Olvasási idő: 
7 perc
Author

Sulinéző

Kapaszkodók lehetünk az értékteremtéshez

Októberi lapszámunkban továbbhaladunk a különleges vidéki iskolák felkutatásában. Kiszemelt iskolánk e havi Sulinéző rovatunkban egy kiemelt gimnázium Békés megyében, névadója – bizonyára – büszkén viselné a ráruházott tisztséget. Az Alföld rónaságain mindenki megtalálja a nyugalmat, főként akkor, ha mellé egy kulturálisan sokszínű városba látogathat el. Így mi is, amikor − szerencsénkre − a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium vendégei voltunk októberben, ahol pályaképről, tervekről és kreativitásról beszélgettünk az iskola intézmény­vezetőjével, Zámori Idával.

A Gyulai Tankerületi Központ igazgatása alá tartozó gimnázium Békés megye vonzáskörzetében helyezkedik el, de – szerencsére – az ország más területeiről és a határon túlról is érkeznek növendékek az iskolába. Az iskola 1950-ben vette fel Erkel Ferenc zeneszerző nevét. A tanárnő kiemelte, hogy „Gyula szülöttének személye, életműve példa mindannyiunk számára, különösen egy olyan világban, ahol a fiataloknak nehéz megtalálniuk a biztos útbaigazítást rejtő, kövekkel kirakott, a boldog felnőtt élet felé vezető utat.”

Az intézményvezető elmondása szerint a gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Az iskola tantestülete kiemelt hangsúlyt helyez a humán, a reál, a természettudományok, az idegen nyelvek fejlesztésére. „Intézményünkben biztosítunk emelt szintű képzést matematikából, digitális kultúrából, biológiából, amelyek elsősorban a logikai-matematikai területeket mélyítik el; szintén emelt szinten tanulhatják tanulóink a magyar irodalmat és történelmet, ami az interperszonális készségeiket csiszolja; emellett angol és német nyelvi emelt szintű képzést is kínálunk, amellyel nyelvi tehetségterületeiket fejlesztjük. Eredményeinket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évről évre végzőseink közel 90 százaléka tesz sikeres emelt szintű érettségi vizsgát, szerez nyelvvizsga-bizonyítványt, amelynek segítségével az első helyen jelölt felsőoktatási intézmények hallgatóivá válnak.”

Zámori Ida szerint a generációról generációra történő tudásátadás, a hagyományok őrzése, ugyanakkor a folyamatos megújulási szándék az, amitől az Erkel Gimnázium évtizedek óta a város, a megye rangos intézménye, köszönhetően a szakmailag jól felkészült pedagóguskollégáknak, az innovatív módszereknek, valamint a modern infrastruktúrának. Viszont mindehhez elengedhetetlen az a gondolat, hogy az újraformálás mindig új állandóságokat, új helyes utakat és kiváló eredményeket hozhat, ezért az újítás célszerűsége is folyamatosan motiválja az iskola pedagógusait. „Az iskola olyan múlttal rendelkezik, amiben van mire építeni a jövőt, és Erkel Ferenc személye hitet és új reményeket is ad. Erkelesnek lenni annyit jelent, mint büszkének lenni.” Beszélgetésünk során Zámori Ida kiemelte, hogy kifejezetten jó hírekkel tud szolgálni a pedagógusképzésből érkező hallgatókkal kapcsolatban, hiszen akik ebből a gimnáziumból kerülnek a pedagógusképzésbe, gyakorlatilag száz százalékban az iskolába mennek vissza a hosszú gyakorlatukra, netán leendő kollégának jelentkeznek az iskolába.

Az iskola nem hiába népszerű, ugyanis olyan közösségi élményekkel gazdagodnak azok a diákok, akik az Erkel berkein belül nevelkednek, hogy azt a hétköznapokba is magukkal tudják vinni. „Az iskola otthont ad nemzetközi, regionális és országos versenyeknek, rendezvényeknek, mint például a már 30 éve rendszeresen megrendezett Implom József Országos Középiskolai Helyesírási Verseny vagy az 1963-ban útjára indult Erkel Diákünnepek. A gimnázium élen jár számos iskolai, tudományos rendezvény szervezésében is, ilyen például az Egészségesen éld az életed! témanap” – magyarázta Zámori Ida. Hozzátette, hogy az idegen nyelv oktatása igazán fontos iskolájuknak, így a kulturális együttműködések kapcsán kialakult egy nemzetközi kapcsolatrendszer is, amelyben részt vesz az aradi Csiky Gergely Főgimnázium, a ditzingeni gimnázium vagy Budrio város középiskolája. Továbbá rendkívül kiemelkedő az iskola számára, hogy korábban bekapcsolódott a Magyar Tu­dományos Akadémia által indított Középiskolai MTA Alumni Programba, amelynek keretén belül a mára kutatóvá érett diákok egykori alma materükhöz fűződő kapcsolatukra építve hozzák köze­lebb a középiskolás fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit, a felfedezés, a megismerni vágyás örömét.

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete és diákközössége elválaszthatatlan Gyula városától. A tanárnő elmondása szerint e kettő működése szimbiózisban történik; a Gyulai Tan­ke­rü­leti Központ az iskola fenntartója, amely szívügyének érzi a gimnázium folyamatos fejlődését, ugyanakkor teljes értékű társként tudnak tekinteni Gyula váro­sára és vezetésére is, és ebben nagy szerepe van dr. Görgényi Ernő polgármesternek, aki maga is erkeles diák volt. „Kollégáink alkotó tagként vesznek részt a város szakmai és civil közösségeinek munkájában, amelybe bevonjuk a diákságot is, legyen szó rendkívüli irodalomóráról, színházi élményről, képzőművészeti kiállításról, városi ünnepségről” – egészítette ki mondandóját Zámori Ida.

A tanárnő arról is beszélt, hogy a gyulai középiskolák szinte mindegyike más-más profillal várja tanulóit, így ezzel inkább erősítik egymást, semmint egyfajta rivalizálás alakulna ki közöttük. A diákokban szerencsére nagy a versenyszellem, amely motiválja őket, ezért a különféle városi versenyeken nagyszerűen alakulnak az „erőviszonyok” az iskolák diákjai között, hiszen minden iskolából más igazán kiemelkedő képességű diák kerül ki. „Úgy gondolom, hogy a Gyulán működő általános és középiskolákkal, valamint az egyetemmel együtt vagyunk képesek a jövő formálására, a ránk bízott emberfők kiművelésére.”

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium minden tanévét más és más mottóval kezdi meg. Az idei tanév mottójául Kovács András Ferenc erdélyi magyar költő gondolatait választották, amely a következőképpen hangzik: „Amit jól szeretsz, maradandó lészen. / Amit jól szeretsz, való örökséged”. „Talán azért esett erre a két sorra a választásunk, mert életünk egyik legfontosabb kérdésének megválaszolásához visz közelebb bennünket – emelte ki Zámori Ida.

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

Erkel bál

Kampánynap

Erkel Diákünnepek