Pályaválasztást segítő oldalak

Összeállította: Dallman Kristóf, Indri Dániel Janisz, Németh Gábor 


 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – Pályaorientációs Portál
https://palyaorientacio.nive.hu/

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által működtetett Pályaorientációs Portálon az általános iskolásoktól kezdve a szülőkön át egészen a karriertanácsadással foglalkozó szakemberekig, mindenki találhat számára hasznos tartalmat. A közneveléssel, szakképzéssel és pályaorientációval foglalkozó naprakész hírfolyam mellett a portálra látogatók kérdőívek, ágazatok szerint rendezett képzésleírások, pályaválasztást segítő kérdőívek között böngészhetnek. Az oldal videótárában a Kereskedelmi és Iparkamarák által készített, a különféle szakmákat, karrierlehetőségeket bemutató rövidfilmek és előadások tekinthetők meg.


Új Nemzedék Plusz – Bázisiskolai Program – Életpálya foglalkozástervek középiskolásoknak
http://bip.ujnemzedek.hu/foglalkozastervek/

A weboldalon található foglalkozásgyűjtemény a Bázisiskolai Program Életpálya-építés támogatása programelemének kompetenciafejlesztő foglalkozásaihoz készült. Az itt ajánlott foglalkozástervekkel a készítők igyekeznek biztonságos alapokat nyújtani a féléves, éves kompetenciafejlesztési folyamat megtervezéséhez, illetve mintát és forrást adni az önálló foglalkozástervezéshez. Az anyag elsősorban 9−13. évfolyamon tanuló középiskolásoknak szól, a 6 osztályos gimnáziumokra tekintettel, a fiatalabb korosztálynak készült modulok a hetedik és nyolcadik évfolyamokon is használhatók. A feldolgozott témák a Bázisiskolai Program tanártovábbképzésének tematikus rendszerét követik.

A foglalkozástervek témái:

  • Önismeret – Munkához kapcsolódó önismereti jellemzők feltárása
  • A kulcskompetenciák fejlesztése
  • Pályaismeret
  • Ismerkedés a munkaerőpiaci lehetőségekkel
  • Döntési alternatívák, döntési folyamatok
  • Cselekvési tervek


Diplomán túl
https://www.diplomantul.hu/

Diplomán túl portálon az Oktatási Hivatal felsőoktatási elemzései kutatásai érhetők el. Az oldalon hat kutatási adatbázis tartalmai között böngészhetünk. Az adatbázisok a felsőoktatási pályakövetés témájában nyújtanak hasznos segítséget mind a pályaválasztás előtt állók, mind pedig a pályaorientációs tevékenységben részt vevő szakemberek részére. A Diplomás Pályakövetési Rendszer – melyről részletesebben lapszámunk 22. oldalán olvashatnak – különböző moduljai mellett a portálon böngészhető a 2016-ban készült EUROSTUDENT felmérés eredménye is.


Nemzeti Pályainformációs Központ
http://www.npk.hu/

A jelenleg harmincnégy országban működő Euroguidance hálózat fő célkitűzése az európaiság, az európai dimenzió terjesztése a pályatanácsadásban, valamint információ nyújtása tanácsadással és tanulási mobilitással kapcsolatban. A Nemzeti Pályainformációs Központ portálján az érdeklődők különféle, hazai és Európai Uniós perspektívájú anyagok között böngészhetnek. A tartalmak között letölthető és szabadon felhasználható pályaorientációs társasjátékot, mobilitással és pályaorientációval kapcsolatos kiadványokat, továbbá pályaorientációs jógyakorlat-gyűjteményt is találhatunk.


Magyar Munkaerőpiaci Prognózis (MMPP)
https://mmpp.hu/

A Magyar Munkaerőpiaci Prognózis az Innovációs és Technológiai Minisztérium és jogelődjei támogatásával működő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) által kidolgozott és fejlesztett online lekérdezést biztosító adattár. Az MMPP célja, hogy empirikus vállalati adatfelvételek eredményeit felhasználva tájékoztató adatokat nyújtson a munkavállalóknak, munkát keresőknek, munkaadóknak és képző intézményeknek a vállalkozások várható munkaerőigényéről, és segítse az elemzőket a munkaerőpiac elemzésében. A portál készítői az álláskeresés, a pályaorientáció, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések, valamint a képzési programok megtervezéséhez kívánnak segítséget nyújtani a várható munkaerő-kereslettel és foglalkoztatással kapcsolatos vállalati vélemények és várakozások összesített adatainak hozzáférhetővé tételével.