Photographer

Pedagógus- továbbképzések

Pénzügyi és gazdasági életre nevelés

A pénzügyi-gazdasági témájú tanártovábbképzések szerepéről és fontosságáról Katona Erzsébettel, az OFI munkatársával beszélgettünk.

– Pénzügyi és gazdasági életre nevelés nemcsak tantárgyhoz kapcsolódóan végezhető el. Hiszen itt nemcsak a matematikához köthető pénzügyi-gazdasági nevelésre kell gondolni, hanem egy olyan átfogó témára, amely több tantárgyhoz is kapcsolódhat, így az osztályfőnöki órához, a történelemhez, az erkölcstanhoz, vagy az életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgyhoz. Ezeknek a továbbképzéseknek általában véve az a lényege, hogy minden pedagógus aktívan segíthesse a felnövekvő nemzedékeket abban, hogy elsajátítsák a gazdasági életben való boldoguláshoz szükséges ismereteket.

– Több akkreditált továbbképzés is van az országban. Alapvetően milyen tematikára számíthat az, aki egy ilyen képzésre jelentkezik?

– Ezt a témát több oldalról is körbe lehet járni, csupán egyik vetülete a pénzügyi rész, azaz a költségtervezés, számítások. A másik része azon gyakorlati tudnivalókat/ismereteket foglalja magában, amikkel a mindennapi életben találkozunk. Gondolhatunk itt a kölcsönfelvételtől a családi kassza tervezésén át egészen egy vállalkozás elindításáig.

Vannak egyértelműen elméleti alapok, viszont jelentős szerepet kapnak a pénzügyi-gazdasági tevékenységek gyakorlati elemei is. A részt vevő tanárok globális ismereteket szerezhetnek például a pénzügyekről és a gazdasági élet működéséről, a magyar munkaerőpiac jellemzőiről vagy a vállalkozóvá válás feltételeiről. – Fontosak ezek az ismeretek, biztonsággal kell tudniuk használni bizonyos pénzügyi fogalmakat, hogy képesek legyenek a diákok kérdéseire válaszolni, sőt, akár felkészíteni őket a vállalkozóvá válás folyamatára.

Lényeges elem továbbá, hogy a képzések során a tanárok olyan módszerekkel ismerkedhetnek meg, amelyek segítségével motiválni tudják a tanulóikat a pénzügyeik tudatos kezelésére – itt nem feltétlenül banki dolgokra kell gondolni, kisebb gyerekeknél bőven elég lehet a zsebpénz helyes beosztásának témája. De olyan szakmódszertani ismereteket is el lehet sajátítani, amelyekkel képessé válnak a diákok kezdeményezőképességének és vállalkozói kompetenciájának fejlesztésére.

A képzések mindenképpen a Nat-hoz kapcsolódóan alakulnak, illetve az abban szereplő kulcskompetenciákhoz, hiszen ehhez a területhez is több fejlesztendő kulcskompetencia tartozik. Az egyik legfontosabb talán a szociális kompetencia.

– Kiknek, illetve mely korosztályt tanító pedagógusok számára lehet hasznos egy ilyen képzés?

– Azoknak a diplomájukat 20-30 éve megszerzett pedagógusoknak ajánlható, akik az alapképzésükben nem kapták meg a mai világban elengedhetetlen ismereteket. De talán minden pedagógusnak előnyös lehet szervezett formában hozzájutni új ismeretekhez, az információáramláson át az uniós elvárásokig számos témát érintve. S bár – szaktól függetlenül – főként középiskolai tanárok részvétele ajánlott, már az alsó tagozatos pedagógusoknak is hasznára válhat.

Az OFI-ban most zajlik egy pénzügyi továbbképzési program fejlesztése. Milyen lesz ez a képzés?

− Jelenleg az etikus vállalkozói ismeretek című továbbképzésen dolgozunk. Egy már elfogadott kerettantervhez készítünk egy konkrét továbbképzést, ahol azt tanulhatják majd meg a pedagógusok, hogy az etikus vállalkozói ismeretek témakört hogyan tudják átadni középiskolás diákoknak. A képzés egyik specialitása, hogy a pedagógusok saját élményű gyakorlatokon keresztül ismerhetik meg a programot, a képzés végén egy konkrét üzleti tervet kell elkészíteniük, csakúgy, mint a diákoknak. De ez csak akkor fog működni egy iskolában, ha szinte az egész tantestület részt vesz a képzésen, az intézmény vezetője is elfogadja a programot, és beépítik a pedagógiai programjukba. Mondhatjuk úgy, hogy a tantestületnek is innovatívnak, vállalkozó szelleműnek kell lenni. A képzés kapcsán már vannak releváns iskolai tapasztalataink; maga a továbbképzés legkorábban nyártól indul.

Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer:

www.pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx