Olvasási idő: 
16 perc

Pályaorientációs nap az iskolában

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI, Soltvadkert

Szöveg: Szabadiné Viszmeg Erzsébet tanulási és pályatanácsadási tanár, az iskola pályaorientációs programjának kidolgozója

Környezeti adottságok. Iskolánk a Bács-Kiskun megyei Soltvadkert város egyetlen oktatási intézményeként több mint 500 tanuló számára látja el a köznevelési feladatokat.

Komplex pályaorientációs program. Pályaorientációs programunk több évtizeden keresztül alakult ki, finomodott, alapjait egy ma már nyugdíjas kolléganőnk, Elek Zoltánné rakta le. Jelenleg egy 8 évfolyamra kidolgozott komplex rendszer alapján dolgozunk. Fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientációs tevékenység ne korlátozódjon a 7–8. évfolyamra, hanem minden életkorban az annak megfelelő formában készítse fel a tanulókat a felnőtt életre, a továbbtanulásra, életpályájuk megtervezésére. Alsó tagozaton főleg a helyi üzemekkel, vállalkozásokkal ismertetjük meg a gyerekeket, felső tagozaton pedig a környező vá­ro­sok­ban lévő képző intézményeket, nagyobb gyárakat látogatjuk meg. Ezenkívül 5. évfolyamon a tanulási módszerek, tanulási utak és pályák kapcsolatát vázoljuk fel, 6. évfolyamon tematikus osztályfőnöki órákat tartunk szakember bevonásával, 7. évfolyamon a diákok önismeretének fejlesztésével és rendhagyó technikaórákkal, 8. évfolyamon pedig pályaorientációs témahét szervezésével, pályaválasztási kiállítás látogatásával segítjük a tanulókat. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulási képességek fejlesztésére, mert véleményünk szerint ez az alapvető feltétele a sikeres életút megvalósításának. Intézményünk stratégiai célkitűzései közé tartozik még a tanulók idegen nyelvi és IKT kompetenciájának emelt szintű fejlesztése, hiszen a 21. század munkavállalói számára ezek megléte elengedhetetlen.

Iskolaválasztás. Az általános iskolai pályaorientációs munkát meghatározza, hogy a legtöbb tanuló ekkor még nem választ szakmát, hiszen az elmúlt évtizedekben ez életkorban egyre jobban kitolódott. 14 éves korban inkább a középiskola, esetleg a szakirány választásáról döntenek a gyerekek. Kisvárosként viszont a középfokú beiskolázás a mi esetünkben azt jelenti, hogy az iskolaválasztás csak más településen valósulhat meg. 7–8. évfolyamon ezért kiemelt feladatunk ennek megalapozása – tanulóinkat iskolaidőben és saját szervezésben elvisszük a környező városok középiskoláinak nyílt napjaira, pályaválasztási rendezvényeire. Iskolánkban pedig pályaválasztási ankét keretében mutatkoznak be ezek az intézmények. Volt diákjaink rendszeresen visszajárnak a végzős diákokhoz, és tájékoztatják őket személyes tapasztalataikról, a továbbtanulási lehetőségekről.

Szakmaválasztás. Pályaorientációs munkánkat ugyanakkor a komplexitás is jellemzi, mivel a diákok kb. 10%-a már 9. évfolyamon a szakképzésbe kapcsolódik be. Az ő esetükben az iskolaválasztás mellett a szakmaválasztást is támogatnunk kell. A szakirányok és szakmák megismertetése érdekében új kezdeményezésként a technika tantárgy keretében témanapokat tervezünk. Ez azt jelenti, hogy a 7. évfolyamos tanulók egy-egy napon egy-egy szakközépiskola tanműhelyében kapnak betekintést a fém- és faipari szakmákba egy-egy tárgy, munkadarab elkészítése által.

Környékbeli vállalatok, vállalkozások. Szeretnénk elősegíteni azt is, hogy a településen működő vállalatok, vállalkozások megfelelő munkaerő-utánpótlással rendelkezzenek, ezért évente tervezetten elvisszük a tanulókat egy-egy, a településen működő vállalathoz. Arra törekszünk, hogy a városunkra jellemző üzemeket (borászat, műanyagipar) és az általánosan ismert munkalehetőségeket (kereskedelem, pékség, szolgáltatások stb.) egyaránt bemutassuk. A középfokú beiskolázáshoz közeledve pedig a megye nagy cégeit is meglátogatjuk.

 

Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok

Szöveg: Viktor Tünde gyógypedagógus, nevelési munkaközösség-vezető

Környezeti adottságok. Sirok a Mátra és a Bükk hegység találkozásánál, Heves megye Pétervásárai járásában, a megyeszékhelytől, Egertől mintegy 20 km-re található, közel kétezer főt számláló község; egy óvodája és egy általános iskolája működik. Az Országh Kristóf Általános Iskolába a helybeli gyerekeken kívül a környék öt településéről érkeznek bejáró tanulók, jelentős arányban. A szülők többsége szintén napi ingázással éri el munkahelyét; elsősorban az iparban, építőiparban, kisebb százalékuk a szolgáltatóiparban, az erdőgazdálkodásban és a mezőgazdaságban talált munkát. A szülők egy része munkanélküli.

A Siroki Ipari Park területén lévő vállalkozások a környező településről bejáró emberek foglalkoztatását biztosítják. A vállalkozások fő profiljai között legjelentősebb a tubus- és aeroszolpalack-gyártás, valamint a fegyver- és lőszergyártás, a kisebb kiszolgáló cégek pedig fémmegmunkálással, szerszámgyártással foglalkoznak. Sirok településre jellemző még a kereskedelmi vállalkozás, a szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás és az egészségüggyel, szociális ellátással foglalkozó vállalkozások jelenléte.

A pályaválasztás segítése. A tanulók sikeres pályaválasztásának elengedhetetlen összetevője a széles körű tájékozódás a továbbtanulási lehetőségekről és az aktuális munkaerőpiaci viszonyokról, valamint a szakmákkal való mélyebb megismerkedés. Ezt szem előtt tartva iskolánkban évek óta hagyomány, hogy ősszel, osztályfőnöki órák keretében a továbbtanulás előtt álló 8. osztályos tanulóknak a felkért középiskolák képviselői részletesen bemutatják intézményüket. Ilyenkor kiváló alkalom nyílik arra, hogy tanulóink kérdéseket tegyenek fel. Elsősorban azokat a középiskolákat keressük meg, ahol a gyerekek – az előzetes felmérések alapján – vélhetően továbbtanulni kívánnak, de örömmel fogadjuk az iskolánkat felkereső más középiskolákat is. Ezek a találkozások nagyban elősegítik annak eldöntését, hogy a későbbiekben melyik középiskola nyílt napjára látogassanak el a diákok.

Tudatosan tervezhetnek és élhetnek a jogszabály által támogatott lehetőségeikkel, melynek értelmében a 7. és 8. osztályos tanulók tanévenként 2-2 tanítási napot pályaválasztási és továbbtanulási célú, iskolán kívüli programon tölthetnek. Az egyik ilyen, a nyolcadikosaink körében nagy népszerűségnek örvendő program a megyei kormányhivatal által rendezett pályaválasztási kiállítás, ahol megismerhetik a munkaerőpiac igényeit, az interaktív bemutatók során belekóstolhatnak a szakmák világába, pályaorientációs tanácsadásban részesülhetnek, illetve megismerhetik a különböző szakmaválasztást elősegítő kérdőíveket.

A másik program a 7. és 8. osztályos tanulóinknak az iskola által szervezett gyárlátogatás.

Pályaorientációs nap. A 2017/2018-as tanévben bevezetett pályaorientációs célú munkanap egy nappal növelte meg az iskolánk által tervezhető tanítás nélküli munkanapok számát, lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy fokozottabb és koncentráltabb figyelemmel tudjuk támogatni a tanulók és a szülők tájékozódását, döntését. Tantestületünk úgy döntött, hogy a pályaorientációt egy projektnap keretében valósítjuk meg, kiterjesztve ezt a diákság egészére, 1–8. osztályig. Célul pedig a szakmákkal való mélyebb megismerkedést tűztük ki. Bízunk benne, hogy mostani alsós tanulóink az évről évre ismétlődő pályaorientációs programoknak köszönhetően megismernek majd annyiféle szakmát, hogy egyszerűbbé és tudatosabbá váljon számukra a pályaválasztás.

A pályaorientációs napnak két koordinátora volt. Feladatuk az volt, hogy az osztályfőnökök javaslatai alapján vegyék fel a kapcsolatot azokkal a szakmai partnerekkel, vállalkozásokkal, amelyek fogadóképesek, és szívesen mutatják be tevékenységüket. Nagy örömünkre szolgált, hogy minden megkeresésünkre igent mondtak, sehol sem ütköztünk visszautasításba. Az előkészítő munka során az osztályfőnökökkel együtt döntöttük el, hogy melyik osztály melyik szakma képviselőjéhez látogasson el, és fontos szempont volt az is, hogy minél több helyre tudjanak eljutni az osztályok. A 7. és 8. osztályos osztályfőnökök önismereti tesztet állítottak össze, amellyel a tanulóknak a pályaválasztás fontosságáról alkotott képéről nyertek információt. A 6. osztályosok olyan szülőt hívtak meg, akinek a munkájára kíváncsiak voltak, és akit kérdésekkel bombázhattak. A többi osztály diákjai számára életkoruknak megfelelően ráhangoló beszélgetést, illetve a témához kapcsolódó kisfilmek megtekintését tervezték a program indításaként.

A pályaorientációs nap programjának összeállítása, az időkeretek, felelősök megválasztása, a későbbre tervezett tablók összeállításához szükséges eszközök felmérése volt az utolsó feladat. Mindezt egy jól áttekinthető táblázatba foglaltuk, és mindenki – köztük a gyerekek – számára elérhető helyre függesztettük ki. Az osztályfőnökök külön is megkapták.

2017. október 19-én, csütörtökön került sor a megvalósításra, a teljes tantestület és diáksereg bevonásával, összesen 11 külső partner együttműködésével. A gyerekek betekintést nyerhettek a fa- és fémmegmunkálásba, a patikában folyó, nagy figyelmet és precizitást igénylő munkába, az udvariasságot, figyelmességet igénylő kereskedelmi és vendéglátói tevékenységbe. Dolgozhattak árufeltöltőként, és volt, aki még a hegesztéssel is megpróbálkozott. A legnagyobbak, a 7–8. osztályosok a visontai erőműbe látogattak el. A filmvetítést kötetlen beszélgetés, majd gyárlátogatás követte. A különböző munkahelyeket és a gipszraktárat is kíváncsian tekintették meg a tanulók, de az igazi élményt a hűtőtornyok belsejében eltöltött néhány perc jelentette.

Szokásunkhoz híven a rendezvényt követően rövid összefoglalót jelentettünk meg iskolánk honlapján, valamint az önkormányzati folyóiratban, a gyerekek pedig a nap eseményeiről készült rajzokból, fotókból tablót készítettek.

Összegzésként elmondható, hogy a nap folyamán a gyerekek megtapasztalhatták, hogy tanulással, kitartással és szorgalommal közelebb lehet jutni az áhított jobb élethez, és ki lehet vívni a bennünket körülvevő közösség megbecsülését. Az élményekben gazdag napot nagyon hasznosnak találtuk, és a jövőben is szeretnénk megtartani.

 

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Szöveg: Krupincza Tímea, szabadidő-szervező

Iskolánk 2018. január 19-én rendezte meg pályaorientációs napját rengeteg érdekes programmal. Megvalósítása komoly szervezést igényelt. Arra törekedtünk, hogy minden évfolyamot hasznos tanáccsal és tartalommal lássunk el a pályaválasztást illetően. Emellett fontosnak tartottuk, hogy a különböző képességű és érdeklődésű gyermekek egyaránt tájékoztatást kapjanak, s azok a tanulók se érezzék magukat elveszettnek, akiknek a tervei között nem szerepel a diploma megszerzése. Iskolánkba 20 különböző területről érkező előadót hívtunk meg. Az előadók között találkozhattak a diákok cukrásszal, fodrásszal, gyógyszerésszel, optikussal, idegenvezetővel, markentingessel, fegyverszakértővel, de még filmrendezővel is. A program összeállításakor figyeltünk rá, hogy a bemutatott foglalkozások a lehetőségek minél szélesebb skáláját felöleljék, a fiatalok minél több izgalmas pályával és sikertörténettel találkozzanak. Az előadók között voltak szülők és ismerősök is, akik előadásukkal szintén hozzájárultak a nap sikeréhez. Több évfolyamnak iskolán kívüli programot is biztosítottunk. A végzősök az Educatio kiállításon vettek részt, de volt olyan osztály is, amelyik a Fővárosi Állat- és Növénykertben pillantott bele a gondozók mindennapjaiba.

A pályaválasztási napot követően rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a diákoktól, a pedagógusoktól és az előadóktól egyaránt. A visszajelzés minden szempontból hasznos volt számunkra, hiszen a tapasztalatok alapján már most látjuk, hogy az előadások mekkora hatással voltak diákjainkra. A nagy sikerre való tekintettel jövőre újult erővel látunk neki a pályaorientációs nap szervezésének, lehetőleg még több izgalmas programmal és előadással.

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Szöveg: Pataki Ágnes középiskolai tanár, Tar Patrícia középiskolai tanár

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban már évek óta hagyománya van a pályaorientációs tevékenységnek. Eddig elsősorban a 10–12. évfolyamos diákok vettek részt a programban, de az idei tanévben már a 9. évfolyamosok bevonását is tervezzük.

A tanév I. félévének fontos eseménysora a főbb felsőoktatási intézmények bemutatkozása, amikor – főként a 12. évfolyamosok életvitel és gyakorlat óráinak keretében – előadók látogatnak el a gimnáziumba, s tájékoztatást nyújtanak a képzéseikről. Ez egy nagyon népszerű program diákjaink körében, hiszen valóban hasznos információkat kapnak, s lehetőségük nyílik kérdezni is az oktatóktól, egyetemista diákoktól. Főbb kapcsolataink az ELTE Savaria Egyetemi Központ, a győri Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Soproni Egyetem, a veszprémi Pannon Egyetem, illetve a hollandiai Stenden University és a bécsi magyar egyetemisták egyesülete. A végzős diákok a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársától is kapnak tájékoztatást előadás formájában az aktuális felvételi rendszerről, a felvételi folyamatáról. Fontosnak és hasznosnak tartjuk, hogy a Diákhitel Központtal is kapcsolatban vagyunk, így végzőseink a diákhitellel kapcsolatos fontos információkhoz is hozzájutnak: vendégül látjuk a központ munkatársát, aki elbeszélget a diákokkal, egy másik alkalommal pedig a szülőkkel.

Az I. félévben hagyományosan lehetőséget biztosítunk az érdeklődő 11–12. évfolyamosok számára a nyílt napokon való részvételre is: iskolai szervezésben az egyik tanévben a győri Széchenyi István Egyetemet, a másik tanévben a Budapesti Corvinus Egyetemet keressük fel, ahol diákjainknak külön ismertetőt tartanak a karokról, a képzésekről, az egyetemi életről.

A gimnázium kiemelkedő programja a minden tanévben megrendezett pályaorientációs nap: ettől a tanévtől erre a programra egy tanítás nélküli munkanapot vehetnek igénybe az iskolák, gimnáziumunkban idén március 10. lesz ez a kiemelt nap. A 9–10. évfolyamosok előzetes regisztráció alapján szekcióbeszélgetéseken vehetnek részt, melyekre egyetemistákat, fiatal pályakezdőket és pályájukon sikeres szakembereket hívunk meg, a beszélgetések moderátorai kollégáink. A jogi, bölcsész-, műszaki, orvosi, természettudományos, közgazdasági, igazgatásrendészeti és egészségügyi szekciók szervezésében, valamint a vendégek delegálásában nagy segítséget nyújt iskolánk Öregdiák Egyesülete, hiszen a meghívottak gimnáziumunk volt diákjai. A 11. évfolyamosok ezen a napon érdeklődésüknek megfelelően különböző üzemekbe, cégekbe, intézményekbe látogatnak, a 12. évfolyamosok pedig önismereti tréningen vesznek részt.

Március–április folyamán 10. évfolyamos tanulóinknak lehetőségük van fakultációt választani. Ebben segítséget nyújt a Pedagógiai Szakszolgálat: munkatársaik iskolai beszélgetések formájában tájékoztatják a diákokat; a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központban pedig többéves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak segítik a tanulókat a pályaválasztásban a Foglalkozási Információs Tanácsadó keretében.

A pályaorientációs program iskolai koordinátora Pataki Ágnes tanárnő, a pályaorientációs nap szervezésére minden tanévben három-négy fős team alakul, de természetesen a program nem valósulhatna meg a tantestület többi tagjának aktív részvétele nélkül.