fenntartásba hozzánk csak a korábban a fővárosi vagy a kerületi önkormányzat által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok, egy zeneiskola, egy többcélú gyógypedagógiai intézmény és a fővárosi, illetve a kerületi pedagógiai intézet került. Ez 13 köznevelési intézményt és 900 közalkalmazott munkavállalót jelent.

– Jelent-e bármiféle gondot ez a sokféleség?

– A sokféleség egyrészt szakmai szempontból jelenik meg, hiszen az intézménytípusok feladatai, problémái eltérőek, de ez eddig is így volt. Jól működő intézményrendszert vettünk át. Az átalakítással a feladatmegosztás változott, illetve többszereplőssé vált: a fenntartói feladatok a tankerülethez kerültek, a működtetési feladatok az önkormányzatoknál maradtak. Az intézményekről való gondoskodás felelőssége másképp oszlik meg, ami a szereplők közötti szoros együttműködést igényli. Ezt nekünk is tanulnunk kell.

– Hányan és milyen módon végzik a tankerület munkáját?

– Még nem teljes a személyi állományunk, de a felvétel folyamatos. Oktatási, gazdasági, munkaügyi és informatikus munkatársakkal dolgozunk majd. Az intézményekkel napi kapcsolatban vagyunk, ez személyes és elektronikus konzultációt jelent. Sok pedagógus közvetlenül is megkeres, igyekszünk a felmerülő feladatokat megoldani és a kéréseket teljesíteni.

– Szerveznek-e tantestületekkel együtt találkozókat? A hasonló intézmények vezetőinek közös összejöveteleket?

– Az intézmények többségét jól ismerjük, az igazgatókkal rendszeresen találkozunk, rajtuk keresztül minden információt meg akarunk osztani az érintettekkel. Az intézménylátogatás számomra azt jelenti, hogy a szakmai-pedagógiai munkában mélyülünk el. Remélem, hogy erre is hamarosan sor kerül.

– Melyek a leggyakoribb kérdések, igények, amelyekkel Önökhöz fordulnak az iskolák, illetve az igazgatók?

– Jelenleg még a működtetés kérdései dominálnak. Miután intézményeinkben a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők lettek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársai, a gazdasági, technikai dolgozók nem, ezért a munkaügyi és a pénzügyi kérdések mindennaposak.

Természetesen az intézményi élet nem állt meg, a korábbi programok folytatódnak, szervezik a tanulmányi versenyeket, és készül a pedagógiai programok módosítása is.