Olvasási idő: 
11 perc

Program

2013. június-július

Összeállította: Marton Árpád

 

VIZUÁLIS ÉS ZENEI NEVELÉSI NYÁRI EGYETEM

A művészeti tantárgyak oktatóinak kínál kreatív szakmai képzéseket az ALAP Pedagógiai Központ

KORSZERŰ MÓDSZEREK, TECHNIKÁK, ESZKÖZÖK A VIZUÁLIS NEVELÉSBEN

2013. július 8–13., Budapest

Dr. Balázsné Szűcs Judit és Balázs Gabriella vizuális kurzusának témái:

  • „ÉNARCKÉP” – Ilyen vagyok kívül-belül. Színes, vidám szemelvények a gyerekkor meghatározó szakaszaiból (ovi, suli).
  • PÖTTYÖS ÖTLETROHAMOK – Ami a pöttyös mögött van: mesék, képek, játékok, hátterek, lyukas füzetek. A legegyszerűbb geometriai formától a pontozásos ábrázolásig.
  • CSÍKOSVILÁG – Interaktív játék a csíkkal: ferde, egyenes, görbe, vízszintes, szaggatott, átlós, hullámos, cikk-cakk vagy csiga, minden, amit a papír elbír. Pöttyös csíkok vagy csíkos pöttyök? Kavalkád.
  • SZÍNES MESE – ihletett barangolás a színek birodalmában Jutta Bauer: A Színek királynője című könyve alapján.
  • ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS – Aktuális ünnepkörhöz kacsolódó új ötletek börzéje.

Akkreditációs szám: A/7314/2012
Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, Tavasz u. 4.)

 

A ZENE SZERETETÉRE NEVELÉS, ZENEI TEHETSÉGGONDOZÁS

2013. augusztus 12–17., Budapest

A továbbképzés során képességfejlesztő zenei játékok, zenei társasjátékok, zenei táblás játékok sokaságát, valamint a zenehallgatáshoz kapcsolódó módszertani útmutatásokat, konkrét ötleteket, megoldási javaslatokat ismerhetünk meg.

Témák: zenei képességfejlesztő játékok, ritmusérzék- és dallamjátékok, zenei társasjátékok, kapcsolatteremtő, memória-, figyelemfejlesztő zenei játékok, zenei anyanyelvi játékok, hangszerek, kártyák, zenei táblás játékok részletes megismertetése, az élményszerű zenehallgatás gyakorlati lehetőségei kisgyerekekkel, az értékes zene megszerettetésének módszertani fogásai, a zenei tehetség kibontakoztatásának hétköznapi lehetőségei.

Akkreditációs szám: A/7313/2012
Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, Tavasz u. 4.)

További információ:
ALAP Pedagógiai Központ
1042 Budapest, Viola u. 11–13.

Telefon: 06-30-624-7273, Fax: (06-1) 369-2178
www.alapkozpont.hu
alapkozpont@gmail.com

 

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

A NYELVI (NYELVHASZNÁLÓI) KOMPETENCIÁK
FEJLESZTÉSÉNEK KÉRDÉSEI

2013. július 22–26., Debrecen

A nemzetközi konferencia a külföldön élő és dolgozó, nem magyar anyanyelvű magyartanárok, valamint a külföldön tartósan magyar nyelvet és kultúrát tanító tanárok számára nyújt lehetőséget az eszmecserére, tapasztalataik, kérdéseik, problémáik ismertetésére.

A konferencia keretében a magyar mint idegen nyelv tanításában gyakorlott szakemberek előadásaira, gyakorlati műhelymunkára, óralátogatásra és ehhez kapcsolódó módszertani diskurzusra, valamint kulturális programokra kerül sor. A téma feldolgozásában fontos szerepet szánnak a külföldi egyetemeken működő tanszékeknek, ahol a magyar mint idegen nyelv tanításában a későbbiekben feladatot vállaló „utánpótlás” képzése folyik.

A résztvevők számára óralátogatásokat, szakmai fórumot és konzultációs alkalmakat is kínálnak. Az esti órákat pedig együtt tölthetik a mintegy 40 országból Debrecenbe érkező külföldi hallgatókkal a színes kulturális programokon (Tímárház, Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház, MODEM stb.). A résztvevők elhelyezése a Debreceni Egyetem campusán történik, 2 vagy 3 ágyas szobákban.

További információ:
Debreceni Nyári Egyetem

4010 Debrecen, Pf. 35.
Telefon: 06-52-532-594, Fax: 06-52-532-595
www.nyariegyetem.hu
debrecen@nyariegyetem.hu

 

A MAGYARTANÁROK EGYESÜLETÉNEK NYÁRI MÓDSZERTANI TÁBORA

2013. július 1–5., Szabadka

Kosztolányi városába várnak minden, a magyartanítás ügye, az iskolai módszerek, a tanítási gyakorlat felfrissítése, a mai magyar irodalom taníthatósága iránt érdeklődő gyakorló tanárt, pályakezdőt és egyetemistát az ötnapos nyári módszertani táborba, 30 órás továbbképzésre.

A szakmai programok középpontjában két klasszikus szerző, Csáth Géza és Kosztolányi Dezső, valamint egy kortárs alkotó, Tolnai Ottó néhány műve áll.

A munka elsősorban kiscsoportos formában zajlik, középpontjában a tanítás gyakorlata, módszertana áll. A közös elemzéseken és beszélgetéseken kívül lesz városnézés Csáth Géza és Kosztolányi Dezső városában, filmvetítés és filmelemzés, előadások, játékok. A tábor szakmai vezetője Arató László. A tábor vendége lesz egy beszélgetésre Tolnai Ottó.

További információ: magyartanarok@gmail.com

 

KÁRPÁTALJAI NYÁRI KÖLCSEY PEDAGÓGUSAKADÉMIA

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2013 nyarán is megszervezi Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiáját. Gazdag képzési kínálat várja a tanárokat az alábbi szakterületeken:

  • Ének-, zene-, néptánc- és kézműves továbbképzés (Péterfalva, 2013. július 6–13.)
  • Tanítók és óvodapedagógusok továbbképzése, informatika, drámapedagógia az oktatásban, zenepedagógusok, iskolai könyvtárosok továbbképzése (Beregszász, 2013. július 8–13.), illetve magyar nyelv és irodalom, ukrán, történelem, biológia és kémia, matematika és angol szakos tanárok továbbképzése (Beregszász,2013. július 22–27.)

A továbbképzés ingyenes. Elszállásolás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kollégiumában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban. Napi háromszori étkezés biztosított.

További információ: pedagoguszovetseg@gmail.com

 

TÖRTÉNELEMTANÁROK TÁBORA „VISEGRÁDTÓL VISEGRÁDIG”

XVI. KÁRPÁT-MEDENCEI TÖRTÉNELEMTANÁR TÁBOR

A visegrádi államok kapcsolatai a vallás tükrében a középkortól napjainkig

2013. július 22–27., Gyöngyös

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint II. Rákóczi Ferenc szellemi örökségének népszerűsítése. A szövetség számára kiemelkedően fontos a szomszédos országokban kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatása, valamint a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítése.

A 16. alkalommal megrendezendő nyári képzés célja, hogy a Kárpát-medencei történelem szakos tanárok színvonalas szakmai továbbképzésben részesüljenek, megismerjék mind a magyarországi, mind a szomszédos országok oktatási rendszerét, és arra is lehetőséget kíván biztosítani a rendezvény, hogy szoros emberi és szakmai kapcsolatok alakulhassanak ki a résztvevők között.

A tábor résztvevőinek a szakmai programok, előadások mellett lehetőségük lesz kulturális programokon való részvételre, továbbá a tervek között szerepel egy közös történelmi kirándulás is.

A tábor költségeit (szállás, ellátás, programok) a Rákóczi Szövetség átvállalja a sikerrel pályázó történelemtanároktól.

További információ: Rákóczi Szövetség • 1255 Budapest, Pf. 23. • Fax: (06-1) 212-8891 • www.rakocziszovetseg.orginfo@rakocziszovetseg.hu

 

ANYANYELVÁPOLÁS NYÁRON IS

Az Anyanyelvápolók Szövetsége a szünidőben is lehetőséget teremt nyelvi kultúránk továbbfejlesztésére.

2013. június 21–23. között Széphalmon szervezik meg a III. Anyanyelvi Juniálist, a Magyar Nyelv Múzeumával közösen. A juniális során a vendégek megismerhetik a múzeumot, valamint Széphalmot, e sajátos hangulatú nemzeti zarándokhelyet. Színvonalas tudományos előadások, kulturális és szórakoztató rendezvények várják az anyanyelv és az anyanyelvű irodalom elkötelezett híveit.

2013. július 15-20. között kerül sor az V. Aranka György Anyanyelvi Táborra Zsobokon.

További információ:
www.anyanyelvapolo.hu
www.nyelvmuzeum.hu

 

RAJZTANÁROK, KREATÍV SZAKKÖR-VEZETŐK FIGYELMÉBE: TŰZZOMÁNC-KURZUS SZEGEDEN

2013. július 1–5., Szeged

Barkos Bea tűzzománc-művész, a VIII. Firenzei Biennálé meghívott kiállítója osztja meg e különleges műfaj titkait mindazon érdeklődőkkel, akik ellátogatnak a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium július 1–5-ig rendezendő képzőművészeti kurzusára.

A napjainkban egyre népszerűbb műfaj izgalmas átmenetet képvisel képző- és iparművészet, festészet és plasztika, design és alkotóművészet között. A műfaj minden résztvevőt sikerélményhez juttat: a technika különféle fokait birtokló résztvevők egyaránt saját alkotásokkal és átadható ismeretekkel gazdagodnak.

A naponta 9-től 17 óráig működő tábor programja a mindennapi alkotás mellett a zománcművészet történetének bemutatása, jeles kortárs alkotók munkáinak megismerése, anyagismeret, a zománceljárások megismerése.

A részvételi díj 15000 Ft, ami tartalmazza az anyagköltséget és az eszközhasználat díját.

További információ: www.2art.hu
barkosbea@gmail.com • 06-30-513-1201,
06-70-933-5312 • 06-62-313-448

 

BIBLIA ÉS GAZDASÁG

XXV. SZEGEDI NEMZETKÖZI BIBLIKUS KONFERENCIA

Szegények és gazdagok a bibliai szövegekben

2013. augusztus 22–24., Szeged

E témát választotta 25., jubileumi szezonjának vezérfonalául a Szegedi Biblikus Konferencia. Közép-Európa legjelentősebb szentírás-tudományi fóruma a rendszerváltozás idejének élénkülő vallási érdeklődésével egy időben jött létre. A szegedi példa világviszonylatban is ritka a tekintetben, hogy hatékonyan ötvözi a tudományos diskurzust a bibliai ismeretek, a hitbeli műveltség terjesztésével.

A hit-és erkölcstant oktató pedagógusok különösen izgalmas témákkal találkozhatnak: a hit évében megrendezendő konferencia többek között a szegények és gazdagok helyzetét vizsgálja a bibliai szövegekben és az ókeresztény irodalomban.

Kevesek előtt ismert, hogy az ókori gazdaságok ún. beágyazott gazdaságok voltak, amelyek a polgáraik szükségletei kielégítését, és nem a profit termelését tartották fő céljuknak. Az ószövetségi törvény is ezt védte isteni parancsokkal, és az ettől eltérő célú adórendszer és kereskedés ellen léptek fel a próféták. Az újszövetségben Jézus követői és az ókeresztény egyház az első kapitalista gazdaság, a római birodalom profithajhász gyakorlata által termelt gazdasági hajótörötteket, a város szegényeit karolta fel, és a segélyezést szent Pál a zsidók és pogány közösségek között is megteremtette. A városi szegények között a profitszerzés és kalmárkodás ellen szervezkedő keresztények nagy tiszteletet vívtak ki, és a keresztény közösségek hálózata, a parókia gazdasági menedék is lett a nagyvárosok szegényei számára.

A hit tehát nem csak közös gondolkodást, hanem egy élhetőbb és emberségesebb gazdasági közösség létrehozásán munkálkodott.

További információ: Gál Ferenc Főiskola • 6720 Szeged, Dóm tér 6. •
benyik.gyorgy@gmail.com